CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

An cư kiết hạ tại Tổ đình Minh Đăng Quang PL. 2563 – DL. 2019

Kính bạch chư Tôn đức,

Theo truyền thống Phật Tăng xưa, mỗi năm chư Tăng đều tập trung An cư kiết hạ 3 tháng nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới – Định – Tuệ. Năm nay, Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức An cư tại Tổ đình Minh Đăng Quang (xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

Thời gian kiết giới trường: Chiều 16 tháng 4 âm lịch.

Thời gian chính thức học Pháp do chư Tôn đức Giáo thọ giảng giải: Bắt đầu từ ngày 25 tháng 4 âm lịch (vì Hệ phái có khóa Bồi dưỡng trụ trì từ ngày 18 đến 24/4 âm lịch).

Dự kiến giải chế: Mùng 9 tháng 7 âm lịch.

Sau đây là Ban Chứng minh, Ban Chức sự và Ban Giáo thọ:

BAN CHỨNG MINH

HT. GIÁC NHƯỜNG – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. GIÁC TƯỜNG – Ủy viên Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. GIÁC PHÚC – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. GIÁC NGỘ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. GIÁC CẦU – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

HT. THÍCH NHƯ TƯỚC – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Vĩnh Long.

BAN CHỨC SỰ

HT. GIÁC GIỚI – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Thiền chủ

HT. GIÁC TOÀN – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực GPHP: Trưởng ban Tổ chức

HT. GIÁC DŨNG Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái: Hóa chủ

HT. GIÁC HÀ Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHP: Phó ban

HT. GIÁC PHÁP Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái

HT. GIÁC MINH Giáo phẩm Hệ phái: Giám thiền

TT. GIÁC HY Phó BTS GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, Chánh Thư ký Giáo đoàn I: Chánh Thư ký

ĐĐ. GIÁC HOÀNG Ủy viên HĐTS, Phó Thư ký Hệ phái.

ĐĐ. MINH VIÊN Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long: Phó Thư ký

CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO THỌ

1. Chư Tôn đức VP 2 Trung ương và các Ban, Viện GHPGVN

2. Chư Tôn đức BTS GHPGVN tỉnh Vĩnh Long

3. Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái

HT. Giác Giới:             Trích giảng Kinh Trung Bộ

HT. Giác Toàn:            Trích giảng Chơn lý

HT. Giác Pháp:            Trích giảng Tạp A-hàm

HT. Giác Nhân:            Những vấn đề cốt lõi của Kinh Trường A-hàm 

HT. Minh Bửu:               Tư tưởng thiền tông Trung Hoa

HT. Giác Minh (GĐ II):   Khuyến tấn sám hối

HT. Giác Minh (GĐ I): Trích giảng Chơn lý

TT. Minh Thành:          Kinh Kim Cang

ĐĐ. Giác Hoàng:          Dị Bộ Tông Luân Luận

Chư Tôn đức thăm viếng và chia sẻ một buổi: HT. Giác Ngộ, HT. Giác Trong, TT. Giác Tây.

4. Sở Nội vụ - Ban Tôn giáo tỉnh thăm và chia sẻ

Kính thông báo đến chư Tôn đức Tăng trong 6 Giáo đoàn sắp xếp thời gian về chốn Tổ để tu tập, tấn tu đạo nghiệp.

Kính thông tri đến toàn thể quý Phật tử liễu tri để góp phần ngoại hộ cho khóa An cư được thành tựu viên mãn.

Cung kính,

Tỳ-kheo Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan