CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lịch giảng khóa Bồi dưỡng trụ trì 2018

LỊCH GIẢNG BỒI DƯỠNG TRỤ TRÌ 2018
Từ 18 – 24/4 Mậu Tuất
Giảng đường Pháp viện Minh Đăng Quang, Q.2, TP.HCM

NGÀY

GIỜ

GIẢNG SƯ

ĐỀ TÀI

Sáng 18/4 âl

7g30 – 8g30

Khai mạc

 

8g30 – 9g00

HT. Giác Giới

Lược sử đức Tổ sư Minh Đăng Quang

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

HT. Giác Giới

Nhận định về “Lược sử đức Tổ sư Minh Đăng Quang”

Chiều 18/4 âl

1g30 – 3g00

HT. Giác Giới

Nhận định về “Lược sử đức Tổ sư Minh Đăng Quang”

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Thảo luận

 

Sáng 19/4 âl

7g30 – 9g00

TS. Bùi Hữu Dược

Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng 2018

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

Thảo luận

 

Chiều 19/4 âl

1g30 – 3g00

HT. Giác Toàn

Tinh thần Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp và sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Đại chúng

Thảo luận

Sáng 20/4 âl

7g30 – 9g00

HT. Giác Nhân

Hiến chương và Nội quy Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

HT. Giác Trí

Tinh thần “Nối truyền Thích Ca Chánh Pháp” với sứ mạng thiêng liêng của vị trụ trì

Chiều 20/4 âl

1g30 – 3g00

HT. Thích Huệ Thông

Vai trò của vị trụ trì trong sự nghiệp hoằng pháp và quản lý tự viện

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Đại chúng

Thảo luận

Sáng 21/4 âl

7g30 – 9g00

HT. Thích Thiện Nhơn

Trách nhiệm trụ trì

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

ĐĐ. Giác Hoàng   

Báo cáo một số hoạt động Phật sự của Hệ phái năm 2017 – 2018 và các Phật sự sắp tới

Chiều 21/4 âl

1g30 – 3g00

Ông Lê Hoàng Vân

Triển khai những phương diện cần lưu ý đối với Luật Tôn giáo, Tín ngưỡng 2018 và tình hình Phật giáo TP. HCM

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

NT. Hiệp Liên

Giới – Định – Huệ của đức Tổ sư Minh Đăng Quang với lời dạy của bậc Chánh Giác

NT. Yến Liên

Giáo pháp của đức Phật và sự nối truyền của Tổ sư Minh Đăng Quang

 

SC. Thảo Liên

Tu tập tâm theo Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang

Sáng 22/4 âl

7g30 – 9g00

HT. Minh Bửu

Kinh nghiệm trụ trì

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

HT. Giác Hà

Tâm đức của một vị trụ trì

Chiều 22/4 âl

1g30 – 3g00

HT. Giác Pháp

Nghiên cứu quan điểm Tứ y pháp của đức Tổ sư Minh Đăng Quang

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Thảo luận

 

Sáng 23/4 âl

7g30 – 9g10

TT. Minh Thành

Cõi Phật và các cõi khác là một hay là khác?

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g00 – 10g30

HT. Thích Minh Thông

Luật học với vị trụ trì

Chiều 23/4 âl

1g30 – 3g00

ĐĐ. Thích Tâm Hải

Cách ứng xử của một vị trụ trì với truyền thông hiện đại

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

ĐĐ. Minh Điệp

Đức Tổ sư Minh Đăng Quang: Sự giác ngộ tự thân đến xây dựng hội chúng giác ngộ

NS. Nguyện Liên

Nghĩ về vấn đề tu – học – dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang

Sáng 24/4 âl

7g30 – 9g00

NT. Ánh Liên

Công hạnh của Ni trưởng Bạch Liên – Đệ Nhị trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ

NT. Mai Liên

Những vấn đề giới luật của Hệ phái

9g00 – 9g30

Nghỉ giải lao

 

9g30 – 10g30

NS. Tuyết Liên

Công hạnh của Ni trưởng Trí Liên

NT. Khiêm Liên

Ni trưởng Huỳnh Liên: Đóa sen vàng từ miền Cực lạc

Chiều 24/4 âl

1g30 – 3g00

 Giáo phẩm HP

Trả lời các vấn đề còn tồn đọng

3g00 – 3g30

Nghỉ giải lao

 

3g30 – 4g30

Bế mạc

 

 

Kính bạch chư Tôn đức,

Trên đây là chương trình đã được thông qua trong phiên họp Giáo phẩm Hệ phái vào ngày 17 tháng 4 năm Mậu Tuất. Nếu có sự xê dịch về sau là do hoàn cảnh khách quan, rất mong chư Tôn đức Tăng Ni hoan hỷ.

 

********

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan