CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Chương trình Hành đạo Ngày thứ bảy

Sáng ngày 17/03/2024 (nhằm ngày 08/02 Giáp Thìn), đoàn hành đạo do chư Tôn đức GĐ.III lãnh đạo, tiếp tục hành trình ngày thứ bảy, đến thăm các miền Tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn, tại khu vực tỉnh Gia Lai.

Rời TX. Ngọc Hạnh (Kon Tum), đoàn hành đạo cùng chư Tăng tháp tùng, đã cùng nhau ôn lại hình ảnh trì bình khất thực hóa duyên của Tăng đoàn xưa, trên tuyến đường Lê Hồng Phong, phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum.

 

1 - Tại Tịnh xá Ngọc Như (TP.Pleiku)

Sau đó, đoàn đã có chuyến thăm đến TX. Ngọc Như (TP.Pleiku, Gia Lai), do TT. Giác Khánh trụ trì. Tại đây, thay mặt chư Tăng và quý Phật tử, TT. Giác Khánh đã có đôi lời vấn an và đảnh lễ tri ân đến chư Tôn giáo phẩm, cùng chư Tăng trong phái đoàn hành đạo.

Đáp lời, Hòa thượng Tri sự Trưởng đã thăm và sách tấn chư Tăng cùng quý Phật tử: "Phải luôn vững tâm theo con đường giáo pháp, nuôi dưỡng tâm bồ đề. Muốn như vậy phải thường lấy lời Phật dạy làm con đường, làm ngọn đèn để hướng về nẻo giác. Đồng thời, tin vào Tam bảo, tin vào nhân quả, tự lợi lợi tha, hòng báo đáp ơn đức của chư Phật và Tổ Thầy".

HT. Giác Trong cũng nhắn nhủ các Phật tử: “Người học Phật phải nhớ nghĩ, học về chữ “như”, tức làm sao sống như Phật, làm sao thực hành như lời Phật dạy. Lời nói, hành động, suy nghĩ theo lời Phật dạy. Tuy rằng sống ở đời nhưng trong đời sống của mình luôn có Phật. Mỗi ngày cố gắng tụng kinh, hay tham dự cúng hội vào các ngày 30 và mùng 1 hàng tháng, từ đó mà hoà mình vào đời sống của Phật, nơi nơi xứ xứ hoà mình vào cuộc sống như Phật đã dạy”.

Dịp này, TT. Giác Khánh cũng dâng lời tác bạch đến Ban lãnh đạo. Theo đó được biết, vào ngày 10/02 Giáp thìn (nhằm ngày 19/03/2024) tới đây, Thượng tọa sẽ tiến hành động thổ, xây dựng ngôi chánh điện tại TX. Ngọc Nguyện - điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung mới được chấp thuận.

 

2 - Tại Tịnh xá Ngọc Cổ (TP.Pleiku)

Vào lúc 09g10, đoàn hành đạo đã đến TX. Ngọc Cổ (TP.Pleiku, Gia Lai), do TT. Giác Hiền trụ trì.

Trong sự cung đón của chư Tăng, Phật tử và vấn an sức khỏe của Thượng tọa Trụ trì, đại diện đoàn hành đạo, HT. Giác Phùng đã thăm hỏi và ban lời huấn từ. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh: “Mỗi người học Phật cần dụng công công phu tu tập sớm khuya tinh tấn, trọn việc công quả, làm theo lời Tổ sư dạy: ‘Nên tập sống chung tu học’, gìn giữ mối đoàn kết, hòa hợp, nhẫn nại, khiêm nhường, làm lành lánh giữ để mang lại lợi ích cho mình và tha nhân. Không chỉ chư Tăng mà ngay cả Phật tử cũng nên làm theo như vậy”.

 

3 - Tại Tịnh xá Ngọc Tây (Chư Prông)

Sáng cùng ngày, chư Tôn đức đoàn hành đạo GĐ.III đã có chuyến thăm đến TX. Ngọc Tây (Chư Prông, Gia Lai) do SC. Chánh Liên trụ trì. Đồng thời, chứng minh lễ Lạc thành chánh điện của ngôi Tịnh xá này.

Đón tiếp và cung thỉnh phái đoàn còn có sự hiện diện quý báu của NT. Hiệp Liên và NT. Cảnh Liên, cùng Ni chúng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đồng vân tập về tham dự. Theo đó, đại diện Ni chúng TX. Ngọc Tây, SC. Chánh Liên dâng lời vấn an sức khoẻ và đảnh lễ tri ân đến chư vị Hoà Thượng, cùng chư Tăng trong phái đoàn hành đạo, đã quang lâm chứng minh và dành sự quan tâm cho TX. Ngọc Tây.

Dịp này, HT. Giác Hùng dành lời thăm hỏi Ni chúng, đồng thời bày tỏ niềm hoan hỷ và tán thán công đức chư Ni cũng như Phật tử tại TX. Ngọc Tây, khi đã dốc lòng xây dựng ngôi Chánh điện của đạo tràng Tịnh xá được khang trang và nghiêm tịnh như hôm nay.

Hòa thượng sách tấn: “Mong các vị nỗ lực tu tập, luôn thực hành lời Phật dạy, tu hành mau thành đạo quả, có được an lạc ngay trong đời sống của mình”.

Tiếp lời, HT. Giác Trong - Tri sự Phó trưởng Ban Hoằng pháp, cũng nhắn nhủ: “Các Phật tử phải trang nghiêm tự thân, đi đứng nằm ngồi, giờ giờ phút phút phải chuyên tâm niệm Phật. Tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Phật cảnh do Phật tâm mà hiện, muốn Phật cảnh hiện trong Tâm, phải chuyên tâm học Phật, tu Phật. Đồng thời, chư Ni phải hướng dẫn cho hàng Phật tử, tu học làm sao để luôn đặt Phật vào trong trái tim. Từ lời nói, bước chân… trong mọi sự vận hành của cuộc sống đều phải luôn có Phật. Như vậy mới là sự tu hành tiếp nối sự nghiệp của Tổ Thầy, làm lợi ích cho mình và tha nhân, hộ trì Tam bảo ở mãi trường tồn”.

 

4 - Tại Tịnh xá Ngọc Hoàng (TP.Pleiku)

Sau khi dùng ngọ tại TX. Ngọc Tây, vào lúc 12g10, đoàn hành đạo tiếp tục khởi hành đến TX. Ngọc Hoàng (TP.Pleiku, Gia Lai) trong sự cung đón của ĐĐ. Giác Trung trụ trì, cùng chư Tăng và Phật tử nơi Tịnh xá.

Đại diện chư Tôn đức Ban Lãnh đạo GĐ.III, HT. Giác Hùng - Tri sự trưởng Giáo đoàn đã khuyến tấn chư Tăng tại Tịnh xá phải tinh tấn tu học, tiến tu đạo nghiệp, không phụ công ơn của Phật, của Tổ Thầy. Bên cạnh đó, cố gắng xây dựng đạo tràng thêm phần trang nghiêm hơn nữa. Hòa thượng cũng chúc chư Tăng cùng quý Phật tử, thân tâm an lạc, tu hành sớm có kết quả, phụng sự đạo pháp và dân tộc, làm lợi ích cho mình và tha nhân.

 

5 - Tại Tịnh xá Ngọc Hội (TP.Pleiku)

Dưới sự chủ trì của chư Tôn đức Ban Lãnh đạo GĐ.III, đoàn hành đạo đã đến thăm và sách tấn tại TX. Ngọc Hội (TP.Pleiku, Gia Lai), do TT. Giác Chơn trụ trì.

Sau khi dâng hương, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, dưới sự cung thỉnh của Thượng tọa Trụ trì, phái đoàn đã quang lâm ra hậu Tổ thăm hỏi và ban lời huấn từ. Theo đó, chư Tôn đức Ban Lãnh đạo tán thán công đức của TT. Giác Chơn khi dù chỉ một mình, nhưng đã cố gắng xây dựng, hình thành chánh điện rất khang trang, hướng dẫn đạo tràng thanh tịnh.

Trên tinh thần thắm tình đạo vị, dịp này, quý Ngài đã cùng nhau ngồi lại thăm hỏi, chia sẻ về những sự kiện đã đi qua trên bước đường hành đạo và làm đạo đầy gian nan ở những buổi đầu.

 

6 - Tại Tịnh xá Ngọc Yên (TP.Pleiku)

Đến 15g30, đoàn hành đạo ghé thăm TX. Ngọc Yên (TP.Pleiku, Gia Lai), do TT. Giác Khai phụ trách chăm lo.

Sau khi nghe lời tác bạch và vấn an sức khỏe của TT. Giác Khai, HT. Giác Hùng chứng minh, ban lời đạo từ: “Nơi đây là vườn rừng yên tịnh, là nơi tao nhã dành cho người tu, an tâm hành pháp, không lo ngoại cảnh làm khuấy động tâm trí. Với những thuận duyên này, Tăng chúng phải cố gắng vượt qua chính mình và vượt qua những chướng duyên khác có thể phát khởi bất cứ lúc nào trên đường đạo. Chướng duyên, chướng ngại là những thử thách nhằm tôi luyện ý chí kiên định của hành giả xuất gia trên con đường tầm cầu học đạo của mình. Nếu có thể vượt qua và vững bền ý chí ấy thì ắt đạt thành chí nguyện. Ngược lại, nếu thoái lui thì ắt sẽ lạc mất con đường giải thoát cho chính mình. Tự mình phải lo lấy cho mình, cũng như muốn biết chữ phải đi học, đói phải ăn, bệnh phải lo thuốc men. Mọi sự buồn phiền nên gác xuống, buông bỏ, để tâm rỗng rang mới đạt được lý tưởng giải thoát cho mình và cho người. Đó mới là đền ơn Tổ Thầy trong muôn một”.

Dịp này, HT. Giác Trong cũng sách tấn: “Khi ta làm trong việc làm của Phật, nói như lời nói của Phật, nghĩ như suy nghĩ của Phật, sống yên ổn trong đại từ bi của Phật, sống yên ổn trong trí tuệ của Pháp, sống yên ổn trong phước của chư Tăng, đó mới là điều người tu cần làm, cần giữ gìn. Đồng thời, chỗ nào có Giới - Định - Tuệ, chỗ đó có sự an ổn. Mong rằng chư Tăng cùng các Phật tử cố gắng, dẫu thiếu thốn điều gì thì tuyệt nhiên cũng không được thiếu pháp vị của Phật, của Pháp, của Tăng”.

 

7 - Tại Tịnh xá Ngọc Ngữ (TP.Pleiku)

Tiếp đó, chư Tôn đức đã đến thăm TX. Ngọc Ngữ (TP.Pleiku, Gia Lai), do NS. Loan Liên trụ trì. Vì bệnh duyên, NS. Khánh Liên và NS. Loan Liên không thể đón tiếp phái đoàn, do đó, đại diện chư Ni tại Tịnh xá, SC. Nghi Liên được sự ủy nhiệm, đã cung kính đảnh lễ, tri ân, vấn an sức khỏe và cầu thỉnh lời giáo dưỡng từ Ban Lãnh đạo GĐ.III.

Theo đó, HT. Giác Hùng sách tấn: “Nhất tâm ngũ uẩn chẳng bền lâu / Bệnh hoạn tai ương luôn đón chào / Máu lạnh sầu lo luôn tiếc nuối / Đến khi nhắm mắt biết về đâu. Muốn về cõi trên thì kiếp này phải tạo công đức, cố gắng vượt qua chướng duyên trở ngại, lập công bồi đức, nhịn nhục. Vì lý tưởng giải thoát, mỗi người phải tinh tấn, dụng công vượt qua những điều ấy thì mới thành đạt được lý tưởng, tự lợi và lợi tha cho mình và người khác, để đền ơn Tổ Thầy”.

Nhân chuyến hành đạo, chư Tôn đức GĐ.III cũng đã đến phòng bệnh, trực tiếp thăm hỏi hai Ni Sư đang bệnh nặng. Tại đây, HT. Giác Trong nhắn nhủ quý Ni Sư: “Bệnh từ tâm tướng, bệnh từ tâm sanh, bệnh cũng từ tâm hết. Do đó, trong tâm mình có Phật thì hóa giải hết nghiệp chướng. Quý Ni sư hãy cố gắng vượt qua bệnh duyên. Ngộ rồi nghiệp chướng hóa thành không / Chưa ngộ nghiệp chướng đành đang trả”.

Lắng nghe những lời giáo dưỡng và tiếp nhận tấm lòng của chư Tôn đức Ban Lãnh đạo GĐ.III, NS. Loan Liên bồi hồi xúc động, thành kính triêm ân ơn đức quý Ngài khai thị.

 

8 - Tại Tịnh xá Ngọc Lai (Iagrai)

Đến 16g38 cùng ngày, phái đoàn đã ghé thăm TX. Ngọc Lai (Iagrai, Gia Lai) do ĐĐ. Giác Liêm trụ trì.

Trước chư Tôn đức, ĐĐ. Giác Liêm tác bạch: “Hôm nay, vì sự thương tưởng đạo tràng chúng con mà quý Ngài đã từ bi quang lâm trấn tích, hiện diện nơi đây để chứng minh sách tấn, hướng dẫn chúng con trên bước đường tu nhân học đạo. Xin thành kính niệm ân công đức quý Ngài. Hiện, trên địa bàn huyện Iagrai, con có 2 nơi đang đi vào sinh hoạt Tôn giáo và 2 nơi đang được sinh hoạt Tôn giáo. Chư Tăng Ni tại huyện Iagrai chúng con có 10 vị hiện đang sinh hoạt”.

HT. Giác Hùng chứng minh và sách tấn: “Nay đoàn hành đạo tổ chức đi hành đạo với lý do là để khích lệ, tán dương, động viên, cũng như bổ túc những khiếm khuyết của từng thành viên (nếu có) để củng cố hệ thống Giáo đoàn và làm trang nghiêm Hệ phái. Cầu nguyện ơn trên gia hộ cho các vị được an lành tu hành, luôn gắn kết với đạo lý giải thoát của Tổ Thầy và luôn nhớ ơn Tổ Thầy”.

Ngài cũng dành lời tán thán công đức đến Đại đức Trụ trì, đã tận tình tận lực, cố gắng xây dựng và phát triển ngôi đạo tràng nguy nga tráng lệ. Song, Hòa thượng nhấn mạnh: “Để không phụ ơn Thầy Tổ và Giáo đoàn đã dạy dỗ, hướng dẫn, mỗi chư Tăng và Phật tử tại đây phải có niềm tin và nương tựa những bậc đi trước, phối hợp cùng nhau sinh hoạt và phát triển thuần thục nếp sống Tăng đoàn. Cầu mong chư Phật, Tổ Thầy chứng minh cho ý nguyện của chư vị được viên thành chí nguyện, tự giác giác tha, làm lợi ích chúng sanh”.

 

9 - Tại Tịnh xá Ngọc Phúc (TP.Pleiku)

Cuối chuyến hành đạo ngày thứ bảy, chư Tôn đức Ban Lãnh đạo GĐ.III đã về đến TX. Ngọc Phúc (TP.Pleiku, Gia Lai), do HT. Giác Thành trụ trì.

Thay mặt chư Tăng TX. Ngọc Phúc - ĐĐ. Giác Minh Tin dâng lời tác bạch, cung đón chư Tôn đức lãnh đạo, sau đó trình bày báo cáo sơ bộ về tình hình sinh hoạt tại Tịnh xá. Được biết, TX. Ngọc Phúc với gồm 14 vị Tăng lưu trú, là Trung tâm Hướng dẫn - Điều hành Phật sự cho Phật giáo Khất sĩ tỉnh Gia Lai. Đều đặn, chư Tăng và Phật tử đều vân tập về Tịnh xá, tập trung thực hiện: tụng Giới hàng tháng 2 kỳ (mỗi ngày đều có 2 thời công phu, 2 thời thiền định và 2 thời học Pháp); cúng hội 1 tháng 2 kỳ; khóa tu Bát quan trai 1 tháng 2 ngày; khóa tu an lạc vào mỗi chủ nhật đầu tháng. Nhìn chung, sinh hoạt Tăng đoàn nơi đây đoàn kết hòa hợp trên tinh thần sống chung tu học.

Ban lời đạo từ, HT. Giác Hùng chứng minh và sách tấn: “Cầu chúc cho quý vị ở đây được vạn sự an lành, tu hành mau đạt đạo quả và báo ân trong muôn một. Dầu có gặp nhiều khó khăn trắc trở cản ngăn, cũng chớ thoái chí. Mỗi người phải nỗ lực vượt qua nghiệp chướng của mình từ vô thủy đến nay, do thân khẩu ý tạo ra, tự mình chiến thắng lấy mình, tự mình hóa giải cho mình, tự mình thắp sáng cho mình lý tưởng giải thoát khỏi cảnh khổ đau. Là người con Phật phải noi theo Phật, theo Tổ, theo Thầy, đi theo đường lối giải thoát. Hạnh phúc khi nào thấy tâm mình trong sạch, khi giữ giới, làm lành lánh dữ, từ đó mới làm lợi lạc cho mình và lợi ích cho tha nhân”.

Nhân chuyến hành đạo, cũng là ngày Kỷ Niệm Đức Phật thị hiện xuất gia, HT. Giác Trong đã dành thời gian thuyết giảng tại TX. Ngọc Phúc vào 19g00 tối 08/02 Giáp Thìn (nhằm ngày 17/03/2024).

Để mỗi người con của Phật hướng về đấng Từ Phụ mà tri ân, đảnh lễ, Hòa thượng đã ca thán đời sống xuất gia, ca tụng đêm xuất trần vĩ đại của đấng Từ phụ Thích Ca, bỏ lại vợ đẹp con ngoan lên đường tìm chân lý, một nhân cách vĩ đại khiến cả trời người quy ngưỡng.

Hòa thượng khẳng định: “Đức Phật là biểu hiện đời sống, lời nói, hành động, suy nghĩ của một bậc đại phước đức. Đó là nhờ trong vô lượng kiếp, Ngài đã đem thân mình làm lợi ích cho chúng sinh, bố thí cả đầu mắt, tuỷ não, tay chân, trái tim, cung vàng điện Ngọc… cho chúng sinh, nên hôm nay thành tựu đại phước đức, đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, đến khi thành Phật phước đức của Ngài trọn vẹn viên mãn. Do vậy, người nào nhớ Phật, nghĩ tới Phật, niệm Phật thì người đó đã và đang an trú vào trong đại phước đức của Phật. Hôm nay, các Phật tử hướng về Đức Phật phải học hỏi, thực hành những lời Phật dạy, tin sâu, hiểu rõ nguyên lý của nhân quả, nương theo ánh sáng từ bi của Đức Phật, để không phụ ơn Đức Phật và để thành tựu phước đức như Phật ở vô lượng kiếp về sau”.

Hòa thượng cũng đã đưa ra nhiều ví dụ, những câu chuyện về hạnh nguyện của Đức Phật đã làm trong vô lượng kiếp, cho các Phật tử nghe và tin hiểu. Từ đó mà thắp lên cho mình một ánh sáng của từ bi và trí tuệ, xua tan màn vô minh hắc ám, soi đường tiến về nẻo giác.

Hòa thượng nhấn mạnh: “Phật tử phải học chữ “phúc”. Ví dụ, thân mình bệnh hay công ty bị sụp đổ, gia đình không hạnh phúc… tất cả do chúng ta thiếu phước, nếu đầy đủ phước đức thì những bệnh tật, khổ đau, những điều bất như ý sẽ không đến. Do đó, đạo tràng TX. Ngọc Phúc, Phật tử luôn luôn phải thực hành lời Phật dạy, lời nói trong phúc đức, hành động trong phúc đức, suy nghĩ trong phúc đức, rồi khắc cốt ghi tâm, đặt trong trái tim của mình để thành tựu phúc đức. Ví như người ta bị đau khổ, chúng ta phải có những lời động viên, hành động khích lệ để giảm bớt đau khổ nơi người. Lời nói, hành động đó của các Phật tử là lời nói hành động có phúc đức. Làm sao lời nói, hành động, việc làm, suy nghĩ của mình phải đem lại hạnh phúc cho mọi người, thì mới thành tựu phúc đức, nhờ phúc đức ấy mà chúng ta được che chở, bảo hộ bởi chư Thiên và Tam bảo”.

Hòa thượng đã kể lại nhiều câu chuyện về những người tạo phúc đức, hay niệm danh hiệu Bồ-tát Quan Âm, nhờ đó mà tai qua nạn khỏi… vô cùng huyền diệu. Như Hòa thượng dạy: “Gieo trồng phúc đức thật nhiều thì mới hưởng được quả ngọt của phúc đức. Không chỉ phải treo chữ phúc trong nhà mà phải biến chữ phúc đó thành lời nói, hành động, suy nghĩ. Hãy nói lời nói có phúc đức, làm việc làm có phúc đức, suy nghĩ những ý niệm có phúc đức. Nhà có phúc đức thì điều tốt đẹp mới tới. Nhà có việc ác thì tai hoạ sẽ theo về. Bởi lẽ đó, các Phật tử muốn gia đình có phúc đức, cha mẹ, anh em, gia quyến trên thuận dưới hoà, trong ấm ngoài êm, thì phải gieo trồng phúc đức qua lời nói, việc làm, suy nghĩ ngay trong gia đình mình. Chúng ta thất bại hay thành công một việc gì, đều phải biết do phúc đức mà ra. Các Phật tử nên gieo trồng nhiều phúc đức rồi từ đó cũng để lại phúc đức cho con cháu mình”.

Hòa thượng cũng đã tán thán công đức của Hòa thượng khai sơn, đã không từ lao khổ hướng dẫn các Phật tử nơi đây quy hướng ba ngôi Tam Bảo, giữ gìn 5 giới. Để từ đây, các Phật tử có cơ hội gieo trồng phúc đức qua việc giữ giới, thân tín Tam Bảo.

HT. Giác Trong huấn từ: “Hôm nay, ngày 08/02 ÂL, kỷ niệm Ngày Đức Phật xuất gia, chúc các Phật tử sống an lạc, phước trí viên tròn, ngày cũng như đêm nhớ nghĩ tường tận chữ phúc trong trái tim, lời nói, việc làm của mình. Mỗi bước chân đi của các Phật tử, đều đi đến phúc đức, để rồi ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày 6 thời đều an lành, trọn vẹn phúc đức cho mình, cho con cháu đời sau, hướng về con đường Vô thượng mà cách đây hơn 2000 năm, Đức Phật đã đi và thành tựu vô thượng Chánh đẳng Chánh giác”

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan