CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo thời gian kiết giới trường An cư kiết hạ PL.2562

Kính bạch chư Tôn đức,

Thể theo sự thống nhất của chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, sự cho phép của chư Tôn đức Giáo phẩm Giáo hội PGVN (Văn phòng 2 Trung ương) và chư Tôn đức Giáo phẩm GHPGVN tỉnh Vĩnh Long, cũng như các cấp Chính quyền, việc An cư kiết hạ của Hệ phái năm 2018 như sau:

Địa điểm: Tổ đình Minh Đăng Quang (Ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long)

Thời gian kiết giới trường: 14 - 15 giờ, ngày 16 tháng 4 âm lịch.

Tất cả chư Tăng (và chư Ni khu vực tùng hạ thính pháp) đều có mặt đúng ngày giờ nêu trên. Sau khi kiết giới trường rồi, những vị được cắt đặt học khóa Bồi dưỡng trụ trì sẽ được Ban Tổ chức bố trí xe đưa lên Pháp viện Minh Đăng Quang sau.

Cần đem theo: CMND, Tăng tịch, Sổ An cư kiết hạ (của mỗi cá nhân đã được cấp ở TXTT hoặc PV.MĐQ). Các vị chưa an cư lần nào thì sẽ được Ban Tổ chức cấp sổ hạ sau. Ngoài ra, cần đem theo bát (đúng theo truyền thống Khất sĩ), tọa cụ, muỗng, ca cá nhân, mùng (nếu có, vì muỗi rất nhiều).

Chư Tăng Giáo đoàn III tập trung ở Tịnh xá Trung Tâm (21 Nguyễn Trung Trực, Q. Bình Thạnh, TP.HCM) lúc 7 giờ sáng ngày 16 tháng 4 âm lịch để có xe đưa xuống Tổ đình.

Chư Tăng các đoàn khác thì liên hệ với chư Tôn đức trong Ban Thư ký Giáo đoàn để bố trí xe, hoặc đi tự túc.

Kính chúc chư Tôn đức sức khỏe dồi dào, có những “chuyến xe bình an” đến nơi Tổ đình, hưởng được ân đức của Tam bảo và linh khí của Tổ sư, tu tập thành tựu.

Trân trọng,

Tỳ-kheo Giác Hoàng

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan