CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thông báo về việc chiêu sinh Lớp Trung cấp Phật học Ni giới Hệ phái Khất Sĩ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ
TỊNH XÁ NGỌC PHƯƠNG
498/1 Lê Quang Định, P.1, Q. Gò Vấp –TP.HCM
--oOo--

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do – Hạnh Phúc

--oOo--

TP. HCM,  ngày 25  tháng 05 năm 2020

 

THÔNG BÁO

 

Kính bạch:  Quý Ni trưởng Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ,

Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô Trụ trì các Tịnh xá, Tịnh thất, Niệm Phật đường Ni giới HPKS 

 

  • Căn cứ Biên bản phiên họp thường kỳ của Ban Giám hiệu ngày 26/04 Canh Tý (nhằm 18/5/2020), về việc cho mở lớp Trung cấp Phật học cho Ni giới Hệ phái Khất sĩ thuộc Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai tại Tịnh xá Ngọc Uyển (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai);
  •  Căn cứ phiên họp kiểm tra cơ sở giữa Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai và đại diện Ban Điều hành lớp học tại Tịnh xá Ngọc Uyển ngày 22/5/2020; Lớp học đã đi vào hoạt động nhưng còn thiếu Ni sinh. Nếu lớp không đủ 30 Ni sinh sẽ không được chấp thuận cho thành lập.

Nay Giáo phẩm Thường trực NGHP thông báo chiêu sinh chư Ni trẻ Ni giới Hệ phái Khất sĩ đã tốt nghiệp cấp 2 được biết. Rất mong các vị Trụ trì cho đệ tử đăng ký tham gia ghi danh học tập.

Đây là nguyện vọng tha thiết của Đệ Nhất Cố Ni Trưởng mong mở mang đào tạo Tăng tài, phát triển Giáo dục - Hoằng pháp của Ni giới Hệ phái Khất sĩ, mục đích trợ duyên cho sự tiến tu, khai tâm mở trí, làm ánh sáng Phật pháp nhờ Tăng Ni mà mỗi ngày một tỏa sáng truyền lưu.

Lớp Trung cấp Phật học của Hệ phái trải qua thời gian dài với rất nhiều khó khăn, nay đã được cho phép khai mở khóa học đầu tiên nhằm mục đích trên; đồng thời Chư ni sau khi du học về nước có cơ hội phục vụ, ôn tập trau dồi kinh điển, khả năng thuyết pháp, giảng dạy thêm sắc bén, thâm sâu để vững vàng dẫn dắt Chư ni trẻ và Phật tử tu học, hầu đền ơn Thầy Tổ, đáp nghĩa chúng sanh trong muôn một.

Nay kính thông báo, mong Chư vị nhiệt tình hưởng ứng.

TM. GIÁO PHẨM THƯỜNG TRỰC NGHPKS

TRƯỞNG NI GIỚI                  

(ĐÃ KÝ)                            

Ni Trưởng THÍCH NỮ TRÀNG LIÊN   

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan