CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32

24

Kính bạch chư Tôn đức,
Thưa quý Phật tử,

Thực hiện lời dạy của đức Tổ sư Minh Đăng Quang “Nên tập sống chung tu học”; đồng thời, tiếp nối sự thành tựu của 31 khóa tu Truyền thống Khất sĩ do 6 Giáo đoàn Tăng thuộc Hệ phái Khất sĩ – thành viên GHPGVN luân phiên tổ chức, nay chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ phái sẽ tổ chức khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 32 với địa điểm, thời gian, thành phần tham dự và Ban Tổ chức như sau:

Địa điểm: Tịnh xá Trúc Lâm, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Thời gian: Từ ngày 18 - 25/10/2023 (nhằm mùng 4 - 11/9 Quý Mão).

Thành phần tham dự: Chư Tăng Hệ phái Khất sĩ, khoảng 120 vị.

Khất thực truyền thống:  Ngày 18/10/2023 và 25/10/2023 (nhằm mùng 4 và ngày 11/ 9 Quý Mão).

Chịu trách nhiệm tổ chức, hướng dẫn tu tập:

BAN CHỨNG MINH

 • HT. Giác Tường – Ủy viên Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ.
 • HT. Giác Giới – Phó Thư ký HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ –  Thiền chủ. 
 • HT. Giác Dũng – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái.

BAN TỔ CHỨC

 • Trưởng ban Tổ chức: HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Trưởng Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ.
 • Phó Trưởng ban kiêm Giám luật: HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ. 
 • Phó Trưởng ban kiêm Hóa chủ: HT. Giác Sơn – Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Tri sự phó Thường trực Giáo đoàn II.

  + Phó Trưởng ban kiêm Giám thiền: HT. Giác Minh – Giáo phẩm Hệ phái,    Tri sự phó Giáo đoàn II. 

 • Chánh Thư ký: TT. Giác Hoàng – UV. HĐTS, Chánh Thư ký Hệ phái.  
 • Phó Thư ký:

- ĐĐ. Giác Phước – Chánh Thư ký Giáo đoàn II.

- ĐĐ. Minh Tuế – Phó Thư ký Giáo đoàn II. 

GIÁO THỌ & LỊCH GIẢNG KHÓA TU

Mùng 4, thứ Tư (buổi sáng, 18/10/2023):      Lễ Khai mạc

Mùng 4, thứ Tư (buổi chiều, 18/10/2023):     HT. Giác Giới (Hướng dẫn tu tập)

Mùng 5, thứ Năm (19/10/2023):                    HT. Giác Giới            

Mùng 6, thứ Sáu (20/10/2023):                      HT. Giác Pháp  

Mùng 7, thứ Bảy (21/10/2023):                      HT. Minh Thành

Mùng 8, Chủ nhật (22/10/2023):                    HT. Giác Sơn và HT. Giác Minh (GĐ II)

Mùng 9, thứ Hai (23/10/2023):                      HT. Minh Bửu

Mùng 10,  thứ Ba (24/10/2023):                     TT. Giác Hoàng

Mùng 11, thứ Tư  (25/10/2023):                     Lễ bế mạc 

Xin thông báo đến quý Phật tử liễu tri để công quả, hộ trì khóa tu được viên mãn. Chúc quý Phật tử luôn được bình an và thành tựu được sở nguyện.

Trân trọng,

TM. BAN TỔ CHỨC KHÓA TU

TT. Giác Hoàng

 

Sau đây là những hình ảnh Khóa tu Truyền thống lần 2 - 2010:

IMG 1109-A

IMG 1347

IMG 1270

IMG 1298-A

IMG 1129-A

  Chia sẻ với thân hữu:
  In bài viết:

Các bài viết liên quan