CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Báo cáo sinh hoạt của Giáo đoàn II (2013 - 2014)

 BÁO CÁO SINH HOẠT CỦA GIÁO ĐOÀN II NĂM 2013-2014

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Sinh hoạt của Giáo đoàn II, từ tháng 7 Quý Tỵ (2013) đến tháng 7 Giáp Ngọ (2014) ổn định, hòa hợp. Trong xu thế phát triển chung, cơ sở đạo tràng được tu bổ khang trang hơn, những tịnh xá chưa được trùng tu đang có kế hoạch trùng tu trong thời gian tới. Chư Tăng trẻ được theo học các trường Phật học của Giáo hội, Hệ phái. Chương trình tu học cho chư Phật tử ở các tịnh xá ngày càng hoàn thiện chặt chẽ, số lượng ngày càng tăng thêm. Công tác từ thiện xã hội góp phần an sinh xã hội được quan tâm sâu rộng.

II. TÌNH HÌNH CỤ THỂ

Lễ Tự Tứ

Năm nay Lễ Vu Lan - Tự Tứ tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Nhơn – TP. Qui Nhơn – tỉnh Bình Định. Chư Tăng trong đoàn tham dự 40 vị, Phật tử tham dự trên 1.200 người. Buổi lễ diễn ra long trọng, trang nghiêm trong 2 ngày 14 - 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ, có sự chứng minh tham dự của chư tôn Giáo phẩm Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Định – TP. Qui Nhơn; chư vị đại biểu khách quí, đại diện các cấp chính quyền thành phố và tỉnh, đại diện tôn giáo bạn… với chương trình chi tiết cụ thể.

Chiều 13 tháng 7 chư Tăng tựu hội.

19 giờ 00: Tụng Kinh cầu nguyện

21giờ 00: Chư Tăng Tự Tứ

Ngày 14 tháng 7 năm Giáp Ngọ (09/8/2014)

3 giờ 30: Thức chúng

4 giờ 00: Công phu khuya

7giờ 30: Phật tử vân tập

8 giờ 00: Cung nghinh chư Tôn đức Giáo phẩm BTS GHPGVN tỉnh Bình Định, TP. Qui Nhơn. Đón tiếp quí vị đại biểu khách quí, đại diện các cấp chính quyền, đại diện tôn giáo bạn

8 giờ 20: Khai mạc Đại lễ Vu Lan báo hiếu PL. 2558

10 giờ 30: Cúng dường Trai Tăng

13 giờ 30: Các miền tịnh xá dâng lễ cúng dường

14 giờ 30: Họp Tăng Giáo đoàn.

17 giờ 30: Tụng Kinh cầu nguyện

18 giờ 30: Thuyết giảng kinh Pháp

20 giờ 00: Hát mừng Vu Lan

22 giờ 00: Truyền giới Sa-di

Ngày 15 tháng 7 năm Giáp Ngọ (10/8/2014)

3 giờ 30: Thức chúng

4 giờ 00: Đảnh lễ niệm ân, khánh tuế chúc mừng Hạ lạp

7giờ 30: Phật tử vân tập

8 giờ 00: Lễ Dâng Y Ca-sa

10 giờ 30: Cúng dường Trai Tăng.

13 giờ 30: Truyền thọ tam quy ngũ giới

19 giờ 00: Tụng Kinh cầu nguyện

Hoàn mãn

Hội Họp

Chư Tôn đức Giáo phẩm tham gia các phiên họp của Hội đồng Giáo phẩm Hệ phái theo tinh thần chung của Hệ phái.

Chư Tăng trong đoàn mỗi năm họp 2 kỳ, vào dịp lễ Tưởng niệm Tổ sư vắng bóng (1/2/âl) và Tự Tứ Tăng (15/07 âl) hằng năm. Để báo cáo tình hình tu học, xây dựng cơ sở hạ tầng, xét duyệt cho các giới tử thọ sa-di, giới thiệu đề cử chư vị đủ đạo hạnh thọ giới Tỳ-kheo, cắt Tăng tham dự các Khóa tu Truyền thống Hệ phái; dự học Khóa Trao đổi Kinh nghiệm trụ trì; dự An cư tập trung trường hạ hệ phái.

Thống kê Tăng đoàn

- Tổng số chư Tăng trong giáo đoàn là 62 vị (tăng 2) không tính tập sự (có danh sách đính kèm).

Tỳ-kheo: 51 vị

Sa-di: 11 vị

Giáo phẩm

Hòa thượng: 3 vị

Trưởng lão: 2 vị

Thượng tọa: 7 vị

Thượng tọa Giác Phi viên tịch tại Tịnh xá Ngọc Trang, TP. Nha Trang ngày 11 tháng 11 năm Quý Tỵ.

Chư Tôn đức tham gia các ban ngành của GHPGVN:

1. Hòa thượng Giác Thanh: Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Đắk Lắk.

2. Thượng tọa Giác Sơn: Ủy viên HĐTS GHPGVN – Phó BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận – Trưởng BTS GHPGVN huyện Hàm Thuận Bắc.

3. Thượng tọa Giác Mạnh: Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Bình Định – Phó BTS GHPGVN huyện Hoài Nhơn.

4. Thượng tọa Giác Hạnh: Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Đắk Nông.

5. Đại đức Giác Thạnh: Ủy viên Kiểm soát BTS GHPGVN huyện Bắc Bình.

6. Đại đức Giác Châu: Phó ban Hướng dẫn Phật tử – Trưởng Phân ban cư sĩ GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi.

7. Đại đức Giác Trực: Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP. Quy Nhơn.

8. Đại đức Giác Ngạn: Ủy viên Ban Hoằng pháp GHPGVN TP. Đà Nẵng.

9. Đại đức Giác Đạo: Ủy viên Kiểm soát GHPGVN TP. Đà Nẵng, Phó BTS GHPGVN quận Thanh Khê.

10. Đại đức Giác Thủ: Ủy viên BTS GHPGVN tỉnh Quảng Trị.

11. Đại đức Minh Trí: Trưởng ban Kinh tế Tài chánh GHPGVN tỉnh Đắc Nông.

TĂNG SINH

Đã tốt nghiệp đang sinh hoạt ở các trú xứ: 6 vị

1. Đại đức Giác Trực: Tốt nghiệp Cao đẳng Phật học TP. HCM khóa 2 (1997 – 2001), trú xứ Tịnh xá Ngọc Nhơn.

2. Đại đức Giác Phước: Tốt nghiệp Học viện PGVN tại TP.HCM khóa 5 (2001 – 2005), trú xứ Tịnh xá Ngọc Đăng TP. HCM.

3. Đại đức Minh Liêm: Tốt nghiệp Học viện PGVN tại TP. HCM khóa 8 (2009 – 2013), trú xứ Tịnh xá Ngọc Giáng, TP. Đà Nẵng.

4. Đại đức Minh Phất: Tốt nghiệp Trung cấp Đà Nẵng khoá 3 (2004 – 2008), trú xứ Tịnh xá Ngọc Sơn, Bình Thuận.

5. Đại đức Minh Trường: Tốt nghiệp Trung cấp Đà Nẵng khoá 3 (2004 – 2008), trú xứ Tịnh xá Ngọc Thiền, Đăk Nông.

6. Tỳ-kheo Minh Trung: Tốt nghiệp Trung cấp Bình Thuận, khoá 5 (2007 – 2010), trú xứ Tịnh xá Ngọc Thiện, tỉnh Bình Thuận.

- Đang du học: 7 vị

Ấn Độ (1 vị): Đại đức Minh Nhẫn, trú xứ Tịnh xá Ngọc Xuân, Chợ Lầu, Bình Thuận.

Sri Lanka (1 vị): Đại đức Minh Vi, trú xứ Tịnh xá Ngọc Giáng, TP. Đà Nẵng.

Thái Lan: 5 vị

1. Đại đức Minh Chuẩn, trú xứ Tịnh xá Ngọc Hương, Huế.

2. Đại đức Minh Tuế, trú xứ Tịnh xá Ngọc Thuận, tỉnh Ninh Thuận.

3. Đại đức Minh Duyên, trú xứ Tịnh xá Ngọc Hội, tỉnh Bình Định.

4. Tỳ-kheo Minh Bổn, trú xứ Tịnh xá Ngọc Sơn, Tánh Linh, Bình Thuận.

5. Tỳ-kheo Minh Long, trú xứ Tịnh xá Ngọc Đăng, TP. HCM.

- Đang học trong nước: 8 vị

Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM: 2 vị

1. Tỳ-kheo Minh Đức, trú xứ Tịnh xá Ngọc Xuân, tỉnh Bình Thuận.

2. Tỳ-kheo Minh Hưng, trú xứ Tịnh xá Ngọc Xuân, tỉnh Bình Thuận

Trung cấp Phật học: 6 vị

1. Tỳ-kheo Minh Nhứt, trú xứ Tịnh xá Ngọc Thiện, đang học Trung cấp Bình Thuận khóa 8 (2011 – 2015) tại Bình Thuận.

2. Tỳ-kheo Minh Bảo, trú xứ Tịnh xá Ngọc Hội, đang học Trung cấp Đà Nẵng khoá 5 (2012 – 2016).

3. Tỳ-kheo Minh Thúc, trú xứ Tịnh xá Ngọc Giáng, Đà Nẵng, đang học Trung cấp Đà Nẵng khoá 5 (2012 – 2016).

4. Sa-di Minh Vân, trú xứ Tịnh xá Ngọc Thiền, đang học Trung cấp Đà Nẵng khoá 5 (2012 – 2016).

5. Sa-di Minh Lạc, trú x Tịnh xá Ngọc Hương, đang học Trung cấp Báo Quốc TP. Huế.

6. Sa-di Minh Nghĩa, trú x Tịnh xá Ngọc Nhơn, đang học Trung cấp Báo Quốc TP. Huế.

Cơ sở tịnh xá

Hiện nay Giáo đoàn II có 17 tịnh xá, 1 tịnh thất (có danh sách đính kèm).

Một cơ sở đang hình thành chờ quyết định công nhận (Tịnh xá Ngọc Trường).

Công tác trùng tu:

- Tịnh xá Ngọc Sơn tỉnh Bình Thuận xây dựng chánh điện hoàn mãn đã khánh thành vào ngày 22 tháng 10 Quý Tỵ (2013).

- Tịnh xá Ngọc Hà khởi công xây dựng mới chánh điện 19/02 Giáp Ngọ.

- Tịnh xá Ngọc Giáng xây dựng nhà Tăng – giảng đường giai đoạn cuối.

- Tịnh xá Ngọc Nhơn xây dựng nhà Tăng – giảng đường hoàn thành 90%.

- Tịnh xá Ngọc Trang xây dựng cổng tam quan, tường thành mặt tiền, Điện Di Lặc.

- Tịnh xá Trúc Lâm xây dựng thiền đường 70%, dự kiến hoàn thành cuối tháng 8 âm lịch phục vụ Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 14.

Sinh hoạt các tịnh xá:

Hầu hết các tịnh xá trong giáo đoàn ổn định, cúng hội 1 tháng 2 kỳ.

Các tịnh xá có tu tập Bát Quan Trai, niệm Phật, lớp giáo lý:

- Tịnh xá Ngọc Giáng 1 tháng 2 ngày tu Bát Quan Trai, số lượng trung bình 60 Phật tử.

- Tịnh xá Ngọc Nghĩa 1 tháng 2 ngày tu Bát Quan Trai, số lượng trung bình 30 Phật tử.

- Tịnh xá Ngọc Hội 1 tháng 2 ngày tu Niệm Phật, số lượng trung bình 60 Phật tử.

- Tịnh xá Ngọc Trang 1 tháng 2 ngày tu Niệm Phật, số lượng trung bình 50 Phật tử.

- Tịnh xá Ngọc Xuân 1 tháng 2 ngày tu Bát Quan Trai, trung bình 40 Phật tử và 1 ngày Niệm Phật trung bình 60 Phật tử.

- Tịnh xá Ngọc Thiện 1 tháng 2 ngày tu Bát Quan Trai, trung bình 40 Phật tử và 2 ngày Niệm Phật trung bình 50 Phật tử.

- Tịnh xá Ngọc Sơn 1 tháng 2 ngày tu Bát Quan Trai trung bình 60 Phật tử.

- Tịnh xá Ngọc Thiền 1 tháng 2 ngày tu Niệm Phật trung bình 60 phật tử .

- Tịnh xá Ngọc Nguyên 1 tháng 2 ngày tu Niệm Phật trung bình 40 phật tử.

- Tịnh xá Ngọc Đăng có lớp giáo lý mỗi chiều Chủ Nhật với hơn 30 Phật tử theo học.

Công tác từ thiện xã hội

- Tịnh xá Ngọc Nghĩa 1 tháng có: 2 ngày phát cơm (trưa ngày mùng 1 và 23, mỗi ngày 800 phần cơm); 4 ngày phát cháo từ thiện (buổi sáng mùng 1, 8, 15, 23, mỗi ngày 1000 phần cháo). Tham gia tiếp sức mùa thi tại tỉnh Quảng Ngãi 2 đợt với 8000 phần cơm. Phát quà từ thiện cho các huyện vùng sâu vùng xa tỉnh Quảng Ngãi một năm 2 kỳ, mỗi kỳ 300 phần quà

- Tịnh xá Ngọc Thiện 1 tháng 2 ngày phát cơm từ thiện (mỗi ngày 200 phần).

- Tịnh xá Ngọc Nhơn 1 tháng 2 ngày phát cơm từ thiện (mỗi ngày 200 phần).

- Tịnh xá Ngọc Xuân phát quà từ thiện một năm 2 lần, mỗi lần 250 phần quà.

- Tịnh xá Ngọc Đăng phát quà từ thiện một năm 2 lần, mỗi lần 200 phần quà.

- Tịnh xá Trúc Lâm phát quà từ thiện đồng bào nghèo một năm 1 lần với 300 phần quà.

- Tịnh xá Ngọc Sơn một năm phát quà từ thiện 2 lần, mỗi lần 250 phần quà.

Phần đông các đạo tràng đều có tặng quà cứu trợ cho đồng bào nghèo, các vùng thiên tai bão lũ… tùy tình hình thực tế địa phương.

Các vấn đề khác

- Tổ chức khóa tu 1 tháng cho Sa-di, tập sự tại Tịnh xá Ngọc Nhơn từ mùng 2 tháng 6 đến mùng 2 tháng 7 âl.

- Suy cử Thượng tọa Giác Minh đảm nhiệm Phó Tri sự giáo đoàn.

- Thống nhất tổ chức Khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần th 14 tại Tịnh xá Trúc Lâm (Tân Hà - Hàm Tân - Bình Thuận), dự kiến 100 vị, mỗi đoàn 15 vị, đoàn II 25 vị.

Thuận lợi – khó khăn

Thuận Lợi: Các tịnh xá trong đoàn cơ sở hạ tầng đã hoàn chỉnh khang trang, sinh hoạt tu học đều đặn, Phật tử tu học ngày càng phát triển về số lượng lẫn chất lượng.

Khó khăn: Tăng số ít nên thiếu Tăng trụ xứ sinh hoạt, đạo tràng tịnh xá trải dài từ TP. HCM cho đến tỉnh Quảng Trị, nên sự sinh hoạt có khó khăn cho việc đi lại.

Trên đây là tóm tắt sinh hoạt của các miền tịnh xá thuộc Giáo đoàn II, kính trình lên Ban Thường trực Hệ phái và chư Tôn đức Giáo phẩm.

TM. Ban Trị sự Giáo đoàn

THƯ KÝ

Tỳ-kheo GIÁC TRỰC

 

DANH SÁCH CHƯ TĂNG GIÁO ĐOÀN II

STT

PHÁP DANH

Năm sinh

Xuất gia

Sa-di

Tỳ-kheo

01

HT. Giác Dũng

1947

1964

1965

1969

02

HT. Giác Thanh

1937

1965

1965

1969

03

HT. Giác Hiền

1931

1965

1966

1970

04

TL. Giác Cẩm

1926

1960

1960

1964

05

TL. Giác Ngôn

1918

1965

1966

1972

06

TT. Giác Sơn

1945

1973

1974

1978

07

TT. Giác Minh

1947

1965

1965

1978

08

TT. Giác Mẫn

1946

1966

1967

1978

09

TT. Giác Khánh

1948

1973

1973

1980

10

TT. Giác Kim

1959

1972

1974

1980

11

TT. Giác Hạnh

1956

1973

1975

1980

12

TT. Giác Mạnh

1952

1967

1980

1980

13

ĐĐ. Giác Thạnh

1966

1980

1980

1991

14

ĐĐ. Giác Trực

1957

1989

1990

1995

15

ĐĐ. Giác Châu

1964

1987

1990

1995

16

ĐĐ. Giác Ngạn

1950

1990

1991

1995

17

ĐĐ. Giác Thủ

1965

1990

1992

1995

18

ĐĐ. Giác Đạo

1946

1980

1991

1996

19

ĐĐ. Giác Tiến

1964

1992

1993

1996

20

ĐĐ. Giác Lộc

1965

1992

1993

1996

21

ĐĐ. Giác Tín

1947

1989

1991

1997

22

ĐĐ. Giác Phước

1977

1991

1995

2000

23

ĐĐ. Minh Cang

1940

1997

1998

2001

24

ĐĐ. Minh Chuẩn

1973

1997

1998

2001

25

ĐĐ. Minh Hướng

1968

1998

2000

2005

26

ĐĐ. Minh Ký

1975

1999

2001

2005

27

ĐĐ. Minh Liêm

1977

1999

2001

2005

28

ĐĐ. Minh Giai

1977

1999

2001

2005

29

ĐĐ. Minh Nhẫn

1979

1990

2001

2006

30

ĐĐ. Minh Đạt

1983

1999

2002

2006

31

ĐĐ. Minh Khanh

1969

2000

2002

2006

32

ĐĐ. Minh Tuế

1983

1997

2002

2007

33

ĐĐ. Minh Trường

1974

2001

2003

2007

34

ĐĐ. Minh Siêu

1940

2001

2003

2007

35

ĐĐ. Minh Vi

1962

2002

2003

2007

36

ĐĐ. Minh Duyên

1984

1996

2003

2007

37

ĐĐ. Minh Phất

1978

2002

2003

2007

38

ĐĐ. Minh Trí

1969

2002

2003

2007

39

TK. Minh Tâm

1945

2004

2006

2010

40

TK. Minh Đức

1988

2000

2006

2011

41

TK. Minh Bổn

1988

2001

2006

2011

42

TK. Minh Hưng

1988

2004

2008

2011

43

TK. Minh Trung

1970

2007

2009

2012

44

TK. Minh Túc

1938

2009

2010

2013

45

TK. Minh Ninh

1987

2003

2008

2013

46

TK. Minh Thọ

1964

2007

2009

2013

47

TK. Minh Nhứt

1988

2008

2010

2013

48

TK. Minh Long

1985

2008

2010

2013

49

TK. Minh Bảo

1991

2007

2010

2014

50

TK. Minh Thúc

1990

2009

2011

2014

51

SD. Minh Mãn

1949

2010

2012

2014

52

SD. Minh Thuần

1940

2007

2009

 

53

SD. Minh Vân

1993

2009

2013

 

54

SD. Minh Lạc

1984

2011

2013

 

55

SD. Minh Hòa

1946

2012

2013

 

56

SD. Minh Thành

1990

2011

2013

 

57

SD. Minh Thịnh

1992

2012

2014

 

58

SD. Minh Nghĩa

1986

2012

2014

 

59

SD. Minh Phúc

1945

2012

2014

 

60

SD. Minh Nghiêm

1954

2012

2014

 

61

SD. Minh Vạn

 

2011

2014

 

62

SD. Minh Ân

1987

2012

2014

 

 

DANH MỤC TỊNH XÁ GIÁO ĐOÀN II

1. TỊNH XÁ NGỌC ĐĂNG

Địa chỉ: 558 Bùi Đình Tuý P.12, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

Điện thoại: 08. 35101432

Năm thành lập: 1964.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 2006 Thượng tọa Giác Diệu

Trụ trì: Đại đức Giác Phước. DĐ: 0912576070.

2. TỊNH XÁ NGỌC GIÁNG

Địa chỉ: 478/48 Lê Duẩn P. Chính Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511. 3818646

Năm thành lập: 1964.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 2002. Hoà thượng Giác Thìn

Trụ trì: chưa có. ĐĐ. Giác Ngạn (0982159307) và ĐĐ Giác Đạo (0905397143) quản lý.

3. TỊNH XÁ NGỌC HÀ

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

Điện thoại: 0533236550.

Năm thành lập: 1960.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 1990. Hoà thượng Giác Hiền

Trụ trì: Đại đức Giác Thủ. DĐ: 0905306381.

4. TỊNH XÁ NGỌC HỘI

Địa chỉ: Thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0563861350

Năm thành lập: 1959.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 1967. Thượng tọa Giác Thinh

Trụ trì: Thượng tọa Giác Mạnh. DĐ: 0905224286.

5. TỊNH XÁ NGỌC HƯƠNG

Địa chỉ: 558 Lê Văn Hưu, P. Thuận Lộc, TP. Huế

Điện thoại: 0543 511593

Năm thành lập: 1964.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 1970. Thượng tọa Giác Diệu

Trụ trì: Trưởng lão Giác Cẩm. Liên hệ TT. Giác Minh DĐ: 01684480950.

6. TỊNH XÁ TRÚC LÂM

Địa chỉ: Xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0626 502321

Năm thành lập: 1973.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Đại đức Giác Từ và Hoà thượng Giác Dũng

Trùng tu: 2006. Hoà thượng Giác Thường

Trụ trì: chưa có, Đại đức Minh Ký quản lý. DĐ: 01213737585

7. TỊNH XÁ NGỌC NGHĨA

Địa chỉ: 25 Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0553 271339

Năm thành lập : 1964.    Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 1990. Hòa thượng Giác Thinh

Trụ trì: Đại đức Giác Châu. DĐ: 0905327379

8. TỊNH XÁ NGỌC NGUYÊN

Địa chỉ: Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Thành Công, TP. Ban Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk

Điện thoại: 0500 3851605

Năm thành lập: 1966.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 2001. Hòa thượng Giác Thanh

Trụ trì: Hòa thượng Giác Thanh. DĐ: 0935823993

9. TỊNH XÁ NGỌC NHƠN

Địa chỉ: 999 Trần Hưng Đạo, phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn

Điện thoại: 0563792884

Năm thành lập: 1958.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 1995. Đức Thầy Giác Tịnh

Trụ trì: Đại đức Giác Trực. DĐ: 0979285161

10. TỊNH XÁ ĐỨC NIỆM

Địa chỉ: Xã Đắc Rờ Môn, Tỉnh Đắc Nông

Năm thành lập: 2010.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Thượng tọa Giác Sơn

Trụ trì: Đại đức Minh Trí. DĐ: 01229490110

11. TỊNH XÁ NGỌC SƠN

Địa chỉ: Xã Đức Tân, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623. 891641

Năm thành lập: 1992.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Đại đức Giác Từ

Trùng tu: 2012.

Trụ trì: chưa có. Đại đức Minh Phất quản lý. DĐ: 0937585168

12. TỊNH XÁ NGỌC THIỀN

Địa chỉ: Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0501. 3704224

Năm thành lập: 1968.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 2008. Thượng tọa Giác Hạnh

Trụ trì: Thượng toạ Giác Hạnh. DĐ: 0957368250

13. TỊNH XÁ NGỌC THIỆN

Địa chỉ: Thôn 1, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623 865250

Năm thành lập: 1962.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 1995. Thượng tọa Giác Sơn

Trụ trì: Thượng tọa Giác Sơn. DĐ: 0919508656

14. TỊNH XÁ NGỌC THUẬN

Địa chỉ: phường Đạo Long, TP. Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận

Điện thoại: 0683 831842

Năm thành lập: 1960.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 2001. Đại đức Giác Lộc

Trụ trì: Đại đức Giác Lộc. DĐ: 0909257124

15. TỊNH XÁ NGỌC TRANG

Địa chỉ: 558 Hương lộ, phường Ngọc Hiệp, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0583 815696

Năm thành lập: 1961.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 1991. Trưởng lão Giác Định

Trụ trì: Hoà thượng Giác Dũng

16. TỊNH XÁ NGỌC XUÂN

Địa chỉ: Thị trấn Chợ Lầu, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận

Điện thoại: 0623 860046

Năm thành lập: 1961.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Trưởng lão Giác Tánh và Đức Thầy Giác Tịnh

Trùng tu: 1994. Đại đức Giác Thạnh

Trụ trì: Đại đức Giác Thạnh. DĐ: 0915206873

17. TỊNH XÁ PHƯỚC ĐỒNG

Địa chỉ: Đại lộ Nguyễn Tất Thành, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang

Năm thành lập: 1993.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Hòa thượng Giác Dũng

Quản lý: Đại đức Minh Giai. DĐ: 0939250554

18. TỊNH THẤT THANH BÌNH

Địa chỉ: núi Dinh, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm thành lập: 1983.     Hệ phái gốc: Khất Sĩ

Người thành lập: Đức Thầy Giác Tịnh

Quản lý: Thượng tọa Giác Mẫn. DĐ: 0985062208

 

 

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan