CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Tổ chức lễ Tang Đại đức Giác Ngôn

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỆ PHÁI KHẤT SĨ

GIÁO ĐOÀN III

BAN TRỊ SỰ GHPGVN THỊ XÃ AN NHƠN

CÁO PHÓ

Môn đồ pháp quyến Tịnh xá Ngọc Liên vô cùng kính tiếc báo tin:

Đại đức GIÁC NGÔN

Thế danh PHẠM KẾ

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Liên, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

Khai sơn Tịnh xá Ngọc Giác, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai

Viên tịch lúc 0 giờ 10 phút ngày 8/2/2018 nhằm ngày 23/12/Đinh Dậu tại Tịnh xá Ngọc Giác, thị xã An khê; Trụ thế 55 năm ; Hạ lạp 23 năm

- Lễ nhập quan vào lúc 14g ngày ngày 8/2/2018 nhằm ngày 23/12/Đinh Dậu tại Tịnh xá Ngọc Liên, phường Nhơn Hưng, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc 15g ngày 8/2/2018 nhằm ngày 23/12/Đinh Dậu

- Lễ truy điệu được cử hành lúc  6h ngày 10/2/2018 nhằm ngày 25/12/Đinh Dậu và sau đó cung tiễn kim quan đến đài hỏa táng Thành phố Nha Trang, tỉnh khánh Hòa

BAN TỔ CHỨC LỄ  TANG ĐẠI ĐỨC GIÁC NGÔN

BAN CHỨNG MINH

Hòa thượng  Giác Hùng

Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú yên

Chứng minh BTS Giáo Đoàn III

Hòa thượng Giác Phùng

 Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

Tri sự Phó thường trực Giáo đoàn III

Hòa thượng Giác Trong

Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III

Hòa thượng Giác Trí

Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

Hòa thượng Giác Minh

Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ Giáo đoàn III

Hòa thượng Giác Thành

Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

Chứng minh BTS GHPGVN Tỉnh Gia lai

Tri sự phó kiêm Trưởng banTăng sự Giáo đoàn III

BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban:

- Hòa thượng Giác Tần

Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ

Chứng minh  BTS GHPGVN Thị xã An Nhơn

Tri sự trưởng Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban:

- Hòa thượng Giác Chiến

Giáo phẩm Giáo đoàn III

- Thượng tọa Thích Hồng Thiện

Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

Trưởng BTS GHPGVN thị xã An Nhơn

- Đại đức Giác Ân

Ủy viên:

- Đại đức  Giác Hậu,  Giác Bảo, Giác Tri, Giác Phước

THƯ KÝ: 

- Đại đức Giác Tri - Ủy viên Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định

- Đại đức Giác phước - Phó Thư ký BTS GHPGVN thị xã An Nhơn

THỦ QUỸ:

- Sư cô Danh Liên

- Sư cô  Liên Thắng

CÁC TIỂU BAN

TIỂU BAN TRẦN THIẾT: 

- Đại đức  Giác Sanh

- Đại đức  Giác Phước

- Phật tử Tịnh xá Ngọc Liên

TIỂU BAN XƯỚNG NGÔN:

- Đại đức Giác Sanh

- Đại đức Giác Phước

TIỂU BAN THÔNG SỰ:

- Phật tử Tịnh xá Ngọc Liên

TIỂU BAN TIẾP TÂN:

- Chư Đại đức Tăng

TIỂU BAN ẨM THỰC - TRAI SOẠN:

- Phật tử Tịnh  xá Ngọc Liên

TIỂU BAN TRẬT TỰ: 

- Phật tử Tịnh  xá Ngọc Liên

TIỂU BAN DI KIM QUAN:

- Chư Đại đức Tăng

- Phật tử Tịnh xá Ngọc Liên

 

CHƯƠNG TRÌNH  TANG LỄ ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NGÔN

 

 

* Ngày 23 tháng 12 năm Đinh Dậu (Ngày 8 tháng 02 năm 2018):

- 13 giờ 45        : Niêm hương bạch Phật

- 14 giờ 00       : Lễ Nhập quan

- 16 giờ 00       : Lễ Thọ tang

- 17 giờ 00       : Phúng điếu - Luân phiên tụng niệm

* Ngày 24 tháng 12 năm Đinh Dậu (Ngày 9 tháng 02 năm 2018):

- 04 giờ 00       : Công phu khuya

- 06giờ 30       : Tiểu thực

- 08 giờ 00       : Lễ Phúng điếu luân phiên tụng niệm

- 11 giờ 00       : Thọ trai

- 13 giờ 30       : Phúng điếu

- 17 giờ 00       : Dược thực

- 18 giờ 00       : Luân phiên tụng niệm

- 21 giờ 00       : Chỉ tịnh

* Ngày 25 tháng 12 năm Đinh Dậu (Ngày 10 tháng 02 năm 2018):

- 04 giờ 00       : Công phu khuya

- 06 giờ 00       : Tiểu thực

- 07 giờ 00      : Cung nghinh chư tôn Thiền Đức quang lâm

- 07 giờ 30      : Lễ truy niệm (Có chương trình riêng)

- 08 giờ 00       : Lễ Cung tống Kim quan đến Đài hỏa táng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

TM. MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

                                                                                                    KÍNH BÁO TIN

Những hình ảnh Phật sự của cố Đại đức Giác Ngôn Gia Lai:

Xây dựng Tịnh xá Ngọc Liên

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan