CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 26

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính thưa chư Tôn đức Tăng 6 Giáo đoàn,

Tiếp nối sự thành tựu của 25 khóa tu Truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ – thành viên GHPGVN, luân phiên tổ chức; khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 26 được tổ chức tại địa điểm, thời gian, thành phần tham dự và Ban Tổ chức như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Yên, tổ 17, phường Yên Thế, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Thời gian: Từ ngày 12 đến 19/10/2018 (nhằm ngày 4 đến 11/9 Mậu Tuất).

Thành phần tham dự: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, khoảng 150 vị. GĐ I: 20 vị. GĐ II: 14 vị. GĐ IV: 20 vị. GĐ V: 16 vị. GĐ VI: 10 vị. Giáo đoàn III: 70 vị.

Khất thực truyền thống: Ngày 12/10/2018 và 19/10/2018 (nhằm ngày 4 và 11/09 Mậu Tuất).

Chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn tu tập:

Ban Chứng minh

HT. Giác Tường - Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.

HT. Giác Giới - Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ – Thiền chủ.

HT. Giác Ngộ - Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

Ban Chức sự

Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Toàn - Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.

Phó Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.

Phó Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Hùng – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Phú Yên, Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Giáo đoàn III.

Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: HT. Giác Thành – Chứng minh BTS GHGVN tỉnh Gia Lai, Giáo phẩm Hệ phái, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Yên.

Giám luật: HT. Giác Pháp - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái.

Giám thiền: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II.

Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng - Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái.

Phó Thư ký: TT. Giác Duyên – Phó BTS GHPGVN tỉnh Gia Lai, Chánh Thư ký Giáo đoàn III. 

Phó Thư ký: ĐĐ. Giác Phổ - Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn III. 

Ban Giáo thọ: Chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.

Thay mặt Ban Tổ chức khóa tu, kính trình đến chư Tôn đức Giáo phẩm và hành giả 6 Giáo đoàn, dành thời gian đến tham dự khóa tu.

Số điện thoại của Hòa thượng Giác Thành - Trụ trì TX. Ngọc Yên: 01686663123.

Các vị đi máy bay hoan hỷ liên hệ với Đại đức Giác Phổ (0903982545) để sắp xếp và cung đón.

Thông báo đến quý Phật tử gần xa dành thời gian về công quả, gieo duyên, sớt bát cúng dường hộ trì khóa tu, góp phần khóa tu được thành tựu viên mãn.

Trân trọng,

TM. Ban Thư ký Khóa tu

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan