CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Bồi dưỡng trụ trì năm 2019

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Nhằm củng cố Tăng đoàn và chia sẻ kinh nghiệm tu học của các vị trụ trì, mỗi năm chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đều tổ chức khóa Bồi dưỡng trụ trì để chư Tôn đức Tăng Ni có cơ hội trưởng dưỡng Đạo tâm, chia sẻ kinh nghiệm tu học và hành đạo cho các Pháp hữu làm hành trang trên bước đường hoằng dương Phật pháp, lợi lạc nhân sanh.

Năm nay, khóa Bồi dưỡng trụ trì sẽ được tổ chức tại địa điểm, thời gian và nội dung như sau:

- Địa điểm: Pháp viện Minh Đăng Quang, 505 Xa lộ Hà Nội, P. An Phú, Q. 2, TP. HCM.

- Thời gian: Ngày 18 đến 24 tháng 4 năm Kỷ Hợi (22 – 28/5/2019).

Chủ đề: TÌM HIỂU NHỮNG NÉT ĐẶC THÙ CỦA HỆ PHÁI KHẤT SĨ

Với chủ đề trên, chư Tôn đức có thể triển khai những điểm đặc thù của Hệ phái qua các phương diện: Tăng sự, Nghi lễ, Kiến trúc, Pháp phục, Nuôi chúng, Hướng dẫn Phật tử ngang qua 69 quyển Chơn lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Đồng thời, chư Tôn đức trụ trì tiêu biểu các Giáo đoàn có thể chia sẻ kinh nghiệm hoằng pháp và tổ chức khóa tu, góp phần cho khóa học được thành tựu viên mãn.

Sau đây là chư Tôn đức đã được cung thỉnh:

Chư Tăng: HT. Giác Ngộ, HT. Giác Giới, HT. Giác Toàn, HT. Giác Pháp, HT. Minh Bửu, HT. Giác Trong, HT. Giác Nhân, HT. Giác Trí, HT. Giác Thành, TT. Giác Tây, TT. Minh Thành, TT. Giác Duyên, TT. Giác Nhuận, ĐĐ Giác Hoàng.

Chư Ni: NT. Tố Liên, NT. Khiêm Liên, NT. Thông Liên, NT. Mai Liên, NT. Hiệp Liên, NT. Yến Liên, NS. Tuyết Liên, NS. Tín Liên, NS. Phụng Liên, NS. Tuệ Liên và một số chư Ni khác.

Hạn chót nộp bài: Mùng 8 tháng 4 năm Kỷ Hợi.

Email: tykheogiachoang@gmail.com

Rất mong được sự ủng hộ và gởi bài về sớm của chư Tôn đức Tăng Ni.

Thành kính,

TM. Ban Thư ký Hệ phái

Tỳ-kheo Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan