CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo Phật sự của GĐ III

BÁO CÁO PHẬT SỰ CỦA GIÁO ĐOÀN III – HỆ PHÁI KHẤT SĨ

NHÂN KỶ NIỆM 35 NĂM (1981 – 2016)THÀNH LẬP GHPGVN

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái,

Kính bạch chư Tôn đức,

Giáo đoàn III do Đức Trưởng lão Giác An thành lập năm 1957, là một trong 6 giáo đoàn Tăng và đoàn Ni giới Khất sĩ cùng chung sinh hoạt, tu tập trong tông môn Hệ phái Khất sĩ. Từ năm 1981, GHPGVN được thành lập đến nay vừa tròn 35 năm, Hệ phái Khất sĩ là một trong 9 thành viên sáng lập Giáo hội . Nay nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập GHPGVN, Ban Thư ký chúng con xin kính trình một số hoạt động Phật sự trong thời gian qua của Giáo đoàn III như sau.

35 hp 18

 Đại đức Giác Nhường đọc báo cáo

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Từ khi Đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng năm 1954, quý Trưởng lão, Ni trưởng đại đệ tử của Tổ sư tiếp tục hạnh nguyện, sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp, phát triển Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam. Từ nhân duyên đó các Giáo đoàn được thành lập, trong đó Giáo đoàn III do Trưởng lão Giác An thành lập vào năm 1957, đã duy trì đường lối sinh hoạt theo truyền thống Tăng đoàn mà Tổ sư đã dẫn đạo buổi ban đầu.

Năm 1981 GHPGVN được thành lập, song song với việc duy trì và phát huy những truyền thống tu học mang tính đặc trưng của Hệ phái, chư Tôn đức Giáo phẩm, chư Tăng Ni, Phật tử Giáo đoàn III cùng các Giáo đoàn Tăng Ni trong Hệ phái đã tham gia sinh hoạt trong tinh thần hòa hợp, đoàn kết, cùng nhau chung lo Phật sự của Giáo hội. Trong 35 năm qua, được sự quan tâm của Trung ương Giáo hội và sự trợ duyên của Ban Trị sự Phật giáo các tỉnh thành, Giáo đoàn III đã từng bước phát triển, góp phần trong sự phát triển chung của GHPGVN.

II.TÌNH HÌNH CỤ THỂ

1. Tăng sự

a. Thống kê Tăng đoàn

Giai đoạn 1: Từ năm 1957 đến 1971

Giai đoạn này là thời gian đức Trưởng lão Giác An thành lập Giáo đoàn.Trong vai trò Trưởng Giáo đoàn, đức Trưởng lão tiếp Tăng độ chúng, hoằng pháp độ sanh và chứng minh thành lập nhiều cơ sở tịnh xá cho đến ngày viên tịch. Trải qua 14 năm hoằng hóa độ sinh, Giáo đoàn có tổng số Tăng chúng là 60 vị, Ni chúng là 10 vị, 20 ngôi tịnh xá được thành lập.

Điểm đặc biệt của Giáo đoàn IIIlà đức Trưởng lão Giác An, vị duy nhất trong các đệ tử đức Tổ sư, tiếp độ cả Tăng lẫn Ni xuất gia ngay trong thời kỳ đầu mở đạo.

Giai đoạn 2: Từ năm 1971 đến năm 1981

Đây là giai đoạn kế tục sự nghiệp hoằng dương giáo pháp củaquý Trưởng lão, Hòa thượng đệ tử của đức Trưởng lão Trưởng Giáo đoàn sau ngày viên tịch cho đến khi GHPGVN được thành lập.

Năm 1981, sau 10 năm duy trì truyền thống tu tập của Tổ Thầyvà tiếp tục phát triển, Giáo đoàn có tổng số Tăng chúng là 80 vị, Ni chúng là 50 vị.Và 35 ngôi tịnh xá, tịnh thất.

Như vậy, trong 10 năm duy trì và phát triển, Tăng chúng tăng thêm 20 vị, Ni chúng tăng 40 vị, cơ sở tăng 15 ngôi tịnh xá, tịnh thất.

Giai đoạn 3: Từ năm 1981 đến nay (2016)

Đây là giai đoạn bước vào trang sử mới của GHPGVN và Hệ phái Khất sĩ tham gia với tư cách là thành viên sáng lập GHPGVN. Dù rằng Hệ phái Khất sĩ lúc bấy giờ còn non trẻ so với một số tổ chức, hệ phái Phật giáo khác, nhưng nhờ hòa hợp, tương trợ lẫn nhau giữa các thành viên tổ chức, hệ phái trong ngôi nhà chung của GHPGVN, nên Hệ phái Khất sĩ cũng từng bước đổi mới, phát triển theo đà phát triển của Giáo hội.

Cho đến nay, Giáo đoàn có:

a. Tổng số Tăng chúng là 314 vị, trong đó 202 vị Tỳ-kheo, 112 vị Sa-di. Ngoài ra còn có 67 vị tập sự học hạnh xuất gia.

Giáo phẩm trong đoàn:Hòa thượng:11 vị; Thượng tọa:06 vị.

b. Tổng số Ni chúng có 372 vị; trong ấy có 149Tỳ-kheo-ni, 23 thức-xoa, 52Sa-di-ni, 24 vị Nhập chúng và 84 Tập sự học hạnh xuất gia.

Giáo phẩm Ni giới:Ni trưởng: 04 vị; Ni sư: 14 vị.

c. Tổng số tịnh xá, tự viện, tịnh thất là 118 ngôi, trong ấy có 71 ngôi của Tăng, 48 ngôi của Ni. Hiện nay có một số ngôi chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.

Như vậy, chỉ thống kê về sinh hoạt của chư Tăng trong Giáo đoàn sau 35 năm kế thừa truyền thống của Hệ phái và phát triển theo định hướng của GHPGVN, Giáo đoàn III có những thành tựa đáng kể.

Hiện nay Tăng đoàn có 2 Ban: Ban Chứng minh Ban Trị sự (theo mô hình của Ban Trị sự các tỉnh/ thành của GHPGVN).

Ban Chứng minh: HT. Giác Hùng, HT. Giác Tần, HT. Giác Y, HT. Giác Phương

Ban Trị sự:

HT. Giác Thuận: Tri sự trưởng (đã nghỉ việc vào năm 2016)

HT. Giác Phùng – Tri sự phó Thường trực

HT. Giác Trong – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp

HT. Giác Trí – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni

HT. Giác Minh – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

HT. Giác Thành – Tri sự phó kiêm Trưởng ban Tăng sự

TT. Giác Tiến – Tri sự phó kiêm Kiểm soát

TT. Giác Duyên –Chánh Thư ký

ĐĐ. Giác Nhường – Phó Thư ký

ĐĐ. Giác Tri – Phó Thư ký

Ủy viên Thường trực: TT. Giác Hiền, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Hiếu, ĐĐ. Giác Tài.

Ngoài ra, có 5 ban để điều hành các Phật sự trong Giáo đoàn:

Ban Tăng sự do HT. Giác Thành làm Trưởng ban và HT. Giác Minh làm Phó ban. HT. Giác Phùng, HT. Giác Trong, HT. Giác Trí, TT. Giác Duyên làm Ủy viên Thường trực. ĐĐ. Giác Hoàng làm Chánh Thư ký, ĐĐ. Giác Nhường làm Phó Thư ký. Các ủy viên:TT. Giác Hạnh, TT. Giác Hiền, TT. Giác Pháp, ĐĐ. Giác Ấn, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Viễn, ĐĐ. Giác Hiếu, ĐĐ. Giác Hậu, ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Giác Bảo, ĐĐ. Giác Chúng, ĐĐ. Giác Tâm, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Tâm, ĐĐ. Giác Thọ, ĐĐ. Giác Kính, ĐĐ. Giác Cảm.

Ban Giáo dục do HT. Giác Trí làm Trưởng ban, ĐĐ. Giác Hoàng làm Phó ban Thường trực, và ĐĐ. Giác Tri làm Phó ban.Các vị Giáo thọ: HT. Giác Tần, HT. Giác Phương, HT. Giác Trong, HT. Giác Minh, HT. Giác Thành, TT. Giác Duyên, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Viễn, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Kiến, ĐĐ. Giác Khiêm. Các vị trong Ban Quản chúng:ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Giác Kính, ĐĐ. Giác Thăng, ĐĐ. Giác Quân.

Ban Hoằng pháp do HT. Giác Trong làm Trưởng ban, ĐĐ. Giác Phổ làm Phó ban. Các ủy viên: ĐĐ. Giác Hành, ĐĐ. Giác Viễn, ĐĐ. Giác Hậu, ĐĐ. Giác Nghiêm, ĐĐ. Giác Khánh, ĐĐ. Giác Kính, ĐĐ. Giác Huy, ĐĐ. Giác Nhật, ĐĐ. Giác Thuyết, ĐĐ. Giác Kiến, ĐĐ. Giác Tri, ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Giác Tự, ĐĐ. Giác Quân, ĐĐ. Giác Khoan, ĐĐ. Giác Hiếu.

Ban Kinh tế Tài chánh do HT. Giác Thành làm Trưởng ban,  TT. Giác Hiền và ĐĐ. Giác Hiếu làm Phó ban, ĐĐ. Giác Tài làm Thủ quỹ.

Ban Văn hóa: do ĐĐ. Giác Hoàng làm Trưởng ban, ĐĐ. Giác Nhường làm Phó ban. Các Ủy viên được chia thành các nhóm. Nhóm Xướng ngôn: ĐĐ. Giác Hoàng, ĐĐ. Giác Phổ, ĐĐ. Giác Tuyên, ĐĐ. Giác Khánh, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Tự, TK. Giác Minh Tôn. Nhóm Trần thiết: ĐĐ. Giác Nguyệt, ĐĐ. Giác Khoan, ĐĐ. Giác Sinh, ĐĐ. Giác Lâm, ĐĐ. Giác Minh Long. Nhóm Truyền thông: ĐĐ. Giác Nhường, ĐĐ. Giác Đoan, TK. Giác Minh Tường, SD. Giác Minh Chương. Nhóm Triển lãm: ĐĐ. Giác Chỉ, TK. Giác Minh Luật, TK. Giác Minh Nguyên. Nhóm Hái hoa Giáo lý: ĐĐ. Giác Thọ, ĐĐ. Giác Thống, TK. Giác Minh Tường,... Một số chư Ni làm Ủy viên: SC. Hoa Liên, SC. Chánh Liên, SC. Hỷ Liên, SC. Phụng Liên, SC. Đài Liên, SC. Giảng Liên,...

c. Tham gia công tác Giáo hội PGVN

Chia sẻ công tác Phật sự chung của Giáo hội, chư Tăng Ni trong Giáo đoàn III đã tích cực tham gia mọi công tác được Giáo hội giao phó từ Trung ương đến địa phương. Có khoảng 10 vị Tăng tham gia các Ban Viện Trung ương và nhiều vị Tăng Ni tham gia các công tác của BanTrị sự GHPGVN các tỉnh/ thành và địa phương. Sau đây là danh sách các vị tham gia Giáo hội nhiệm kỳ VII (2012 – 2017):

1. HT. GIÁC HÙNG

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

2. HT. GIÁC TẦN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

 3. HT. GIÁC THUẬN

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Ủy viên Ban Kiểm soát Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Phú Yên

- Phó ban Trị sự GHPGVN TP. Tuy Hòa

 4. HT. GIÁC THÀNH

- Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

5. HT. GIÁC PHÙNG

- Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

6. HT. GIÁC TRONG

- Ủy viên Phân ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên (dự khuyết) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Vạn Ninh tỉnh Khánh Hòa

7. HT. GIÁC TRÍ

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định

- Phó Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

8. TT. GIÁC TIẾN

- Phó ban Trị sự kiêm Chánh Thư ký GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

9. TT. GIÁC DUYÊN

- Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Ủy viên Ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN

- Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục tỉnh Gia Lai

- Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

10. ĐĐ. GIÁC HIỀN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Gia Lai

11. ĐĐ. GIÁC PHỔ

- Phó Thường trực Ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Đăk Lăk

- Ủy viên Phân ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

12. ĐĐ. GIÁC VIỄN

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận

13. ĐĐ. GIÁC HOÀNG

- Ủy viên (dự khuyết) HĐTS GHPGVN

- Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng Học viện PGVN tại TP. HCM

- Phó Văn phòng Viện Nghiên cứu Phật học VN kiêm Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và phát triển văn hóa Phật giáo Việt Nam 

- Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương

- Ủy viên Thường trực Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương

- Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương

14. ĐĐ. GIÁC HIẾU                                              

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Ủy viên Thường trực Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Tân

15. ĐĐ. GIÁC NGHIÊM

- Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Hoằng pháp GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

16. ĐĐ. GIÁC TÀI

- Ủy viên (dự khuyết) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Khánh Hòa

- Phó ban Trị sự GHPGVN huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa

- Trưởng ban Hoằng pháp huyện Cam Lâm

17. ĐĐ. GIÁC TỪ

- Trưởng ban Hoằng pháp huyện Sông Pha tỉnh Ninh Thuận

18. ĐĐ. GIÁC BỬU

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kon Tum

- Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Kon Tum

19. ĐĐ. GIÁC KHÁNH

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Phó Thư ký kiêm Phó Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

20. ĐĐ. GIÁC NHƯỜNG

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Phân ban Hoằng pháp Khất Sĩ Trung ương GHPGVN

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Trưởng ban Văn hóa kiêm Truyền thông GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Chánh Thư ký Tiểu ban Phật tử Khất Sĩ Trung ương

- Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM

- Chủ biên tập san Tuổi trẻ Phật Việt

21. ĐĐ. GIÁC TRI

- Ủy viên Ban Văn hóa GHPGVN tỉnh Bình Định

- Giáo thọ Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định

22. ĐĐ. GIÁC KIẾN

- Thành viên Ban dịch thuật Phật học Anh – Việt (Viện Nghiên cứu Phật học VN)

- Đại diện Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh Đăk Lăk

- Chủ biên tập san Vô Ưu

23. ĐĐ. GIÁC LIÊM

- Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Gia Lai

- Trưởng ban Trị sự GHPGVN huyện IA Grai tỉnh Gia Lai

24. ĐĐ. GIÁC TẤN

- Phó ban Thường trực Ban Từ thiện GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Phó ban Tài chánh Kinh tế BTS GHPGVN tỉnh Đăk Nông

- Trưởng ban Từ thiện  GHPGVN huyện Đăk Mil tỉnh Đăk Nông

25. TK. GIÁC MINH TƯỜNG

- Ủy viên Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

 

2. GIÁO DỤC

a. Kết quả đào tạo tại các cấp học:

- Đã tốt Tiến sĩ (6 vị): TT.Giác Duyên; TT.Giác Hành; ĐĐ.Giác Phổ; ĐĐ.Giác Hoàng; ĐĐ.Giác Nhường; ĐĐ.Giác Kiến.

- Đang học Tiến sĩ và Phó Tiến sĩ (9 vị) : ĐĐ.Giác Điều; ĐĐ.Giác Tâm; ĐĐ.Giác Nhãn; ĐĐ.Giác Tuyên; ĐĐ. Giác Đề; ĐĐ. Giác Lâm; ĐĐ. Giác Ảnh; ĐĐ. Giác Minh Long; ĐĐ. Giác Minh Thinh.

- Đã tốt nghiệp Thạc sĩ (4 vị): HT. Giác Ngôn; ĐĐ. Giác Tự; ĐĐ. Giác Thống, SD. Giác Minh Chương.

- Đang học Thạc sĩ (4 vị): ĐĐ. Giác Sanh; ĐĐ. Giác Quả; ĐĐ. Giác Chinh; ĐĐ. Giác Minh Quảng.

- Tốt nghiệp Cử nhân Phật học (20 vị): ĐĐ. Giác Hậu, ĐĐ. Giác Lạc, ĐĐ. Giác Khiêm, ĐĐ. Giác Truyền, ĐĐ. Giác Hiện, ĐĐ. Giác Hiển, ĐĐ. Giác Mãnh, ĐĐ. Giác Đoan, ĐĐ. Giác Triều, ĐĐ. Giác Dung, ĐĐ. Giác Ngẫm, ĐĐ. Giác Liêm, ĐĐ. Giác Bổn, ĐĐ. Giác Phước, ĐĐ. Giác Kỉnh, ĐĐ. Giác Nhuận, ĐĐ. Giác Ngự, ĐĐ. Giác Vượng, TK. Giác Minh Nguyên, TK. Giác Minh An.

Ngoài ra, một số vị Tăng (và Ni) tốt nghiệp một số chương trình Đại học của trường thế học như ĐĐ. Giác Sinh, TK. Giác Minh Hưởng, SD. Giác Minh Chương.

- Tốt nghiệp Cao đẳng và Giảng sư (6 vị): ĐĐ. Giác Viễn, ĐĐ. Giác Khải, ĐĐ. Giác Kính, ĐĐ. Giác Khánh, ĐĐ. Giác Thăng, ĐĐ. Giác Quân.

b. Tham gia công tác và giảng dạy tại các Trường Phật học:

1. TT. Giác Duyên: Ủy viên Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; Phó Hiệu trưởng trường Trung cấp Phật học tỉnh Gia Lai; Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM.

2. ĐĐ. Giác Hoàng: Ủy viên Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương; Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng Học viện PGVN tại TP. HCM ; Trưởng khoa Đào tạo từ xa Học viện PGVN tại TP. HCM.

3. ĐĐ. Giác Viễn: Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận.

4. ĐĐ. Giác Nhường: Giảng viên Học viện PGVN tại TP. HCM; Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai.

5. ĐĐ. Giác Tri: Giáo thọ trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Định.

c. Khóa An cư kiết Hạ, khóa Bồi dưỡng đạo hạnh

Nhằm thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới Định Tuệ cho hàng Tỳ-kheo theo truyền thống Phật Tăng xưa, ngoài việc chư Tăng Giáo đoàn tham gia trường Hạ Hệ phái, một số tỉnh cũng mở điểm An cư cho chư Tăng tại trú xứ trong nhiều năm qua, như: Tịnh xá Ngọc Quang – Đăk Lăk; Tịnh xá Ngọc Phúc – Gia Lai; Tịnh xá Ngọc Duyên – Bình Định.

Đối với lớp Sa-di và Tập sự mới xuất gia nhập được chư Tôn đức Giáo phẩm và Ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn đã mở các lớp “Bồi dưỡng đạo hạnh” để giáo dưỡng chuyên về oai nghi, đạo hạnh của người xuất gia. Mỗi năm Giáo đoàn tổ chức 3 khóa.Từ năm 2016 trở đi, mỗi năm mở 2 khóa.

3. HOẰNG PHÁP

Chư Tôn đức trong Giáo đoàn tham gia hoạt động Hoằng pháp của Giáo hội như:

1. HT. Giác Trong - Ủy viên Phân ban Khất sĩ Ban Hoằng pháp Trung ương;

2. ĐĐ. Giác Phổ - Phó Thường trực Ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Đăk Lăk; Ủy viên Phân ban Khất sĩ Ban Hoằng pháp Trung ương;

3. ĐĐ. GiácHoàng - Ủy viên Ban Hoằng pháp Trung ương.

4. ĐĐ. GiácNghiêm –Phó ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh Khánh Hòa.

5. ĐĐ. Giác Nhường: Ủy viên Phân ban Khất sĩ Ban Hoằng pháp Trung ương.

6. ĐĐ. Giác Từ: Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Ninh Thuận kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Sông Pha tỉnh Ninh Thuận.

7. ĐĐ. Giác Tài: Ủy viên Ban Hoằng pháp tỉnh Khánh Hòa kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện Cam Lâm tỉnh Khánh Hòa.   

4. HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ

Các tịnh xá đều tổ chức cúng Hội truyền thống, có nơi 4 ngày trong tháng, có nơi 2 ngày trong tháng. Các khóa tu: Bát Quan trai, Thiền tập, Một ngày an lạc, Niệm Phật cũng được tổ chức tại một số đạo tràng, tịnh xá; các lớp Giáo lý và các thời thuyết pháp được tổ chức thường xuyên tại các tịnh xá.

* CÁC NGÀY LỄ VÀ TƯỞNG NIỆM TRỌNG ĐẠI CỦA GIÁO ĐOÀN

Sau đây là các ngày lễ trọng đại được tính theo âm lịch.

- Mùng 1 tháng 2: Lễ Tưởng niệm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng tại Tổ đình Nam Trung (Tịnh xá Ngọc Tòng, Lương Sơn, Khánh Hòa)

- Mùng 2 tháng 2: Tưởng niệm Hòa thượng Giác Đăng (Phó Trưởng Giáo đoàn) tại Tịnh xá Ngọc Pháp (Nha Trang, Khánh Hòa)

- Mùng 7 tháng 2: Lễ Tưởng niệm Hòa thượng Giác Dưỡng (Phó Trưởng Giáo đoàn) tại Tịnh xá Ngọc Duyên (Đập Đá, Bình Định)

- Ngày 19 tháng 2: Lễ Tưởng niệm Hòa thượng Giác Phúc (Trưởng Giáo đoàn) tại Tịnh xá Ngọc Phúc (Pleiku, Gia Lai).

- Ngày 25 tháng 2: Lễ Tưởng niệm Hòa thượng Giác Dũng (Trưởng Giáo đoàn) tại Tịnh xá Ngọc Quang (Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk).

- Mùng 1 tháng 4: Lễ Tưởng niệm Trưởng lão Giác Phất (Trưởng Giáo đoàn) tại Tịnh xá Ngọc Long (Diêu Trì, Bình Định).

- Mùng 1 tháng 5: Lễ Tưởng niệm Trưởng lão Giác Phải (Trưởng Giáo đoàn) tại Tổ đình Nam Trung (Lương Sơn, Khánh Hòa).

- Ngày 15 tháng 5: Lễ Tưởng niệm Đại đức Sư cụ Giác Quy tại Tịnh xá Ngọc Đà (Đà Lạt, Lâm Đồng).

- Ngày 14, 15 tháng 7: Lễ Tự Tứ Tăng và Vu Lan trọng thể tại địa điểm đăng cai (tùy vào năm).

- Ngày 16 tháng 7: Lễ Tưởng niệm Đức Thầy tại địa điểm tổ chức Tự tứ và Tịnh xá Ngọc Cát, (Phan Thiết, Bình Thuận).

- Mùng 1 tháng 8: Lễ Tưởng niệm Trưởng lão Giác Toại tại Tịnh xá Ngọc Hòa, Nhơn Lý, Quy Nhơn, Bình Định.

- Ngày 16 tháng 9: Lễ Tưởng niệm Hòa thượng Giác Thảo (Phó Trưởng Giáo đoàn) tại Tịnh xá Ngọc Vạn (Vạn Giã, Khánh Hòa).

- Ngày 26 tháng 9: Lễ Kỷ niệm khánh đản Tổ sư tại Tịnh xá Ngọc Duyên (Đập Đá, Bình Định).

III. KẾT LUẬN

Sau 35 năm sinh hoạt theo định hướng và phương châm của GHPGVN, Giáo đoàn III liên tục duy trì truyền thống Hệ phái và phát triển Tăng đoàn, tiếp Tăng độ chúng, hoằng Pháp độ sinh, xây dựng đạo tràng, tịnh xá, tịnh thất ở các địa phương. Có thể nói rằng, trong giai đoạn này là giai đoạn phát triển tốt nhất trong quá trình hình thành và phát triển Giáo đoàn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan