CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu Thiền Tứ Niệm Xứ tại Tịnh xá Linh Sơn – Thanh Hóa

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni,

Thưa quý Phật tử,

Hành thiền là một trong những phương pháp hữu hiệu nhất trong việc chuyển hóa những tâm lý bất thiện và tạo nên năng lượng an lành tích cực nhất cho bản thân và tha nhân. Do vậy, mùa xuân Tân Sửu – 2021 này, chư Tăng Tịnh xá Linh Sơn sẽ tổ chức khóa tu THIỀN TỨ NIỆM XỨ 7 ngày để chư Tăng tại tịnh xá được tu tập rốt ráo mà cũng hỗ trợ cho những ai hữu duyên.

Đối tượng: Chư Tăng Ni và Phật tử có sức khỏe, ý chí và nghị lực.

Giáo thọ: TT. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Thống, NS. Liên Hòa, SC. Hạnh Thường, SC. Tịnh Huệ và một số vị Tăng Ni khác.

Thời gian: Từ ngày 16-23/2/2021 (nhằm ngày 5-12 tháng Giêng năm Tân Sửu).

Số lượng người tham dự: 70-80 người. 

Thời khóa tu học:

- 04g00: Tụng kinh, thực tập thiền rải tâm từ

- 06g00: Điểm tâm

- 07g00: Khất thực (đối với các Tăng Ni). Quý Phật tử tụng kinh sám hối tại tịnh xá.

 - 08g30: Nghe pháp thoại

- 10g45: Thọ trai trong chánh niệm

- 12g00: Nghỉ trưa

- 13g30: Hướng dẫn - hành thiền  

- 16g00: Thiền hành

- 16g30: Vệ sinh

- 18g00: Thiền tọa

- 19g00: Tụng kinh

- 20g30: Sám hối – Trình pháp

- 22g00: Ngủ nghỉ

Lưu ý: Trong suốt thời gian 7 ngày, gần như là tịnh khẩu, chỉ trừ khi trình pháp và sám hối.

Các vị tham gia hoan hỷ đăng ký theo link của google.doc sau. Vì chỗ ngồi có giới hạn, nên Ban Tổ chức sẽ xem thông tin hồi đáp của quý vị rồi sẽ trả lời đến quý vị trong thời gian sớm nhất.

https://forms.gle/PwGKJBbVQcxK2BRP6

Kính chúc quý Tăng Ni và Phật tử thân tâm an lạc, vạn sự kiết tường.

 

TM. BAN TỔ CHỨC

Trưởng ban

 

Tỳ-kheo Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan