CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm Tân Sửu 2021

Đạo Phật có thể tồn tại và phát triển từ lúc có mặt trên đất nước Ấn Độ cho đến lan rộng khắp hành tinh và ngày nay được nhân loại biết đến với lòng quy kính, học hỏi và thực hành, chính nhờ tính đặc thù của giáo lý mà không có một tôn giáo nào có thể sánh kịp cùng tinh thần nhập thế nhưng vẫn duy trì bản chất và giá trị tâm linh của đạo Phật.

Sự thành tựu ấy chính nhờ những nỗ lực hết mình của Đức Thế Tôn cùng chư Thánh Tăng những người đã để qua một bên, đã làm cho dập tắt, không còn những tham muốn cá nhân, bỏ đi cái tôi cái ta thấp hèn để chung sức chung lòng xiển dương giáo lý hạnh phúc bằng nếp sống Tăng đoàn.

Với phương châm ‘Nối truyền Thích Ca chánh Pháp’, Tổ sư Minh Đăng Quang - Tổ khai sáng đạo Phật Khất sĩ Việt Nam, luôn ý thức được bổn phận và trách nhiệm của người kế thừa mạng mạch chánh pháp Như Lai nên đã hướng dẫn chư Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ cùng toàn thể chư Phật tử tập sống chung tu học, theo phương châm:

‘Cái SỐNG là phải sống chung

Cái BIẾT là phải học chung

Cái LINH là phải tu chung’.

Từ ngày Tổ sư vắng bóng đến nay, không ngày nào Tăng Ni Hệ phái Khất sĩ xao lãng việc thực hành lời dạy của Người. Các khóa tu Truyền Thống ‘Tập sống chung tu học’ của Hệ phái luôn được duy trì như một lời tri ân nhớ ân người đã khai mở con đường hạnh phúc cho nhân loại. Khóa tu Truyền thống của Ni giới Hệ phái Khất sĩ năm 2021 sẽ tổ chức tại các Tịnh xá, như sau:

KHÓA 35:  Tịnh xá Ngọc Lâm - Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Lâm, Thị trấn Long Hải, Huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu. Trụ trì: Ni trưởng Thích nữ Mai Liên

Thời gian tu: Một tuần, từ ngày  01/5/2021 – 07/5/2021 (nhằm ngày 20/3 – 26/3/ Tân Sửu).

- Khai mạc vào sáng ngày 20/3/Tân Sửu và kết thúc vào chiều ngày 26/3/ Tân Sửu.

- 19 giờ ngày 19/3/Tân Sửu họp chúng, sáng ngày 20/3/Tân Sửu khai mạc Khóa Tu.

Chơn lý sẽ học: 

 1. CL14 – Nhập Định
 2. CL53 – Sổ Tức Quan
 3. CL.51 – Thờ Phượng
 4. CL.52 – Pháp Chánh Giác
 5. CL.54 – Sám Hối
 6. CL.55 – Chơn Như

Thời khóa tu tập: (Có chương trình riêng)

Thời gian đăng ký tham gia Khoá Tu: Từ hôm nay đến ngày 30/4/2021 (nhằm ngày 19/3/Tân Sửu)

Hình thức đăng ký: Điện thoại hoặc ghi tên trực tiếp tại Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương

- Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương: 028.39852759, Ni sư Phụng Liên: 0973755797, Ni sư Phấn Liên: 0974409809

Khi đăng ký, xin báo rõ: 1. Pháp danh; 2. Địa chỉ Tịnh xá/Tịnh thất nơi đang ở; 3. Giáo phẩm (Ni trưởng/ Ni sư), Giới phẩm và năm thọ giới (Tỳ kheo Ni/ Thức Xoa/ Sa di Ni).

Hành lý: Y, bát, muỗng, tọa cụ, chứng minh nhân dân.

Cách đi: Hoặc đi trực tiếp đến Tịnh xá Ngọc Lâm hoặc tập trung đi tại Tổ đình Ngọc Phương, xe xuất phát lúc 12 giờ trưa ngày 19/3/Tân Sửu.

KHÓA 36: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Long - Xã Xuân Hòa, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. 

Trụ trì: Ni trưởng Thích nữ Hiếu Liên

Thời gian tu: Một tuần, từ ngày  12.12.2021 – 18.12.2021 (nhằm ngày 09/11 – 15/11/Tân Sửu).

- Khai mạc vào sáng ngày 09/11/Tân Sửu và kết thúc vào chiều ngày 15/11/ Tân Sửu.

- 19 giờ ngày 08/11/Tân Sửu họp chúng, sáng ngày 09/11/Tân Sửu khai mạc Khóa Tu.

Chơn lý sẽ học: 

 1. CL14 – Nhập Định
 2. CL53 – Sổ Tức Quan
 3. CL56 – Hòa Bình (Đoàn Du Tăng)
 4. CL57 – Lễ Giáo
 5. CL58 – Đạo Phật Khất Sĩ

Thời khóa tu tập: (Có chương trình riêng)

Thời gian đăng ký tham gia Khoá Tu: Từ hôm nay đến ngày 11/12/2021 (nhằm ngày 08/11/Tân Sửu)

Hình thức đăng ký: Điện thoại hoặc ghi tên trực tiếp tại Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương

- Văn phòng Tổ đình Ngọc Phương: 028.39852759, Ni sư Phụng Liên: 0973755797, Sư cô Hòa Liên (CC4): 0969750450

Khi đăng ký, xin báo rõ: 1. Pháp danh; 2. Địa chỉ Tịnh xá/Tịnh thất nơi đang ở; 3. Giáo phẩm (Ni trưởng/ Ni sư), Giới phẩm và năm thọ giới (Tỳ kheo Ni/ Thức Xoa/ Sa di Ni).

Hành lý: Y, bát, muỗng, tọa cụ, chứng minh nhân dân.

Cách đi: Hoặc đi trực tiếp đến Tịnh xá Ngọc Long hoặc tập trung đi tại Tổ đình Ngọc Phương, xe xuất phát lúc 12 giờ trưa ngày 08/11/Tân Sửu.

Rất mong được sự nhiệt tình tham gia Khoá Tu của Chư Tôn đức Giáo phẩm, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô vị trụ trì và toàn thể Ni chúng, để cho ngọn đèn Chơn Lý của Tổ Thầy luôn tỏ rạng, soi đường cho đàn hậu tấn vững bước tiến tu làm lợi đạo ích đời.

Nay thông báo đến các Phật tử gần xa bớt chút thời gian tham dự ngày khai mạc và bế mạc, tùy hỷ công quả, hộ trì cúng dường để góp phần làm cho giáo pháp được xương minh. Quý Phật tử cũng được phép tham dự  trọn khóa tu.

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo, ân đức Tổ Thầy từ bi gia hộ cho Khoá Tu truyền thống lần thứ 35, 36 của Ni giới HPKS được thành công tốt đẹp.

 

Tổ đình Ngọc Phương, ngày 28 tháng 03 năm 2021

BAN THƯ KÝ

Kính cung thỉnh và thông báo

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan