CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu Truyền thống Hệ phái lần thứ 29

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng sáu Giáo đoàn,

Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”, đồng thời, tiếp nối sự thành tựu của 28 khóa tu Truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ – thành viên GHPGVN luân phiên tổ chức, nay chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 29 với địa điểm, thời gian, thành phần tham dự như sau:

- Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Thạnh, thôn Phước Thành, xã Tân Hòa, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Thời gian: Từ ngày 4 đến 11 tháng 9 năm Kỷ Hợi (nhằm ngày 2 đến 9/10/2019).

- Thành phần tham dự: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, khoảng 120 vị.

- Khất thực truyền thống: Ngày khai mạc và bế mạc (tức là ngày  4 và 11 tháng 9 năm Kỷ Hợi).

Cũng xin được giới thiệu, suốt 28 khóa tu qua, Tịnh xá Ngọc Thạnh đã là nơi đại diện cho Giáo đoàn V đăng cai tổ chức 3 lần (lần 11, 17 và 23).

Kính thông báo đến chư Tôn đức Tăng liễu tri để sắp xếp thời gian về tu tập.

Thông báo đến quý Phật tử gần xa sắp xếp thời gian về ngoại hộ. Kính chúc quý Phật tử luôn an lành và tinh tấn trong tất cả thiện pháp.

Cung kính.

Ban Thư ký Hệ phái

Kính báo.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan