CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khóa Bồi dưỡng Trụ trì Hệ phái Khất sĩ PL. 2567 – DL. 2023

THÔNG BÁO

KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ HỆ PHÁI KHẤT SĨ

PL. 2567 – DL. 2023

 

NAM-MÔ BỔN SƯ THÍCH-CA MÂU-NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn Thiền đức Tăng Ni trụ trì các tịnh xá,

Được sự cho phép của Giáo hội và Chính quyền các cấp, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ tổ chức một khóa BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ vào đầu mùa An cư, nhằm hỗ trợ các vị trụ trì, các vị Tỳ-kheo thấm nhuần giáo pháp đức Thế Tôn, đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, cách quản trị một ngôi Tam bảo, góp phần làm cho Phật pháp được quang huy, báo đền ân đức Tam bảo. Đây cũng là cơ hội để chư Tăng Ni trưởng dưỡng đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các vị đồng Phạm hạnh, làm hành trang trên bước đường hoằng dương Chánh pháp, lợi lạc nhân sanh.

1. THÔNG TIN CHUNG VỀ KHOÁ HỌC

- Khóa học: Bồi dưỡng trụ trì PL. 2567 – DL. 2023

- Chủ đề: TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG & CÁC VẤN ĐỀ LIÊN HỆ ĐẾN QUẢN TRỊ TỊNH XÁ

- Thời gian: 7 ngày (từ 18-24 tháng 4 năm Quý Mão, nhằm 5-11/6/2023).

Sáng: 8g00 đến 10g30; Chiều: 13g30 đến 16g30.

- Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM.

2. ĐỐI TƯỢNG

300 Tăng Ni Trụ trì, Phó Trụ trì, Tri sự, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni (từ 3 hạ trở lên) thuộc 6 Giáo đoàn Tăng và Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

3. MỤC TIÊU

Nhằm củng cố đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang, nâng cao các kỹ năng quản lý tự viện, hoằng pháp lợi sanh đối với một vị Giáo phẩm và vị đứng đầu trong Ban Quản trị ở các miền tịnh xá trong bối cảnh đương đại. Sau khi kết thúc khóa, các vị tham gia học tập mong đạt được các điều cụ thể:

3.1. Lý tưởng và phụng sự

- Củng cố lý tưởng của một vị xuất gia giải thoát và theo đường lối của Tổ sư Minh Đăng Quang

- Dấn thân trên con đường tu tập và phụng sự độ sanh.

3.2. Kiến thức

- Nắm vững các nguyên lý cơ bản của Quản trị tự viện.

- Nắm vững các quy định trong hệ thống Pháp luật, Luật Tín ngưỡng của Nhà nước, Hiến chương của Giáo hội vừa được tu chỉnh trong Đại hội IX vừa qua, Nội quy Ban Tăng sự Trung ương, Nghị định của Giáo hội trong kỳ họp gần nhất.

- Nắm vững các hoạt động chủ yếu và thứ yếu của Giáo hội và Hệ phái để đồng hành.

3.3. Kỹ năng

- Nhận biết trình độ, tâm tư của từng đối tượng người xuất gia và tại gia để tùy nghi giáo hóa.

- Hòa hợp với chư vị Giáo phẩm lãnh đạo trong từng địa phương để cùng xương minh Phật pháp.

- Phát triển kỹ năng “ứng phó đạo tràng” và giải quyết các vấn đề pháp lý tại địa phương.

3.4. Thái độ

- Hòa hợp với chư vị Giáo phẩm lãnh đạo trong từng địa phương.

- Hòa nhã với mọi đối tượng để công cuộc hoằng pháp lợi sanh và tu tập được thuận lợi và thành tựu.

4. CHỦ ĐỀ

4.1. Các đề tài hội thảo năm 2023

1. Tổ sư Minh Đăng Quang: Tôn chỉ, phương pháp lập đạo và hành đạo

2. Tổ sư Minh Đăng Quang: Những đóng góp đối với sự chấn hưng Phật giáo miền Nam

3. Tổ sư Minh Đăng Quang: Sự dung hợp tư tưởng 2 truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền

4. Tổ sư Minh Đăng Quang và tư tưởng Phật giáo Nam truyền

5. Tổ sư Minh Đăng Quang và tư tưởng Phật giáo Bắc truyền

6. Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam từ 1954-1975

7. Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam sau thời kỳ đất nước hòa bình (1975-2023).

8. Kiến trúc Phật giáo Khất sĩ: Bản sắc và thực trạng 

4.2. Một số đề tài gợi ý về việc Quản trị

1. Thống nhất các chức danh trong hệ thống tổ chức Hệ phái

2. Vai trò về sự kết nối các Ban và hiệu quả trong các Phật sự

3. Trụ trì, Ban Quản trị: Tâm đức và năng lực

4. Mối liên hệ giữa Giáo hội, Hệ phái và Giáo đoàn trong các vấn đề Tăng sự

5. Những ý kiến đóng góp để phát triển Tăng đoàn

4.3. Lịch sử Giáo đoàn

Đáp ứng nhu cầu khảo cứu về Lịch sử Hệ phái, các Giáo đoàn đã được Ban Giáo dục – Tu thư Hệ phái phân công viết các chương liên hệ đến Giáo đoàn của mình. Các vị phụ trách hoàn thiện bảo thảo và gởi về Ban Thư ký Hệ phái biên tập sơ bộ và in ra gởi đến chư Tôn đức Giáo phẩm để bổ sung những thông tin cần thiết.

***

Kính mong chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và các vị trụ trì các miền tịnh xá hoan hỷ viết bài khảo cứu về những vấn đề gợi ý trên.

Để đảm bảo nội dung cho khóa bồi dưỡng, xin chư Tôn đức hoan hỷ gởi cho Ban Thư ký khóa Bồi dưỡng trụ trì bài viết hoàn chỉnh (hoặc tối thiểu đề cương) qua trực tiếp Zalo Giác Hoàng (0937103910).

Ngày nhận bài: Đầu tháng 4 âm lịch.

Trong khóa Bồi dưỡng trụ trì này, Ban Tổ chức sẽ ra mắt các Ban đã được chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái thông qua, đồng thời trình bày kế hoạch Đại lễ Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Tổ sư Minh Đăng Quang và lắng nghe sự góp ý từ chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các Giáo đoàn.

Kính mong chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái và chư vị trụ trì phổ biến thông tin này đến toàn thể chư Tôn đức Tăng Ni để tất cả đồng nghiên cứu những đề tài gợi ý trên, góp phần cho khóa “BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ” được thập phần viên mãn.

Thành kính niệm ơn chư Tôn đức.  

TM. BAN TỔ CHỨC
 

TK. Thích Giác Hoàng  

(Chánh Thư ký Hệ phái)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan