CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương Trình Tang Lễ Đại Đức Thích Giác Ngôn

CHƯƠNG TRÌNH  TANG LỄ ĐẠI ĐỨC THÍCH GIÁC NGÔN

 

* Ngày 23 tháng 12 năm Đinh Dậu (Ngày 8 tháng 02 năm 2018):

- 13 giờ 45        : Niêm hương bạch Phật

- 14 giờ 00       : Lễ Nhập quan

- 16 giờ 00       : Lễ Thọ tang

- 17 giờ 00       : Phúng điếu - Luân phiên tụng niệm

* Ngày 24 tháng 12 năm Đinh Dậu (Ngày 9 tháng 02 năm 2018):

- 04 giờ 00       : Công phu khuya

- 06giờ 30       : Tiểu thực

- 08 giờ 00       : Lễ Phúng điếu luân phiên tụng niệm

- 11 giờ 00       : Thọ trai

- 13 giờ 30       : Phúng điếu

- 17 giờ 00       : Dược thực

- 18 giờ 00       : Luân phiên tụng niệm

- 21 giờ 00       : Chỉ tịnh

* Ngày 25 tháng 12 năm Đinh Dậu (Ngày 10 tháng 02 năm 2018):

- 04 giờ 00       : Công phu khuya

- 06 giờ 00       : Tiểu thực

- 07 giờ 00      : Cung nghinh chư tôn Thiền Đức quang lâm

- 07 giờ 30      : Lễ truy niệm (Có chương trình riêng)

- 08 giờ 00       : Lễ Cung tống Kim quan đến Đài hỏa táng TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

 

BAN TỔ CHỨC LỄ TANG

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan