CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì 2017

LỊCH GIẢNG KHÓA BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ 2017
Từ 18 – 24/4 Đinh Dậu
Giảng đường Pháp viện Minh Đăng Quang, Q.2, TP.HCM

CHỦ ĐỀ: ĐƯỜNG LỐI CỦA TỔ SƯ MINH ĐĂNG QUANG
VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP THỰC TIỄN
ĐỐI VỚI THỰC TRẠNG TĂNG NI KHẤT SĨ NGÀY NAY

 

NGÀY GIỜ GIẢNG SƯ CHỦ ĐỀ
Sáng 18/4 âl 7g30 – 8g00 Khai mạc  
8g00 – 9g00 HT. Thích Trí Quảng Tu tập và năng lực quản lý và hoằng hóa của một vị trụ trì
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 HT. Giác Giới Nối truyền Thích Ca Chánh pháp
Chiều 18/4 âl 1g30 – 3g00 HT. Giác Giới Nối truyền Thích Ca Chánh pháp
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 Thảo luận  
Sáng 19/4 âl 7g30 – 9g00 TT. Huệ Thông Vai trò của trụ trì trong việc quản lý, điều hành, hoằng pháp trong thời hội nhập và phát triển.
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 TT. Giác Duyên Tìm hiểu thiền trong Chơn lý của Tổ sư
Chiều 19/4 âl 1g30 – 3g00 ĐĐ. Giác Hoàng Một số đề xuất về Nội quy các Ban trong Hệ phái
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30   Ra mắt Ban Truyền thông
Sáng 20/4 âl 7g30 – 9g00 HT. Giác Toàn Trách nhiệm của vị trụ trì trong việc định hướng tu tập và hoằng hóa trước thời duyên
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 Thảo luận  
Chiều 20/4 âl 1g30 – 3g00

HT. Giác Sơn

Khất sĩ và thời đại
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 NT. Hiệp Liên Tinh thần tu tập của người ‘Khất sĩ’ và vấn nạn kinh tế trong tịnh xá ngày nay
Sáng 21/4 âl 7g30 – 9g00 HT. Thích Thiện Nhơn Ý nghĩa trụ trì
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 NT. Thông Liên Đường lối của Tổ sư trong Chơn lý và những giải pháp thực tiễn đối với thực trạng Tăng Ni Khất sĩ ngày nay
Chiều 21/4 âl 1g30 – 3g00 HT. Giác Pháp Các vấn nạn của Hệ phái Khất sĩ ngày nay và giải pháp
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 Thảo luận  
Sáng 22/4 âl 7g30 – 9g00 HT. Giác Giới Nối truyền Thích Ca Chánh pháp
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 Thảo luận  
Chiều 22/4 âl 1g30- 3g00 NT. Cảnh Liên Tinh thần “Phép Tăng chẳng lìa đoàn” của Tổ sư Minh Đăng Quang
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 SC. Trí Liên Vấn đề sử dụng facebook của Tăng Ni trẻ ngày nay
Sáng 23/4 âl 7g30 – 9g00 TT. Giác Tây Tôn chỉ hành trì Chánh pháp của Tổ sư Minh Đăng Quang
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 NT. Khiêm Liên Giải pháp thực tiễn đối với thực trạng của Tăng Ni Khất sĩ ngày nay
Chiều 23/4 âl 1g30 – 3g00 HT. Giác Ngộ Diệu nghĩa bài kệ “Pháp” trong Luật nghi Khất sĩ
3g00 – 3g30 Nghỉ giải lao  
3g30 – 4g30 Thảo luận  
Sáng 24/4 âl 7g30 – 9g00

HT. Giác Hà 

Một số lời khuyên đối với vị trụ trì trong sứ mạng tiếp Tăng độ chúng và hoằng pháp lợi sinh 
9g00 – 9g30 Nghỉ giải lao  
9g30 – 10g30 NT. Mai Liên Nghĩ gì trước thực trạng của Tăng Ni hiện nay trong giáo pháp Khất sĩ?
Chiều 24/4 âl 1g30 – 2g30 HT. Giác Toàn Thảo luận đúc kết
2g30 – 3g00 Nghỉ giải lao  
3g00 – 4g30 Bế mạc  

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan