CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 28

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,  

Kính bạch chư Tôn đức Tăng sáu Giáo đoàn,

Được sự cho phép của Ban Thường trực HĐTS, Văn phòng 2 TW Giáo hội PGVN và BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, các cấp chính quyền sở tại. Nay Hệ phái Khất sĩ sẽ tổ chức khóa tu TRUYỀN THÔNG KHẤT SĨ lần thứ 28, để thực hành lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”; do Giáo đoàn IV đăng cai tổ chức với địa điểm, thời gian, thành phần tham dự và Ban Tổ chức như sau:

 • Địa điểm: Tịnh xá Ngọc Thiền – Thác Prenn – Phường 3 – TP. Đà Lạt – Lâm Đồng.
 • Thời gian: Từ ngày 08 đến 15/4/2019 (nhằm ngày 4 đến 11/3 Kỷ Hợi).
 • Thành phần tham dự: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, khoảng 120 vị.
 • Khất thực truyền thống: Ngày 08/4/2019 và 15/4/2019 (nhằm ngày 4 và 11/3 Kỷ Hợi).
 • Chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn tu tập:
 1. Ban Chứng minh
 •  HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.
 • HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ –  Thiền chủ. 
 • HT. Giác Cầu – Thành viên HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.
 1. Ban Chức sự
 • Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.
 • Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: HT. Giác Ngộ – Thành viên HĐCM GHPGVN, Chứng minh BTS GHGVN tỉnh Lâm Đồng, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái. 
 • Phó Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Hà – Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.   
 • Phó Trưởng ban: HT. Giác Cảnh – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Trưởng ban Kiểm soát BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng.
 • Giám luật: HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó ban Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái. 
 • Giám thiền: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Giáo đoàn II.  
 • Phó Hóa chủ: TT. Minh Lộc – Phó ban Từ thiện Xã hội Trung ương GHPGVN, Chánh Thư ký Giáo đoàn IV.
 • Chánh Thư ký: ĐĐ. Giác Hoàng –  Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Thư ký Hệ phái.   

(Ban Tổ chức sẽ được cung thỉnh bổ sung vào đêm họp trù bị).   

 1. Ban Giáo thọ (ngày giảng dự kiến)

Hòa thượng Giác Giới - Mùng 6 và mùng 8

Hòa thượng Giác Ngộ - Mùng 7

Hòa thượng Giác Toàn - Mùng 4 

Hòa thượng Giác Pháp - Mùng 10

Hòa thượng Giác Toàn - Mùng 5  

Thượng tọa Minh Thành – Mùng 9

 1. Vật dụng mang theo

Giấy CMND, các vật dụng cần thiết: Y, bát, ca, muỗng, tọa cụ…

***

Thời gian tập trung là chiều mùng 3 tháng 3 năm Kỷ Hợi. Đúng vào lúc 19g00, Ban Tổ chức sẽ họp trù bị.

Nay thông báo đến chư Tôn đức Tăng 6 Giáo đoàn dành thời gian tham dự khóa tu, để tỏ tường Pháp học, tinh thông Pháp hành, nắm vững đường lối của Hệ phái, tinh tấn hành trì, sớm thành tựu đạo nghiệp.

Thành kính.

Tỳ-kheo Giác Hoàng.

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan