CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chương trình lễ Vu lan tại Tịnh xá Trung Tâm

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan