CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình Chuyến Du hóa lần 3 của Giáo đoàn III - Hệ phái Khất sĩ

CHƯƠNG TRÌNH CHUYẾN DU HÀNH THĂM VIẾNG CÁC TỊNH XÁ

GIÁO ĐOÀN III – HỆ PHÁI KHẤT SĨ

Từ ngày 01 đến 11/11/Canh Tý (nhằm 14 đến 24/12/2020)

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Được sự thống nhất và chỉ đạo của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III, nay Ban Thư ký của chuyến hoằng pháp kính trình Ban Tổ chức và lịch trình chuyến du hành năm 2020 như sau:

 

BAN TỔ CHỨC

 

Chứng minh:                    Hòa thượng Giác Hùng

                                         Hòa thượng Giác Y

                                         Hòa thượng Giác Phương

Trưởng đoàn:                   HT. Giác Phùng

Phó đoàn Thường trực:    HT. Giác Trong

                                          HT. Giác Trí

HT. Giác Minh

HT. Giác Thành

Phó đoàn:                       TT. Giác Viễn

TT. Giác Phổ                   (0903 982545)

Chánh Thư ký:                ĐĐ. Giác Thống    (0946 34 8281)

Thủ quỹ:                         ĐĐ. Giác Phước    (0389 534922)

MC:                                ĐĐ. Giác Sanh      (0399 130008)

 

Thành viên:

 1. ĐĐ. Giác Tự              (0983 867 394)
 2. ĐĐ. Giác Khương      (0986 541981)
 3. ĐĐ. Giác Khai           (0902 415 221)
 4. ĐĐ. Giác Hiển
 5. ĐĐ. Giác Nhãn
 6. ĐĐ. Giác Tầm            (0933 261 368)
 7. ĐĐ. Giác Ảnh            (0935 789350)
 8. ĐĐ. Giác Phục
 9. ĐĐ. Minh Nguyên
 10. ĐĐ. Minh Giác          (Thị giả)
 11. SD. Giác Minh Siêu   (Thị giả)

LỊCH TRÌNH

Thời gian

Chương trình

01/11/ Canh Tý

Buổi chiều

- Tập trung tại Tịnh xá Ngọc Bửu - Phú Yên (nghỉ đêm)

02/11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Thăm TX. Ngọc Quý và Khất thực

- Thăm TX. Ngọc Thọ

- Thăm TX. Ngọc Phú, Cúng ngọ & Thuyết pháp

Buổi chiều

- Thăm TX. Ngọc Thạnh

- Thăm TX. Ngọc Yên

- Thăm TX. Ngọc Rạng

Buổi tối

- Nghỉ lại TX. Ngọc Rạng & thuyết pháp

03/11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Khất thực

- Thăm TX. Ngọc Định

- Thăm Chùa Thiên Nam (mới nhận)

Buổi trưa

- Cúng trai tăng tại Tịnh xá Ngọc Duyên

Buổi chiều

- Thăm TX. Ngọc Liên

- Thăm TX. Ngọc Long - Diêu Trì

- Thăm TX. Ngọc Sơn - Phước Sơn - Tuy Phước

Buổi tối

- Nghỉ lại TX. Ngọc Sơn & thuyết pháp

04//11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Thăm TX. Ngọc Trì

- Thăm TX. Quan Âm

- Thăm TX. Ngọc Hòa (cúng trai tăng & thuyết pháp)

- Thăm TX. Ngọc Tín & đi thẳng lên An Khê

Buổi chiều

- Thăm TX. Ngọc An - An Khê - Gia Lai

- Thăm TX. Ngọc Giác - An Khê

- TX. Ngọc Trung - An Khê

Buổi tối

- Nghỉ lại TX. Ngọc Trung và thuyết pháp

05/11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Khất thực tại khu vực An Khê

- Thăm TX. Ngọc Túc

- Thăm TX. Ngọc Nguyên

- Thăm TX. Ngọc Cổ & Cúng Ngọ

Buổi chiều

 

- Thăm TX. Ngọc Như

- Thăm TX. Ngọc Hậu

- Đi thẳng lên Kon Tum

Buổi tối

- Nghỉ lại Tịnh xá Ngọc Hạnh - Kon Tum

06/11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Khất thực

- Thuyết pháp & cúng trai tăng tại TX. Ngọc Hạnh

Buổi chiều

- Xuống Pleiku, Gia Lai

- Thăm TX. Ngọc Hội

- Thăm TX. Ngọc Hoàng

- Thăm TX. Ngọc Lai

- Thăm TX. Ngọc Yên

- Thăm TX. Ngọc Phúc

Buổi tối

- Nghỉ lại TX. Ngọc Phúc & thuyết pháp

07/11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Thăm TX. Ngọc Thành

- Thăm TX. Ngọc Phụng

- Dự Lễ Đặt Đá TX. Ngọc Đồng, Chư Sê, Gia Lai

Buổi chiều

 

- Khởi hành đi Đắk Lắk

- Thăm TX. Ngọc Thiện

- Thăm TX. Ngọc Đạo

- Thăm TX. Ngọc Chánh

- Thăm TX. Ngọc Chơn - Buôn Hồ - Đắk Lắk

Buổi tối

- Nghỉ lại TX. Ngọc Chơn & thuyết pháp

08/11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Khất thực

- Thăm TX. Ngọc Lý

- Thăm TX. Ngọc Bửu – Cúng hội & Trai Tăng

Buổi chiều

- Thăm TX. Ngọc Nhiên

- Thăm TX. Ngọc Phương

- Thăm TX. Ngọc Hương – Buôn Ma Thuột – Đắk Lắk

Buổi tối

- Nghỉ lại TX. Ngọc Quang - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk

09/11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Thăm HT. Giác Thanh (Tịnh xá Ngọc Nguyên - BMT)

- Khất thực tại TP. Buôn Ma Thuột

- Thăm TX. Ngọc Nhơn

- Thăm TX. Ngọc Tín

- Thăm TX. Ngọc Khánh (thọ trai & thuyết pháp)

Buổi chiều

- Thăm TX. Ngọc Quảng

- Thăm TX. Ngọc Dũng

Buổi tối

- Về lại Ngọc Quang (nghỉ lại & thuyết pháp)

10/11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Đi Đăk Nông

- Khất thực

- Thăm TX. Ngọc Hà

- Thăm TX. Ngọc Đắc

- Thăm TX. Ngọc Đạt (thọ trai & thuyết pháp)

Buổi chiều

- Đi Đà Lạt

- Thăm TX. Ngọc Ninh - Đại Ninh - Lâm Đồng

Buổi tối

- Thăm TX. Ngọc Đà  (nghỉ lại)

11/11/ Canh Tý

Buổi sáng

- Khất thực

- Thăm TX. Ngọc Hoằng

- Thuyết pháp & Cúng ngọ tại TX. Ngọc Đà

Buổi chiều

- Kết thúc hành trình

12/11/ Canh Tý

 

Quay về Tịnh Xá Ngọc Bửu & trở lại trú xứ

Sau đây là một số hình ảnh của các chuyến Du hành của chư Tôn đức Giáo đoàn III vào năm 2018

Ngay2 11

Đoàn Du hành ghi hình lưu niệm tiếp tục cuộc hành trình

Ngay2 12

Thăm HT. Giác Hoằng tại TX. Phổ Hiền

Ngay2 13

Ngay2 14

Ngay2 15

Ngay2 16

Ngay2 17

Ngay2 1

Bảo tháp Đức Thầy Giác An tại TX. Ngọc Cát

Ngay2 2

Chánh điện TX. Ngọc Cát

Ngay2 4

Chư Tôn đức thăm, sách tấn chư Tăng và Phật tử TX. Ngọc Thọ

Ngay2 5

Ngay2 3

Thọ trai tại Ngọc Cát

Ngay2 7

Ngay2 8

Thăm và sách tấn chư Ni, Phật tử TX. Ngọc Tuyền

Ngay2 9

Đại đức Giác Phổ chia sẻ pháp thoại tại TX. Ngọc Thiền

Ngay2 10

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan