CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đắk Lắk: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng các miền tịnh xá

Sau khi rời khỏi khu vực Gia Lai, Tăng đoàn đã du hành, vân du đến địa phận Đắk Lắk để tiếp tục thăm viếng các miền tịnhtrong Giáo đoàn. Tại đây, Tăng đoàn đã lưu trú lại 2 ngày (ngày3-4/8/ Đinh Dậu) để viếng thăm tất cả các đạo tràng tịnh xá, dù đã chính thức hay mới được thiết lập như: Tịnh xá Ngọc Thiện, Tịnh xá Ngọc Chánh, Tịnh xá Ngọc Lý, Tịnh xá Ngọc Chơn, Tịnh xá Ngọc Bửu, Tịnh xá Ngọc Nhiên, Tịnh xá Ngọc Quang, Tịnh xá Ngọc Hương, Ngọc Khánh, Ngọc Phương, Ngọc Tín, Ngọc Quảng, Ngọc Nhơn.

Trong hai ngày này Tăng đoàn luôn cùng chư Tăng nơi trú xứ thực hành hạnh trì bình khất thực hóa duyên để gieo duyên lành với Tam bảo, và sau đó vừa thăm viếng vừa giáo huấn về phương cách thờ tự, hay giáo hóa hàng nam nữ Phật tử bằng cách thuyết giảng kinh pháp để khuyến tấn tinh thần tu học và giúp cho hàng thiện nam tín nữ, củng cố cũng như tăng trưởng niềm tin trong giáo pháp, đặc biệt những trú xứ mà Tăng đoàn lưu trú dừng chân qua đêm như Ngọc Quang, Ngọc Khánh. Việc này đã khiến cho hàng cư sĩ rất hoan hỷ và hân hoan với sự hiện diện của Tăng đoàn.

Đồng thời Tăng đoàn còn thăm viếng, sách tấn chư Ni đang tham dự khóa “Sống chung tu học” lần thứ 6 tại Tịnh xá Ngọc Hương. Trong khóa tu này, Tăng đoàn đã sắp xếp các vị tôn túc tiếp tục chia sẻ, giảng giải giáo pháp cho chư Ni như sáng ngày 4/8 Hòa thượng Giác Trí, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục giáo đoàn đảm trách; đến buổi chiều Hòa thượng Giác Minh, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Nghi lễ giáo đoàn đảm trách.

Qua 2 ngày vân du trong khu vực Đắk Lắk, Tăng đoàn sẽ cất bước du hành đến Đắ k Nông để thăm viếng và khuyến tấn tiếp các miền tịnh xá nơi đây.

Những hình ảnh viếng thăm các miền tịnh xá ở Đăk Lawk:

Kthuc 1

Kthuc 4

Kthuc 5

Kthuc 6

Kthuc 2

NgocBuu 3

Thăm Ngọc Bửu

NgocBuu 4

NgocChanh 2

Thăm Ngọc Chánh

NgocChanh 4

NgocChon 2

Thăm Ngọc Chơn

NgocChon 3

NgocChon 4

NgocHuong 1

Thăm Ngọc Hương

NgocHuong 2

NgocHuong 3

NgocHuong 7

NgocHuong 8

NgocKhanh 3

Thăm Ngọc Khánh

NgocKhanh 4

NgocKhanh 5

NgocLy 3

Thăm Ngọc Lý

NgocLy 4

NgocPhuong 1

Thăm Ngọc Phương

NgocPhuong 3

NgocQuang 2

Thăm Ngọc Quang

NgocQuang 4

NgocQuang 6

NgocQuang 7

NgocQuang 9

NgocQuang 1

NgocThien 2

Thăm Ngọc Thiện

NgocThien 3

NgocThien 4

NgocTin 1

Thăm Ngọc Tín

NgocTin 2

NgocTin 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan