CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo hoạt động Phật sự của Ni giới Giáo đoàn I

35 hp 2

Ni chúng Giáo đoàn I được hình thành từ hai hội chúng: (1) Ni trưởng Trung Liên, Hạnh Liên và Liên Liên, và (2) Hội chúng Ni trưởng Sáng Liên. Ngày Rằm tháng 7 năm Bính Tuất (2006), chư Ni chính thức xin nương tựa y chỉ Giáo đoàn I dưới sự chứng minh của Hòa thượng Giác Nhường, Hòa thượng Giác Giới, Hòa thượng Giác Dũng và chư Tăng trong Giáo đoàn I. Mặc dù trên danh nghĩa là Ni giới Giáo đoàn I gia nhập vào Giáo đoàn Tăng năm 2006, nhưng trên thực tế thì nương Tăng từ những ngày đầu tiên khi chư Ni ra riêng tu tịnh. Cụ thể là Ni trưởng Trung Liên, Ni trưởng Hạnh Liên và Ni trưởng Liên Liên nương Trưởng lão Tri sự Giác Như, và Ni trưởng Sáng Liên – đệ tử của Ni trưởng Tràng Liên nương Đức Nhị Tổ Giác Chánh.

Trong những năm gần đây, nhận thấy Hệ phái ngày càng ổn định về mặt tổ chức pháp lý và tu tập, do đó, chư Ni xin gia nhập để được sự chính thức quan tâm chỉ dạy của chư Tôn đức Tăng. Hiện nay tổng số chư Ni là 88 vị, gồm 11 ngôi tịnh xá: Ngọc Tân (Long An), Ngọc Mai (An Giang), Ngọc Chơn (Vĩnh Long), Ngọc Quang (Cần Thơ), Ngọc Liên (Vĩnh Long), Ngọc Tâm (Kiên Giang), Ngọc Đăng (Vũng Tàu), Ngọc Phước (Kiên Giang), Ngọc Châu (Vĩnh Long), Ngọc Châu Như (Sóc Trăng), Ngọc Duyên (Cần Thơ). Ngoài ra, còn có 2 tịnh xá đang làm thủ tục gia nhập Ni giới Giáo đoàn I là TX. Ngọc Tâm (Sóc Trăng) và TX. Ngọc Đức (Long An).

Cơ cấu tổ chức của Ban Quản chúng Ni gồm 1 vị trưởng và 4 vị phó, 1 thư ký, 1 kiểm soát, 1 thủ quỹ. Hiện nay, Ni trưởng Hạnh Liên (Tịnh xá Ngọc Tân – Long An) là Trưởng ban Quản chúng Ni.

Chư Ni Giáo đoàn I mỗi năm có 4 kỳ sinh hoạt nội bộ, tương ứng với 4 quý trong năm, do đó chư Ni cũng y chỉ kiểm điểm 4 lần, nhưng trước chư Tăng 1 tuần để sau đó trình mọi Phật sự lên chư Tăng. Mỗi năm có 2 khóa chuyên tu cho đại chúng, 4 khóa học Luật Tỳ-kheo-ni, 6 khóa học dành cho Sa-di, tập sự. Chư Ni tùng Hạ tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên. Tình hình sinh hoạt của chư Ni Giáo đoàn I ổn định theo sự phát triển chung của Giáo hội. Một số vị tham gia công tác Phật sự của các cấp Giáo hội, sau đây là bài báo cáo chi tiết:

1. Tăng sự

a. Số lượng chư Ni

Nhìn chung chư Ni đều gìn giữ giới pháp đã lãnh thọ tu tập theo sự chỉ dạy của Thầy Bổn sư:

Chư Ni: 88 vị (tính đến nay 2016)

- Ni trưởng:       01 vị

- Ni sư:             11 vị                

- Sư cô:            38 vị                

- Thức-xoa:       22 vị                

- Sa-di-ni:          05 vị                

- Tập sự:           11 vị                

Tổng cộng:       88 vị

b. Tham gia công tác Giáo hội

Công tác Giáo hội là một trong những Phật sự quan trọng thể hiện tinh thần đoàn kết hòa hợp chung tay phát triển Phật sự. Cụ thể chư Ni Giáo đoàn I tham gia công tác tổ chức Giáo hội từ cấp Trung ương đến địa phương, phụ trách các Ban Ngành phù hợp với khả năng, góp một phần công sức cùng làm công tác Phật sự như sau:

Cấp tỉnh

- Ni sư Cần Liên: Ủy viên Ban Từ thiện tỉnh An Giang.

- Ni sư Yến Liên: Phó Phân ban Ni giới tỉnh Vĩnh Long, Phó ban Kiểm Tăng tỉnh Vĩnh Long.

- Ni sư Huệ Liên: Ủy viên Kiểm soát Phân ban Ni giới thành phố Cần Thơ, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Cần Thơ (2016 - 2021).

- Ni sư Nhu Liên: Thủ quỹ BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Sư cô Duyên Liên: Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương.

Cấp thành phố, huyện, thị

- Ni sư Yến Liên: Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố Vĩnh Long, 3 nhiệm kỳ (2007 - 2012; 2012 - 2016; 2016 - 2021).

- Ni sư Huệ Liên: Phó BTS GHPGVN quận Thốt Nốt (2012 – 2016).

- Sư cô Toàn Liên: Ủy viên BTS GHPGVN, quận Thốt Nốt – TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2016 – 2021.

- Sư cô Duyên Liên: Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long, Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Vĩnh Long.

- Sư cô Duy Liên: Phó Thư ký BTS GHPGVN thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2012 – 2016 và 2016 – 2021.

- Sư cô Tâm Liên: Phó ban Từ thiện GHPGVN thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng

- Sư cô Như Liên: Ủy viên BTS GHPGVN quận Thốt Nốt – TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ủy viên Phân ban Thanh thiếu niên Phật tử TP. Cần Thơ.

- Sư cô Như Liên: Phó Thư ký BTS GHPGVN thị xã Vĩnh Châu - tỉnh Sóc Trăng.

c. Số lượng tịnh xá

Giáo đoàn có tổng cộng 11 ngôi tịnh xá. Hiện có thêm 2 tịnh xá đang làm thủ tục gia nhập vào các tịnh xá của chư Ni trực thuộc Giáo đoàn I là: TX. Ngọc Tâm - Sóc Trăng và TX. Ngọc Đức - Long An). Các tịnh xá do chư Tôn đức Ni các đời trụ trì tiếp tục trùng tu và vẫn giữ những nét đặc trưng, tuy có thay đổi về kết cấu vật liệu để làm nơi thờ tự sinh hoạt mang tính lâu dài nhưng vẫn giữ nguyên cấu trúc mô hình tịnh xá truyền thống.

d. Viên tịch – Thọ giới

Viên tịch

Trong những năm gần đây, do tuổi cao sức yếu các vị Tôn đức thuận thế vô thường đã viên tịch như:

- Ni sư Thọ Liên: Trụ trì Tịnh xá Ngọc Châu – Vĩnh Long.

- Sư cô Chơn Liên: Tịnh xá Ngọc Liên – Vĩnh Long.

Chư Tôn đức Ni và Phật tử đã tổ chức Tang lễ trang nghiêm như pháp thể hiện tinh thần pháp lữ.

Thọ giới

Với tinh thần “Tiếp dẫn hậu lai báo Phật ân đức” chư Tôn đức trụ trì đã thu nhận và hướng dẫn cho các Phật tử tín tâm xuất gia tu học trở thành những vị Khất sĩ. Có 10 vị Ni đã được thọ giới Cụ túc trong thời gian qua (2012 - 2016) chính thức du nhập Tăng đoàn tu học dưới sự hướng dẫn của các vị Tôn đức Ni.

2. Sinh hoạt tu học

Ngoài việc học ở các trường Phật học, chư Ni có tổ chức các khóa học tập trung cho Ni chúng mỗi năm như:

- Mỗi năm có 6 khóa Sa-di, Tập sự (Khai giảng đầu tiên vào ngày 17 tháng 10 năm 2010 tại Tịnh thất Ngọc Quang - Thốt Nốt, đến nay đã trải qua 33 khóa). Do chư Tôn đức Tăng trong giáo đoàn dạy. Số lượng chư Ni tham dự khoảng 40 vị.

Khóa 1: Học từ ngày 21- 28/3 âl, tại Tịnh xá Ngọc Chơn, Vĩnh Long.

Khóa 2, 3, 4: Học trong 03 tháng Hạ tại Tổ đình Tịnh xá Ngọc Viên - Vĩnh Long.

Khóa 5: Học từ mùng 01- 07/8 âl, tại Tịnh xá Ngọc Tân, Long An.

Khóa 6: Học từ mùng 05 - 11/11 âl, tại Tịnh xá Ngọc Tâm – Rạch Giá – Kiên Giang.

- Mỗi năm có 4 khóa học Luật Tỳ-kheo-ni (khai giảng đầu tiên vào ngày 28 tháng 10 năm 2011 tại Tịnh thất Ngọc Quang - Thốt Nốt qua 5 năm với 19 khóa học). Số lượng chư Ni tham dự khoảng 40 vị.

Chư Ni tự học ở các tịnh xá Ni, mỗi khóa học một tuần vào tháng 2 tại TX. Ngọc Mai - An Giang, tháng 3 tại TX. Ngọc Tân – Long An, tháng 9 tại TT. Ngọc Quang – Thốt Nốt, và tháng 12 tại TX. Ngọc Liên – Vĩnh Long. Nếu có điều chi chưa thông thì thỉnh chư Tăng đến chỉ dạy.

- Mỗi năm có 2 khóa chuyên tu (Khai giảng từ ngày 19 tháng Giêng năm 2013 tại TX. Ngọc Tâm đến nay trải qua 7 khóa).

Khóa chuyên tu được tổ chức ở các tịnh xá Ni vào tháng Giêng tại TX. Ngọc Tâm – Rạch Giá và tháng 10 tại TX. Ngọc Mai – Tịnh Biên, mỗi khóa tu một tuần. Số lượng chư Ni tham dự khoảng 45 vị.

Lễ Kỷ niệm Tổ sư

Chư Ni về dự Lễ Kỷ niệm Tổ sư do chư Tôn đức Tăng trong Giáo đoàn tổ chức. Ni chúng về họp mặt Bố-tát. Trước và sau khi Bố-tát, chư Ni đều trình bạch chư Tăng chứng minh. Năm 2016, Lễ Kỷ niệm Tổ sư được tổ chức tại Tổ đình Minh Đăng Quang, ấp 6, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Ni chúng về tham dự là 70 vị.

Lễ Tự tứ Tăng- Vu lan bồn

Chư Ni về dự Lễ Tự tứ Tăng do chư Tôn đức Tăng trong Giáo đoàn tổ chức. Trước khi Tự tứ, chư Ni đến trình bạch chư Tăng chứng minh và sau khi Tự tứ chư Ni đến trình bạch chư Tăng và cung thỉnh chư Tăng đến giáo giới. Năm nay Đại lễ Tự tứ Tăng được tổ chức tại Tổ đình Minh Đăng Quang, Ni chúng về dự là 67 vị.

Chư Ni tùng Hạ 3 tháng tại Tổ đình TX. Ngọc Viên

Chư Ni trực thuộc Giáo đoàn I xin về tùng Hạ tại Tổ đình TX. Ngọc Viên là 42 vị. Mỗi ngày, chư Ni tham gia tu học cùng với đại chúng Tăng từ 7g00 sáng đến 17g00 chiều, và sau đó trở về Tịnh xá Ngọc Chơn (Tân Hòa, Vĩnh Long) tiếp tục tu học theo thời khoá đã ấn định.

Sinh hoạt Cúng hội – Thọ Bát Quan trai

Ngoài việc sinh hoạt tu học ngỏ hầu trang nghiêm phạm hạnh để từng bước đạt đến mục tiêu lý tưởng xuất gia, Ni chúng còn tạo điều kiện hỗ trợ cho hàng Phật tử được nghe Pháp và tập tu học. Hằng tháng, các đạo tràng tịnh xá đều tổ chức chương trình tu học cho các Phật tử:

- Tịnh xá Ngọc Tân cúng Hội 2 ngày tại Tịnh xá. Tổ chức thọ Bát quan trai mỗi tháng 1 ngày. Phật tử tụng kinh Pháp Hoa hằng ngày.

- Tịnh xá Ngọc Chơn cúng Hội 2 ngày tại Tịnh xá và 2 ngày cúng Hội bên chư Tăng. Tổ chức thọ Bát Quan trai hằng tháng 4 ngày dành cho Phật tử.

- Tịnh xá Ngọc Mai cúng Hội bên chư Tăng 2 ngày. Tổ chức khóa tu vào Chủ Nhật mỗi tháng 2 ngày.

- Tịnh xá Ngọc Tâm cúng Hội 2 ngày tại Tịnh xá. Tổ chức thọ Bát Quan trai mỗi tháng 1 ngày.

- Tịnh xá Ngọc Châu Như cúng Hội 2 ngày tại Tịnh xá. Tổ chức khóa tu Một ngày An lạc mỗi tháng 1 lần.

- Tịnh xá Ngọc Châu cúng Hội 2 ngày tại Tịnh xá và 2 ngày cúng hội bên chư Tăng.

- Các tịnh xá còn lại cúng Hội 2 ngày bên chư Tăng: Tịnh xá Ngọc Liên, Tịnh xá Ngọc Quang, Tịnh xá Ngọc Duyên.

3. Giáo Dục

a. Kết quả đào tạo tại các cấp học

Xác định Giáo dục là công việc vô cùng quan trọng để đào tạo thế hệ kế thừa vừa có tài lẫn đức. Chư Tôn đức trụ trì đã dày công dạy bảo, tạo mọi thắng duyên cho các vị theo học tại các trường Phật học. Tính đến nay đã có một số vị đã và đang theo học các lớp học như sau:

Chư Ni đã tốt nghiệp

STT PHÁP DANH CẤP HỌC NIÊN KHÓA
01 Sư cô Duyên Liên Học viện PGVN Khóa VII
02 Sư cô Phương Liên Học viện PGVN Khóa VII
03 Sư cô Phước Liên (LA) Học viện PGVN Đào tạo từ xa khóa II
04 Sư cô Như Liên (TN) Học viện PGVN Đào tạo từ xa khóa II
05 Sư cô Như Liên (VC) Học viện PGVN Đào tạo từ xa khóa II
06 Ni sư Huệ Liên Cao đẳng Phật học Khóa I TP.Cần Thơ
07 Ni sư Lạc Liên Cao đẳng Phật học Khóa I TP.Cần Thơ
08 Sư cô Duyên Liên (LA) Cao đẳng Phật học Khóa V TP.HCM
09 Sư cô Đức Liên Trung cấp Phật học Khóa IV Long An
10 Sư cô Tịnh Liên (LA) Trung cấp Phật học Khóa IV Long An
11 Sư cô Thủy Liên Trung cấp Phật học Khóa IV Vĩnh Long
12 Sư cô Duy Liên Trung cấp Phật học Khóa IV Vĩnh Long
13 Sư cô Hà Liên Trung cấp Phật học Khóa IV Vĩnh Long
14 Sư cô Niệm Liên Trung cấp Phật học Khóa V Long An
15 Ni cô Hậu Liên Trung cấp Phật học Khóa V Long An
16 Ni cô Tiên Liên Trung cấp Phật học Khóa V Long An
17 Ni cô Thuận Liên Trung cấp Phật học Khóa VI Vĩnh Long
18 Ni cô Phát Liên Trung cấp Phật học Khóa VI Vĩnh Long
19 Ni cô Kiên Liên Trung cấp Phật học Khóa IV Kiên Giang
20 Ni cô Viên Liên Trung cấp Phật học Khóa IV Kiên Giang

Ghi chú: LA.: Long An; TN.: Thốt Nốt; VC. : Vĩnh Châu.

Chư Ni đang theo học

STT PHÁP DANH CẤP HỌC NIÊN KHÓA
01 Sư cô Diệu Liên (LA) Học viện PGVN Đào tạo từ xa khóa III
02 Sư cô Duyên Liên (LA) Học viện PGVN Đào tạo từ xa khóa IV
03 Sư cô Tri Liên Du học tại Tích Lan  
04 Sư cô Như Liên (LA) Học viện PGVN Khóa XI
05 Ni cô Liên Quý Học viện PGVN Khóa XI
06 Sư cô Ngọc Liên Học viện PGVN Khóa X
07 Ni cô Thắng Liên Trung cấp Phật học Khóa VII Vĩnh Long
08 Ni cô Nghĩa Liên Trung cấp Phật học Khóa III An Giang
09 Ni cô Liên Hòa Trung cấp Phật học Khóa VI Long An

b. Tham gia giảng dạy tại các trường Phật học

- Sư cô Duyên Liên - Giáo thọ sư Bộ môn Phật pháp Căn bản tại Trường Trung cấp Phật học tỉnh Vĩnh Long.

3. Hoằng pháp

Có 1 vị tham gia Ban Hoằng pháp của tỉnh:

Sư cô Duyên Liên: Uỷ viên Ban Hoằng pháp tỉnh Vĩnh Long

4. Từ thiện xã hội

Ngoài việc sinh hoạt tu học, ngỏ hầu trang nghiêm phạm hạnh để từng bước đạt đến mục tiêu lý tưởng xuất gia, Ni chúng còn góp phần công tác ủy lạo cùng với chư Tăng trong Giáo đoàn.

Trên đây là một số kết quả hoạt động công tác Phật sự của chư Ni Giáo đoàn I (2012 - 2016) xin kính trình chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái chứng minh.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan