CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo: Ấn tống Pháp bảo cúng dường mùa An cư Kiết hạ PL.2563 - DL.2019

THÔNG BÁO

V/v: Ấn tống cúng dường “Pháp bảo Cao quý”

trong mùa An cư Kiết Hạ PL.2563 – DL.2019

Kính bạch chư Tôn thiền đức Tăng Ni,

Kính thưa Quý Phật tử,

Đức Phật từng dạy: “Trong các sự bố thí, pháp thí có công đức lớn nhất, không công đức nào có thể sánh bằng”. Chính vì thế, hằng năm đến mùa An cư Kiết hạ chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử Ban Từ thiện Xã hội Tịnh xá Trung Tâm, Pháp viện Minh Đăng Quang và các tịnh xá trực thuộc liên hệ tại TP. Hồ Chí Minh đều thực hiện ấn tống kinh sách, cúng dường đến chư Tôn đức Tăng Ni các trường hạ tập trung tại TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh – thành phố lân cận, các tỉnh miền Trung và TP. Hà Nội.

Trong mùa An cư năm nay (Phật lịch 2563), Ban Tổ chức sẽ ấn tống cúng dường đến các trường hạ ấn phẩm:

KINH TỨ THẬP NHỊ CHƯƠNG

ĐỐI CHIẾU & NHẬN ĐỊNH

Tác giả: THÍCH CHÚC PHÚ

Số lượng: 6.000 quyển

Đơn giá: 50.000 đồng

Nay Ban Tổ chức kính thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa liễu tri, tùy hỷ phát tâm ấn tống cúng dường những ấn phẩm kinh sách vừa nêu trên, góp phần công đức để Phật sự ấn tống “Pháp bảo Cao quý” trong mùa An cư Kiết hạ PL.2563 được thành tựu viên mãn.

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, Phật sự viên thành. Kính chúc quý Phật tử an lạc trong chánh pháp, hanh thông trong cuộc đời, bồ đề tâm tăng trưởng.

Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát – Tác đại chứng minh.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan