CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn VI: Thông báo lễ tưởng niệm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang

Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI, Hệ phái Khất sĩ

Vào ngày, 20/2/2023 nhằm 1/2/Quý Mão. Giáo đoàn VI tổ chức lễ tưởng niệm Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang và để tưởng nhớ công hạnh của Tổ, chư tôn đức Tăng; Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI vân tập về tham dự “Sống chung tu học” lần 1 năm 2023 tại tại tịnh xá Lộc Uyển 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6.

Thời khóa tu tập như sau:

1/ Ngày 18/2/2023 nhằm 28/1/Quý Mão

- 17g Chư tôn đức Tăng Ni về tham dự lễ có mặt đầy đủ.

- 19 giờ sinh hoạt cho ngày lễ hôm sau.

2/ Ngày 19/2/2023 nhằm 29/1/Quý Mão

Buổi sáng

+ 4h – 4h15: thiền hành

+ 4h15 - 4h45: thiền tọa

+ 6h  - 7h: điểm tâm

+ 8h - 8h30: thiền tọa

+ 8h30 - 8h45: thiền hành

+ 9h15 - 10h: học Chơn Lý

+ 10h30 - 12h: độ ngọ

+ 12h - 13h45: chỉ tịnh

Buổi chiều

+ 14h - 14h45: học Chơn Lý

+15h15 - 15h30: thiền hành

+17h - 18h : tiểu thực

3/ Ngày 20/2/2023 nhằm 1/2/Quý Mão

+ 4h - 4h15: thiền hành

+ 4h15 - 4h45: thiền tọa

+ 6h - 7h: điểm tâm sáng

+ 7h30 - 8h30: đi Khất thực

+ 9h00 - 10h : lễ hành chánh

+ 10h 30 - 11h30: cúng ngọ

+ 12h: hoàn mãn

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan