CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Chương trình Hành đạo Ngày cuối

Sau 10 ngày hành đạo, sáng ngày 21/03/2024 (nhằm ngày 12/02 Giáp Thìn), chư Tôn đức GĐ.III đã bước vào chặng cuối của chuyến đi, với điểm dừng tại Lâm Đồng, chính thức khép lại hành trình thăm và sách tấn chư Tăng Ni, Phật tử tại 73 điểm Tịnh xá trực thuộc GĐ.III.

Chuyến đi nhằm tưởng niệm 70 năm Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng (1954 - 2024), do chư Tôn đức Ban lãnh đạo cùng chư Tăng GĐ.III chủ trì. Chuyến hành đạo của chư Tôn đức GĐ.III diễn ra từ ngày 11 ~ 21/03/2024 (nhằm ngày 02 ~ 12/02 Giáp Thìn), xuyên suốt 8 tỉnh thành dọc khu vực miền Trung và Cao nguyên Việt Nam.

 

1 – Tại Tịnh xá Ngọc Thịnh (Đức Trọng)

Rời TX. Ngọc Đạt (tỉnh Đắk Nông), sáng ngày 21/03/2024, dưới sự chủ trì của HT. Giác Hùng - Tri sự Trưởng Giáo đoàn cùng chư Tôn đức Lãnh đạo, đoàn hành đạo GĐ.III đã di chuyển đến tỉnh Lâm Đồng và có chuyến thăm đến TX. Ngọc Thịnh (huyện Đức Trọng), do ĐĐ. Giác Minh Vượng trụ trì.

Tiếp đoàn, ĐĐ. Giác Minh Vượng thay lời chư Tăng, cùng Phật tử nơi Tịnh xá, dâng lời vấn an sức khoẻ và đảnh lễ tri ân, đồng thời tác bạch báo cáo quá trình hình thành và phát triển, cũng như thời khoá tu học của TX. Ngọc Thịnh lên chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III.

Bên cạnh lời thăm hỏi và động viên, HT. Giác Hùng cũng đã sách tấn chư Tăng cùng quý Phật tử nơi đây: “Điều quan trọng của người con Khất sĩ nói riêng và người Phật tử nói chung là giữ gìn Ngũ giới, tu tập tiếp nối con đường của Tổ thầy. Tu hành không phải chỉ nghĩ cho mình mà phải nghĩ cho chúng sanh. Đức Phật dạy, tất cả chúng sinh là cha mẹ, quyến thuộc của ta nhiều đời nhiều kiếp, cho nên phải thương yêu nhau, hỗ trợ nhau, chớ có ganh ghét, mà nên dìu dắt nhau trên bước đường tu nhơn học Phật”.

Hòa thượng nhấn mạnh: “Người xuất gia phải hướng về giáo lý vô thượng của Phật, lấy đó làm ngọn đèn soi sáng trên con đường tu tập giải thoát, làm lợi ích cho mình và tha nhân. Đền đáp ơn giáo dưỡng Tổ Thầy”.

 

2 – Tại Tịnh xá Ngọc Ninh (Đức Trọng)

Đến 11g05 trưa cùng ngày, đoàn hành đạo GĐ.III đã ghé thăm TX. Ngọc Ninh (xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), do NT. Tỉnh Liên trụ trì.

Dâng lời tác bạch vấn an và đảnh lễ tri ân phái đoàn, NT. Tỉnh Liên đại diện chư Ni tại Tịnh xá đã báo cáo quá trình hình thành và phát triển, cũng như những thời khoá tu học của đạo tràng nơi đây.

Nhân đó, HT. Giác Hùng, thay mặt chư Tôn đức lãnh đạo, đã ban lời sách tấn: “Nguyện cầu cho chư Ni TX. Ngọc Ninh tu hành tinh tấn, y chỉ phụng hành lời Phật dạy, trang nghiêm đạo hạnh, làm tấm gương sáng, ngọn đèn tốt, dắt dìu cho các Phật tử tại đạo tràng. Bên cạnh đó, là những người đồng tu, chư Ni phải có trách nhiệm cùng nhau tu tập, trợ duyên cho nhau trên bước đường tầm cầu đạo giải thoát, gìn giữ và tiếp nối con đường của Tổ Thầy”.

Đặc biệt, Hòa thượng nhấn mạnh: “Đối với việc xây dựng Tam Bảo, đây là việc nên làm, song có duyên tới đâu thì làm theo đó, chớ vì hình thức mà mất đi đạo hạnh của mình. Vật chất bên ngoài chỉ là phương tiện, giữ tâm thánh thiện mới là rốt ráo. Chúc chư Ni cùng quý Phật tử tu hành sớm thành tựu an lạc, không phụ ơn dạy dỗ của Tổ Thầy”.

Sau đó, tại buổi lễ cúng Ngọ, HT. Giác Hùng cũng ban lời huấn từ đến các Phật tử TX. Ngọc Ninh. Qua đó, Hòa thượng bày tỏ: “Nói hay cũng tốt nhưng cũng phải làm hay, đó là rốt ráo thực hành lời Phật dạy”.

Kể lại quá trình xuất gia tìm đạo của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Hòa thượng khuyến tấn các Phật tử: “Nên buông bỏ lòng tham, hướng về Vô thượng đạo, chớ ham mê theo tài sắc, danh lợi, rồi tranh giành hơn thua làm mất đạo tâm. Là người con Phật, phải có lòng tin và niềm tôn kính đối tới Tam Bảo, gieo duyên lành cho đời đời sinh ra dẫu ở nơi đâu cũng đều được gặp Tam Bảo hộ trì, nương đó tu tập.

Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, chúng Tăng khó gặp, nay các Phật Tử đã đầy đủ duyên lành phúc đức, được sanh làm thân người, gặp được Tam Bảo. Phải biết, đây là đại phúc đức, là điều hạnh phúc, tiền tài danh vọng của thế gian không thể nào sánh bằng. Phật tử hãy hướng tâm về Đức Phật mà bước đi trên con đường an lạc, đừng lười biếng giải đãi, hãy cố gắng tu tập, lấy giáo pháp làm thuyền bè để chèo qua biển khổ trầm luân của sanh tử. Giữ gìn 5 giới cho miên mật. Sống có đạo Đức, trên thuận dưới hoà, trong ấm ngoài êm, gieo trồng nhiều phước thiện, để thành tựu an lạc cho mình, cho gia đình mình, cho quyến thuộc, rồi từ đó đem lại lợi ích cho mình va tha nhân, cho hôm nay và mai sau”.

Thay mặt chư Tăng, Hòa thượng đã chứng minh và tán thán công đức cúng dường trai Tăng của chư Ni và Phật tử TX. Ngọc Ninh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, cửu huyền thất tổ được siêu sanh Tịnh độ. Đồng thời, Hòa thượng cùng chư Tăng đã tụng thời kinh, chứng minh cầu nguyện cho tâm nguyện của đại chúng được thành tựu viên mãn.

 

3 – Tại Tịnh xá Hoằng Pháp (Lâm Đồng)

Sau thời gian nghỉ ngơi, đoàn hành đạo GĐ. III đã ghé thăm TX. Hoằng Pháp (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng), do ĐĐ. Giác Khôi trụ trì, vào lúc 14g10.

Tiếp nhận lời vấn an và đảnh lễ tri ân của Đại đức Trụ trì, HT. Giác Hùng thay mặt chư Tôn đức lãnh đạo GĐ.III đã thăm hỏi và ban lời huấn từ đến chư Tăng cùng Phật tử nơi Tịnh xá. Ngài tán thán: “Tuy mới xây dựng, Phật tử đến sinh hoạt còn hạn chế, nhưng ngôi Tam bảo nơi Tịnh xá rất trang nghiêm rộng lớn. Có thể thấy, vị Trụ trì đã và đang tiếp tục cố gắng để ổn định đạo tràng, làm chỗ quy hướng cho Phật Tử. Mong Đại đức khoẻ mạnh bình an, siêng tu tập, đảm bảo cả về hình thức lẫn nội dung, sự lý viên dung, để làm lợi ích cho mình và tha nhân. Không phụ chí xuất trần của mình, không phụ ơn Phật, Tổ Thầy đã truyền trao giáo pháp”.

 

4 – Tại Tịnh xá Ngọc Đà (TP.Đà Lạt)

Đến 16g35, dưới sự dắt dẫn của Hòa thượng Tri sự Trưởng Giáo đoàn cùng chư Tôn đức Lãnh đạo, đoàn hành đạo GĐ.III đã ghé thăm TX. Ngọc Đà (TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), do HT. Giác Minh trụ trì. Đây cũng là ngôi Tịnh xá cuối cùng, chính thức khép lại chuyến thăm các miền Tịnh xá của đoàn hành đạo GĐ.III.

Thay mặt chư Tăng tại Tịnh xá, ĐĐ. Giác Đoan dâng lời tác bạch: “Hôm nay đạo tràng TX. Ngọc Đà chúng con tâm thành cung đón chư Tôn Hòa Thượng lãnh đạo cùng Tăng đoàn, đã quan tâm đạo tràng, đến thăm và sách tấn cho hàng đệ tử chúng con. Hàng đệ tử chúng con xin đối kính chư Phật, chư Tôn đức, cùng Tăng đoàn, xin đảnh lễ và vấn an sức khỏe đến quý Ngài, đồng xin kính trình, đệ tử Ngọc Đà chúng con được sự hướng dẫn và chỉ dạy của Hòa Thượng trụ trì TX. Ngọc Đà đạo Hiệu Giác Minh, mọi công tác Phật sự và sinh hoạt Tăng đoàn theo truyền thống Hệ phái đều tương đối ổn định. Nay chúng con xin kính trình chư Tôn Hòa Thượng chứng minh”.

Đáp lời, HT. Giác Hùng chứng minh, ban huấn từ: “Hôm nay đến đây là điểm cuối cùng của đoàn hành đạo trong chuyến thăm ngôi Tam bảo cũng như các vị Trụ trì và Phật tử địa phương các miền Tịnh xá trực thuộc GĐ.III tại miền Trung và Cao nguyên. Tôi thay mặt đoàn hành đạo, thành tâm cầu nguyện cho đại chúng nơi Tịnh xá mọi sự việc an lành, tu hành chóng thành tựu. Đã qui y Phật rồi, chúng ta phải cố gắng vượt qua các chướng ngại chướng duyên trên bước đường tu học, đi đến cõi an lành cho mình, tạo cho mình một niềm tin vững chắc đến ngôi Tam bảo. Khẳng định được định hướng cái tốt, cái nào thiện, cái nào lợi ích cho mình, cái nào lợi ích cho người và ngược lại thì không được làm để tránh hậu quả. Chúng ta gieo hạt giống thiện lành thì ắt gặt được quả ngọt, còn gieo hạt giống ác thì gặp quả đắng. Tất cả đều do tâm tạo, hậu quả tốt hay xấu đều do mình,  người đi trước phải hướng dẫn cho người đi sau để tiến lên bậc Thánh. Phật đã thành, chúng ta sẽ thành, mọi người sẽ thành. Cầu nguyện ơn trên chư Phật, chư đại Bồ-tát gia hộ cho các vị vạn sự an lành, tu hành mau kết quả, làm lợi ích cho chúng sanh, đền ơn Tổ Thầy trong muôn một đó là lý tưởng của người xuất gia”.

 

ĐOÀN HÀNH ĐẠO KẾT THÚC HÀNH TRÌNH VÀ DỪNG CHÂN TẠI ĐÂY.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan