CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần 4

Thưa quý huynh đệ Ban Quản chúng,

Các khóa sinh quý mến,

Nhằm hỗ trợ các giới tử đăng đàn thọ Đại giới và Sa-di/ Sa-di-ni giới, cũng như trợ duyên cho các Tăng Ni thuộc Hệ phái Khất sĩ nắm vững cương yếu giáo pháp Phật-đà và đường lối của hệ phái Khất sĩ, nên mỗi năm các Sa-di/ Sa-di-ni và các giới tử đều vân tập về một nơi để học hỏi và tập trung tu học.

Nay phổ biến chương trình khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Hệ phái lần 4 để các khóa sinh sắp xếp thời gian về Pháp viện Minh Đăng Quang, Q. 2, TP. HCM tham dự chương trình tu học đúng với lịch của Ban Tổ chức đề ra.  

Đối với các vị đang học tại Học viện  PGVN tại TP. HCM thì xin phép chư Tôn đức lãnh đạo Ban Quản viện về tu học tại Pháp viện, và mỗi ngày sẽ sắp xếp xe đi học.

Các vị đang học ở trường Trung cấp Phật học và Sơ cấp Phật học TP. HCM thì cũng về Pháp viện cư trú. Buổi nào đi học thì đi, không học thì ở tại Pháp viện để nương theo chúng, tập sống chung tu học.

Các vị ở các tỉnh / thành khác, cũng nên cố gắng về tham dự, số lượng tối thiểu 4- 5 ngày.

Sau đây là chương trình dự kiến của khóa tu:

Chiều 12 (thứ 6):

- Chư Tăng/ Ni về Pháp viện Minh Đăng Quang

- Ban Tổ chức họp lúc 14 giờ.

- Phân phòng hành giả

- Quét dọn phòng ốc / khu vực xung quanh Pháp viện

- Chiều 5 giờ tiểu thực

Tối 12 (thứ 6): Họp trù bị Ban Tổ chức và toàn thể các khóa sinh

- 7 giờ tụng kinh, 8 giờ họp chúng

- Nội dung gồm:

+ HT. Trưởng ban tổ chức phát biểu

+ Giới thiệu ngắn về chư Tôn đức Ban Quản chúng  

+ Kiểm Tăng/ Ni (từng đoàn)

+ Thông qua Nội quy và thời khóa biểu

+ Đăng ký danh sách trùng tụng Chơn lý

+ Phân chúng

Sáng 13 (thứ 7): Khai mạc

ĐĐ. Minh Viên điều phối chương trình

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự

- Thông qua chương trình 7 ngày tu tập

- Phát nguyện của hành giả

- Phát biểu đạo từ của HT. Trưởng ban Tổ chức

Chiều 13 (thứ 7): Thi trắc nghiệm giáo lý tổng quan (ĐĐ. Minh Duy và ĐĐ. Minh Khải)

Sáng 14 (chủ nhật): Nội dung cốt tủy giáo pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang (HT. Giác Toàn)

Chiều 14 (chủ nhật): Giải đề trắc nghiệm / trả bài

Sáng 15 (thứ 2): Công đức hầu thầy / Hạnh đức của Sa-di và tập sư (ĐĐ. Giác Nhường)

Chiều 15 (thứ 2): Pháp đàm (Đại chúng)

Sáng 16 (thứ 3): Hiến chương và nội quy Ban Tăng sự Trung ương (HT. Giác Pháp / HT. Giác Nhân)

Chiều 16 (thứ 3): Công quả (tập làm trong Chánh niệm)

Sáng 17 (thứ 4):

Giới tử đi khảo hạch tại Việt Nam Quốc Tự

Giới tử (nội bộ) thi trắc nghiệm để lên lớp

Chiều 17 (thứ 4): Trùng tụng Chơn lý

Sáng 18 (thứ 5): Tầm quan trọng của Giới pháp (HT. Giác Giới)

Chiều 18 (thứ 5): Trùng tụng Chơn lý  

Sáng 19 (thứ 6): Lịch sử Hệ phái và chư Đức Thầy (ĐĐ. Giác Phước) 

Chiều 19 (thứ 6): Trùng tụng Chơn lý / Pháp đàm

Sáng 20 (thứ 7): Nếp sống trong nhà đạo (ĐĐ. Minh Phú, ĐĐ. Minh Viên).

Chiều 20 (thứ 7): Pháp đàm

Sáng 21 (chủ nhật):

Pháp đàm (Tăng)

Ni - Học luật (do Ni trưởng Mai Liên chia sẻ)

Chiều 21 (chủ nhật): Công quả (tập làm trong Chánh niệm)

Sáng 22 (thứ 2): Đúc kết các vấn đề (ĐĐ. Giác Hoàng & Ban Quản chúng)

Chiều 22: Bế mạc

*******

Chúc tất cả luôn được an lành và tinh tấn trong Chánh pháp.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan