CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Kế hoạch và lịch giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì 2019

KẾ HOẠCH KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ NĂM 2019

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì,

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ cho các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần Giáo pháp của đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Thường trụ, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội cho chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

Năm nay, khóa Bồi dưỡng trụ trì được tổ chức:

- Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM.

(Trụ sở Văn hóa – Giáo dục – Hoằng pháp và tâm linh của Hệ phái Khất sĩ)

- Thời gian: Từ ngày 18 đến 24 tháng 4 năm Kỷ Hợi (22 – 28/5/2019).

Chủ đề: TÌM HIỂU NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ

Sau đây là danh sách khách mời, Ban Chứng minh, Ban Tổ chức và lịch thuyết giảng:

* KHÁCH MỜI GIÁO HỘI & BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ

HT. Thích Trí Quảng – Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN: Phát biểu khai mạc

HT. Thích Thiện Nhơn – Chủ tịch HĐTS GHPGVN: Chứng minh lễ Bế mạc

HT. Thích Thiện Pháp – Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng ban Tăng sự Trung ương GHPGVN: Tham dự trong lễ Bế mạc

TT. Thích Đức Thiện – Tổng Thư ký HĐTS kiêm Trưởng ban Phật giáo Quốc tế Trung ương GHPGVN

HT. Thích Huệ Thông – Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN.

Ông TS. Bùi Hữu Dược – Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ

* BAN CHỨNG MINH HỆ PHÁI

HT. Giác Nhường Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Tường – UVTT  HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái

HT. Giác Giới  – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Ngộ TV. HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

HT. Giác Dũng  – TV. HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái

* BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: Trưởng ban

HT. Giác Hà Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: Phó ban Thường trực

HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: Phó ban

HT. Giác Nhân Ủy viên HĐTS GHPGVM, Phó Thư ký Ban thường trực Giáo phẩm Hệ phái: Kiểm soát

HT. Minh Thuấn Giáo phẩm Hệ phái, Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang: Kiểm soát

HT. Minh Hóa Giáo phẩm kiêm Phó Trụ trì Pháp viện Minh Đăng Quang: Tri sự

ĐĐ. Giác Hoàng Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái: Chánh Thư ký

ĐĐ. Giác Nhẫn Ủy viên trợ lý Giáo phẩm Hệ phái: Phó Thư ký

ĐĐ. Minh Sơn  – Tịnh xá Trung Tâm: Phó Thư ký

ĐĐ. Minh Thái – Tịnh xá Ngọc Giang: Phó Thư ký

ĐĐ. Giác Minh Tường: Tịnh xá Linh Sơn: Ủy viên Thư ký 

NS. Tuyết Liên Giáo phẩm Ni giới Hệ phái: Kiểm soát

NS. Tuệ Liên – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Giáo phẩm Ni giới HPKS: Phó Thư ký

SC. Hòa Liên Tịnh xá Ngọc Túc: Ủy viên Thư ký

*Một số điểm lưu ý:

- Ban Kiểm soát: Kiểm tra số lượng Tăng chúng trên hội trường và Tăng chúng ở lại tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Chư Tôn đức nên thường xuyên túc trực ở Giảng đường và trong các thời thọ trai để kịp thời nhắc nhở.

- Ban Thư ký: Điều phối chương trình, biên tập tư liệu và cung cấp tư liệu đầy đủ đến đại chúng, ghi lại các ý kiến của đại chúng trình lại chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái.

- Các vị Giáo phẩm Hệ phái nên có mặt đông đủ trong suốt thời gian diễn ra khóa Bồi dưỡng (trừ khi có việc). Ban Thư ký sẽ cung thỉnh các Ngài quang lâm chứng minh chủ tọa và góp phần giải nghi trong phần thảo luận buổi sáng hoặc buổi chiều.

- Chư Tôn đức Thư ký các Giáo đoàn nên thông báo với Ban Thư ký của Khóa Bồi dưỡng trụ trì danh sách của từng Giáo đoàn tham gia để Ban Tổ chức tiện bề sắp xếp phần ẩm thực.

LỊCH THUYẾT GIẢNG (cập nhật 19-4 âl)

NGÀY

GIỜ

GIẢNG SƯ/ CHỦ TRÌ

ĐỀ TÀI

Thứ Tư
18.4 Kỷ Hợi

7g30 – 08g30

Chư Tôn đức Giáo phẩm

Khai mạc

09g00 – 10g30

HT. Giác Giới

Vai trò trụ trì ngang qua chủ đề “Tìm hiểu những nét đặc thù của Hệ phái Khất sĩ”

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g45

HT. Giác Giới

Vai trò trụ trì ngang qua chủ đề “Tìm hiểu những nét đặc thù của Hệ phái Khất sĩ”

Nghỉ giải lao

15g15 – 16g30

HT. Giác Giới

Vai trò trụ trì ngang qua chủ đề “Tìm hiểu những nét đặc thù của Hệ phái Khất sĩ”.

Thứ Năm
19.4 Kỷ Hợi

7g30 – 8g45

HT. Giác Ngộ

Ý nghĩa về lời dạy của 7 Đức Phật

Nghỉ giải lao

9g15 – 10g30

HT. Giác Nhân

Giá trị y bát qua lời dạy của Tổ sư

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g45

HT. Giác Toàn

Trách nhiệm của vị trụ trì trong việc định hướng tu tập và hoằng hóa trước thời duyên

Nghỉ giải lao

15g15 – 16g30

HT. Giác Toàn

Giảng tiếp và thảo luận

Thứ Sáu
20.4 Kỷ Hợi

7g30 – 8g45

ĐĐ. Giác Hoàng

Báo cáo hoạt động Phật sự của Hệ phái năm 2018 – 2019

Nghỉ giải lao

9g15 – 9g30

NS. Tuyết Liên

Pháp phục – Nét đặc thù biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ

9g30-10g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g15

TT. Giác Duyên

Kinh nghiệm trụ trì và hoằng pháp nơi vùng sâu vùng xa

14g15 – 14g45

NS. Tuệ Liên

Đặc thù kiến trúc tịnh xá của Hệ phái Khất sĩ

Nghỉ giải lao

15g15 – 15g30

NT. Yến Liên

Tinh thần truyền đăng tục diệm của Tổ sư

15g30 – 16g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

Thứ Bảy
21.4 Kỷ Hợi

7g30 – 8g45

HT. Thích Huệ Thông

Khái niệm truyền thống và hiện đại trong vai trò của người trụ trì

Nghỉ giải lao

9g15 – 9g35

NT. Khiêm Liên

Trách nhiệm trụ trì

9g35 – 9g55

NS. Phục Liên

Trách nhiệm tiếp Tăng độ chúng trong thời đại hiện nay

10g15 – 10g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g45

HT. Giác Pháp

Trách nhiệm trụ trì trong việc duy trì và phát triển tông phong Hệ phái

Nghỉ giải lao

15g15 – 15g45

NS. Hằng Liên

Chia sẻ kinh nghiệm tổ chức khóa tu

15g45 – 16g15

ĐĐ. Giác Nhẫn 

Phương thức tham gia Phật sự Giáo hội và hoằng pháp của một vị trụ trì

16g15 – 16g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

Chủ Nhật
22.4 Kỷ Hợi

7g30 – 8g45

TS. Bùi Hữu Dược

Vai trò của chức sắc, tín đồ Phật giáo trong việc thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Nghỉ giải lao

9g15 – 10g30

HT. Giác Hà

Trách nhiệm của trụ trì đối với Giáo pháp

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g15

TT. Thích Đức Thiện

Chia sẻ những thành tựu của Đại lễ Vesak LHQ 2019 và một vài Phật sự trọng yếu của Giáo hội

Nghỉ giải lao

15g30 – 16g00

NT. Hiệp Liên

Nét đặc thù của Hệ phái Khất sĩ qua hình ảnh y bát

16g00 – 16g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

Thứ Hai
23.4 Kỷ Hợi

7g30 – 8g45

TT. Minh Thành

Công trình dung hợp khởi phát từ Tổ sư Minh Đăng Quang

Nghỉ giải lao

9g15 – 9g45

NT. Thông Liên

Hạnh trì bình khất thực – Nét truyền thừa đặc thù của Hệ phái Khất sĩ.

9g45 – 10g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g00

TT. Giác Nhuận

Tìm hiểu về Chơn lý “Thờ phượng”

14g00 - 14g30

NT. Mai Liên

Mô hình tịnh xá – Nét đặc thù của Hệ phái

Nghỉ giải lao

15g00 – 15g30

ĐĐ. Giác Nhường Tăng Ni trẻ với tâm nguyện phụng sự Phật sự Hệ phái và Giáo hội

15g15 – 15g45

Chư Tôn đức

Thảo luận

15g45 – 16g30

Chư Tôn đức

Thảo luận

Thứ Ba
24.4 Kỷ Hợi

7g30 – 10g30

Các Trưởng ban (Tăng sự, Nghi lễ, Hoằng pháp, Giáo dục – Tu thư, Hướng dẫn Phật tử, Văn hóa - Truyền thông)

Giải đáp chất vấn từ cử tọa

THỌ TRAI, CHỈ TỊNH

13g30 – 14g30

HT. Giác Toàn

Giải đáp các vấn đề thắc mắc

15g00 – 16g30

Đại chúng

Bế mạc

BAN TỔ CHỨC

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan