CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phòng tham gia khóa “sống chung tu học” Ni giới Giáo đoàn III - lần thứ 13

BẤM VÀO ẢNH ĐỂ THAM GIA KHÓA HỌC

(từ 4giờ đến 6giờ30phút)

 

BẤM VÀO ẢNH ĐỂ THAM GIA

KHÓA "SỐNG CHUNG TU HỌC" LẦN THỨ 13

(từ 8giờ đến 19giờ)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan