CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 27

Kính bạch chư Tôn đức Tăng,

Kính thưa quý Phật tử,

Thực hiện lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”; đồng thời, tiếp nối sự thành tựu của 26 khóa tu Truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ – thành viên GHPGVN luân phiên tổ chức, nay chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 27 với địa điểm, thời gian, thành phần tham dự như sau:

Địa điểm: Tổ đình Minh Đăng Quang, ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian: Từ ngày 10 đến 17/12/2018 (nhằm ngày 4 đến 11/11 Mậu Tuất).

Thành phần tham dự: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, khoảng 120 vị.

Khất thực truyền thống: Ngày 10/12/2018 và 17/12/2018 (nhằm ngày 4 và 11/11 Mậu Tuất).

Nay trân trọng thông báo đến chư Tôn đức Tăng 6 Giáo đoàn để sắp xếp thời gian.

Giáo đoàn II: Tập trung tại Tịnh xá Ngọc Đăng, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Liên lạc Đại đức Giác Phước.  

Giáo đoàn III: Tập trung tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Liên lạc với ĐĐ. Giác Nhường. 

Giáo đoàn IV: Tập trung tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP. HCM. Liên lạc với TT. Minh Lộc.

Giáo đoàn V: Tập trung tại Tịnh xá Trung Tâm, Q. 6, TP. HCM. Liên lạc với HT. Giác Pháp.  

Giáo đoàn VI: Tập trung tại Tịnh xá Lộc Uyển, Q. 6. TP. HCM. Liên lạc với TT. Giác Nhuận.

Các xe khởi hành có thể sau giờ độ ngọ vào mùng 3 tháng 11 năm Mậu Tuất.  

Như thường lệ, buổi tối mùng 3, Đại chúng sẽ có phiên họp trù bị.

Trân trọng thông báo đến chư Tăng 6 Giáo đoàn sắp xếp thời gian đến tu tập. Các Phật tử nắm thông tin, sắp xếp thời gian để về nghe pháp, hộ trì khóa tu, gieo duyên với pháp hành giải thoát.

Thành kính,

TK. Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan