CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Bồi dưỡng đạo hạnh Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì các miền tịnh xá,

Thưa quý Phật tử gần xa,

Nhằm trợ duyên cho các Sa-di, Tập sự xuất gia thăng tiến trên con đường tu học, cũng như hướng dẫn các vị biết các phép tắc oai nghi của một người xuất gia học đạo, chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo đoàn III sẽ tổ chức khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh, mỗi năm 2 - 3 khóa. Trải qua hơn 6 năm, khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh đến nay đã đến lần thứ 17, được tổ chức tại địa điểm, thời gian như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Vạn (Vạn Giã, Vạn Ninh, Khánh Hòa).

Thời gian: Ngày 18 – 28 tháng 11 Mậu Tuất (24/12/2018 – 3/1/2019).

Ban Chứng minh:

HT. Giác Hùng

HT. Giác Y

HT. Giác Phương

BAN TỔ CHỨC

HT. Giác Trí – Trưởng ban

TT. Giác Hạnh – Phó ban kiêm Hóa chủ

ĐĐ. Giác Hoàng – Phó ban Thường trực

ĐĐ. Giác Phổ – Phó ban kiêm Trưởng ban Quản chúng

ĐĐ. Giác Thống – Thư ký kiêm Quản chúng 

NS. Hạnh Liên – Trưởng ban Quản chúng Ni

NS. Chơn Liên – Phó ban Quản chúng Ni

SC. Hoa Liên – Quản chúng

BAN GIÁO THỌ

HT. Giác Trí: Ngày 18

ĐĐ. Giác Hoàng: Ngày 19

ĐĐ. Giác Tài: Ngày 20

ĐĐ. Giác Hiển: Ngày 21

ĐĐ. Giác Nguyệt : Ngày 22

TT. Giác Hành: Ngày 23

NT. Hiệp Liên: Ngày 24

ĐĐ. Giác Phổ: Ngày 25

ĐĐ. Giác Nhường: Ngày 26 

HT. Giác Phương: Ngày 27

Trân trọng thông báo đến chư Tôn đức Tăng Ni trụ trì trong Giáo đoàn III liễu tri, tạo điều kiện cho các Sa-di, Tập sự về học hạnh.

Các Sa-di, Sa-di-ni, tập sự trong Giáo đoàn tập trung về địa điểm nêu trên vào chiều 17 tháng 11 Mậu Tuất.

Chúc tất cả luôn được an lành trong Chánh pháp.

TM. Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III

ĐĐ. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan