CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa “Sống chung tu học” lần thứ 12 của Ni giới Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa đại chúng,

Được sự chỉ đạo và chứng minh của chư Tôn đức Giáo đoàn III, Ni giới Giáo đoàn III sẽ tổ chức khóa “Sống chung tu học” lần thứ 12, nhằm củng cố đường lối tu học cho các vị trụ trì và các vị Tỳ-kheo-ni. Ngang qua đó, giúp cho các vị Tỳ-kheo-ni tăng trưởng tam vô lậu học, định hướng học tu và hành đạo cho mình và cho các đệ tử.

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Lương, Suối Nhuôm, Bắc Bình, Bình Thuận.

Thời gian: Ngày 20-27/11 Canh Tý (2-9/1/2021).

BAN CHỨNG MINH

HT. Giác Hùng – Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Y – Chứng minh Giáo đoàn III

HT. Giác Phương – Chứng minh Giáo đoàn III

BAN CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC

Chỉ đạo: HT. Giác Trí và TT. Giác Hoàng (Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III)

Trưởng ban: NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III

Phó Trưởng ban: NT. Đền Liên – Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III

NT. Cảnh Liên – Phó ban Quản sự Ni giới GĐ III

NS. Dung Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Lương

Chánh Thư ký: NS. Hiếu Liên

Phó Thư ký: SC. Hòa Liên, SC. Loan Liên, SC. Hoa Liên.

BAN GIÁO THỌ

20/11: HT. Giác Trí – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Sơn (Bình Định)

21/11: TT. Giác Viễn – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình (Bình Thuận)

22/11: NT. Cảnh Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Túc (Gia Lai)

23/11: TT. Giác Phổ - Tri sự Tịnh xá Ngọc Quang (Đắk Lắk)

24/11: ĐĐ. Giác Nhường – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Đạt (Đăk Nông)

25/11: NT. Hiệp Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Trung (Gia Lai)

25/11: (Buổi chiều): TT. Giác Hoàng – Trụ trì Tịnh xá Linh Sơn (Thanh Hóa)

26/11 (Buổi chiều): TT. Giác Hoàng – Trụ trì Tịnh xá Linh Sơn (Thanh Hóa)

27/11: HT. Giác Trong – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Phước (Khánh Hòa)

(Các buổi học pháp chính thức do các vị giảng sư phụ trách thì học buổi sáng, ngoại trừ 2 buổi chiều 25 và 26. Các buổi chiều còn lại, chư Ni tự học Chơn lý hoặc chia sẻ cách hành đạo, trụ trì)

CÁC KINH VÀ CHỦ ĐỀ SẼ HỌC  

- Chơn lý “Lục căn”

- Các bài kinh trong Pali tạng và Hán tạng liên hệ đến chủ đề “Lục căn”.

- “Sám hối Sáu căn” của Hoàng đế Trần Thái Tông.

- Triển khai về thiền chỉ và thiền quán.

Kính bạch chư Tôn đức Ni,

Vì đạo nghiệp tu hành và vì sự nghiệp độ sanh, rất mong chư Tôn đức Ni dành thời gian về tại trú xứ nêu trên để củng cố đạo lực, học hỏi các kỹ năng độ sanh và làm đạo, góp phần Phật pháp hưng long, cửu trụ ta-bà.

Trân trọng,       

Tỳ-kheo Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan