CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Các Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong mùa Xuân năm Kỷ Hợi – 2019

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Kính thưa quý Phật tử,

Sau đây là một số thông tin Phật sự quan trọng của các Giáo đoàn và Hệ phái, kính trình lên chư Tôn đức Tăng Ni và Phật tử liễu tri.

- Mùng 3 tháng Giêng: Tưởng niệm Hòa thượng Giác Tần – Tri sự trưởng Giáo đoàn III, nhân Lễ Tiểu tường (giáp năm) tại Tịnh xá Ngọc Duyên – Đập Đá – Bình Định.

- Mùng 6 đến 12 tháng Giêng: Khóa tu TÂM TĨNH LẶNG tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Túc (huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai).

- Ngày 13 – 14 tháng Giêng: Khóa tu CHÁNH NIỆM – BÌNH AN tại Tịnh xá Ngọc Chánh (huyện EaHleo, Đăk Lăk).

- Ngày 16 tháng Giêng: Tưởng niệm HT. Giác Bạch - Đệ Nhị Trưởng Giáo đoàn V, tại Tịnh xá Ngọc Lợi (Tiền Giang).

- Sáng 28 tháng Giêng: Lễ Tưởng niệm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM).

- Chiều 28 tháng Giêng đến mùng 1 tháng 2: Đại lễ Tưởng niệm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại Tổ đình Minh Đăng Quang (xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long).

- Mùng 2 tháng 2: Tưởng niệm Hòa thượng Giác Đăng – Đệ nhất Phó Trưởng Giáo đoàn III tại Tịnh xá Ngọc Pháp (Nha Trang, Khánh Hòa).

- Mùng 7 tháng 2: Tưởng niệm Trưởng lão Giác Dưỡng – Đệ nhất Phó trưởng Giáo đoàn III tại Tịnh xá Ngọc Duyên (Đập Đá – Bình Định).

- Mùng 8 tháng 2: Tưởng niệm Hòa thượng Giác Huệ – Khai lập Giáo đoàn VI, tại Tịnh xá Lộc Uyển (Q. 6, TP. HCM).

- Ngày 18 tháng 2: Bổ nhiệm trụ trì Tịnh xá Ngọc Hoàng - Pleiku, Gia Lai.

- Ngày 19 tháng 2: Tưởng niệm Trưởng lão Giác Phúc – Đệ tam Trưởng Giáo đoàn lần thứ  19 tại Tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku, Gia Lai).

- Ngày 22 tháng 2: Họp Giáo phẩm Hệ phái định kỳ.

- Ngày 23 tháng 2:  Tưởng niệm Đức Thầy Giác Lý – Khai lập Giáo đoàn V lần thứ 46 tại Tịnh xá Trung Tâm (Q. 6, TP. HCM).

- Ngày 25 tháng 2: Tưởng niệm Hòa thượng Giác Dũng lần thứ 6 – Đệ tứ Trưởng Giáo đoàn III.

- Ngày 26 tháng 2: Đại lễ Khánh thành Tịnh xá Ngọc Chánh (huyện EaHleo, tỉnh Đăk Lăk) do Sư cô Hiếu Liên trụ trì.

- Ngày 27/2 – 7 tháng 3: Khóa tu BỒI DƯỠNG ĐẠO HẠNH lần thứ 18 Tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hương (TP. Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk).

- Mùng 4 đến 11 tháng 3: Khóa tu TRUYỀN THỐNG KHẤT SĨ lần thứ 28 tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Thiền (Prenn, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng).

- Ngày 24 tháng 3: Khánh thành Tịnh xá Trùng tu Tịnh xá Ngọc Quang - Gò Công, Tiền Giang.

- Ngày 17 – 24 tháng 3: Khóa tu SỐNG CHUNG TU HỌC lần thứ 9 của Ni giới Giáo đoàn III, tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Bảo (TP. Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận).

- Mùng 1 tháng 4: Tưởng niệm Trưởng lão Giác Phất – Chứng minh Giáo đoàn III, tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Long (Diêu Trì, Bình Định).

Các Phật sự khác của các Giáo đoàn xin Ban Thư ký hoặc chư Tôn đức Tăng Ni của các Giáo đoàn xin bổ sung giúp, để Phật tử dễ theo dõi và tùy nghi ủng hộ Phật sự.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan