CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa Sống chung tu học lần thứ 9 của Ni giới Giáo đoàn III

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Nhằm chia sẻ pháp hành và cách quản lý của Ni giới Giáo đoàn III, chư Tôn đức đã mở khóa “SỐNG CHUNG TU HỌC” đến nay là khóa thứ 9.

Nay thông báo đến chư Tôn đức Tỳ-kheo-ni Giáo đoàn III dành thời gian tham dự khóa tu để tăng trưởng Giới - Định - Huệ và tập sống chung tu học như lời dạy của Tổ sư.

Thời gian: Từ ngày 17 đến  24 tháng 3 năm Kỷ Hợi (21-28/4/2019).

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Bảo, khu phố 7, phường Bảo An, thị xã Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận do Ni trưởng Thông Liên làm trụ trì.

Sau đây là Ban Chứng minh, Ban Tổ chức và Giáo thọ:

BAN CHỨNG MINH

Hòa thượng Giác Hùng – Chứng minh Giáo đoàn III.

Hòa thượng Giác Y – Chứng minh Giáo đoàn III.

Hòa thượng Giác Phương – Chứng minh Giáo đoàn III.

Hòa thượng Giác Phùng – Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn III.

BAN TỔ CHỨC

Hòa thượng Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III: Trưởng ban

Đại đức Giác Hoàng – Phó ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III: Chánh Thư ký

Ni trưởng Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III: Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức

Ni trưởng Thông Liên – Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bảo: Phó ban kiêm Hóa chủ

Ni sư Hiếu Liên – Chánh Thư ký Ni giới Giáo đoàn III: Phó Thư ký

Sư cô Hòa Liên – Phó Thư ký Ni giới Giáo đoàn III: Phó Thư ký

Sư cô Hoa Liên Phó Thư ký Ni giới Giáo đoàn III: Phó Thư ký

BAN GIÁO THỌ

Hòa thượng Giác Trí: Chiều 17.

Hòa thượng Giác Trong: Chiều 23.

Hòa thượng Giác Minh: Sáng 18.

Hòa thượng Giác Thành: Sáng 21.  

Đại đức Giác Phổ: Sáng 19.

Đại đức Giác Hoàng: Sáng 20.  

Ni trưởng Hiệp Liên: Sáng 22.  

Quý Ni sư: Vào các buổi sáng hoặc chiều không có chư Tăng và Ni trưởng, quý Ni sư tùy nghi chia sẻ kinh nghiệm tu học và trụ trì.

Kính chúc chư Tôn đức pháp thể khương an, đạo lực tăng trưởng.

Kính thông báo đến quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Bảo và quý Phật tử gần xa đồng liễu tri.

Mô Phật.

Tỳ-kheo Giác Hoàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan