CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Chương trình Hành đạo Ngày thứ tám

Bước vào ngày thứ tám của chuyến hành đạo, sáng ngày 18/03/2024 (nhằm ngày 09/02 Giáp Thìn), chư Tôn đức Ban Lãnh đạo GĐ.III đã khởi những bước chân an lạc, thực hiện hạnh trì bình Khất thực hóa duyên trên cung đường Tăng Bạt Hổ - Hoàng Văn Thụ (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai).

 

1 - Tại Tịnh xá Ngọc Thành (TP.Pleiku)

Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Tri sự Trưởng Giáo đoàn cùng chư Tôn đức Lãnh đạo, đoàn hành đạo GĐ.III đã ghé thăm TX. Ngọc Thành (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) do NS. Ngộ Liên trụ trì. theo đó, sau khi dâng lời vấn an sức khoẻ và đảnh lễ tri ân đến chư Tôn đức đoàn hành đạo, NS. Ngộ Liên đã tác bạch báo cáo tình hình hoạt động, tu học của Tịnh xá.

Đáp lời, HT. Giác Hùng đã thăm hỏi và ban lời như sách tấn chư Ni cùng Phật tử nơi đây: “Cầu nguyện ơn trên chư Phật, chư đại Bồ-tát gia hộ chư Ni và các Phật tử tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc, niềm tin vững chắc, tu hành sớm thành tựu để có được an lạc cho mình và tha nhân. Không phụ công ơn của Phật và Tổ thầy đã dạy dỗ, trao truyền”.

 

2 - Tại Tịnh xá Ngọc Phụng (Chư-prông)

Tiếp đó, đoàn hành đạo đã ghé thăm TX. Ngọc Phụng (xã Ia-Păng, huyện Chư-prông, tỉnh Gia Lai), do TT. Giác Pháp trụ trì. Thay mặt chư Tăng và quý Phật tử TX. Ngọc Phụng, TT. Giác Pháp đã đảnh lễ tri ân và có đôi lời vấn an sức khoẻ đến chư Tôn đức trong phái đoàn.

Ban đạo từ, Hòa thượng Tri sự trưởng đã dành lời thăm hỏi chư Tăng và Phật tử Tịnh xá: “Chúc các vị tinh tấn tu tập, nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho chư Tăng cùng quý Phật tử thân tâm an lạc, thành tựu sở nguyện, tu hành sớm thành tựu đạo quả, sớm ngày đáp đền công đức của chư Phật và Tổ Thầy chỉ dạy”.

 

3 - Tại Tịnh xá Phú Cường (Chư Sê)

Sau khi dành thời gian ghé đến mảnh đất do vợ chồng gia chủ Công ty TNHH MTV Thùy Dung Gia Lai cúng dường, nhằm xây dựng đạo tràng trên mặt tiền đường QL25, cũng như thăm TX. Ngọc Đồng trên địa bàn huyện Chư Sê, dưới sự cung thỉnh của TT. Giác Duyên, chư Tôn đức GĐ.III đã có chuyến thăm đến TX. Phú Cường (xã Ia Pal, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), do TT. Giác Duyên trụ trì.

Thay mặt TX. Phú Cường, đối trước chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn, TT. Giác Duyên dâng lời tác bạch, báo cáo quá trình hình thành và phát triển, cũng như tình hình tu học của TX. Phú Cường. Theo đó, ngoài TX. Phú Cường còn có 7 ngôi Tịnh xá khác tại tỉnh Gia Lai và 1 cơ sở mới cúng dường đất sáng nay. Số lượng Phật tử tại đây là 4.200 người, hằng năm đều tổ chức khóa tu mùa hè số lượng lên đến hơn 600 ~ 700 em. Được biết, đây là nơi có số lượng Phật tử đồng bào theo Phật giáo cao nhất cả nước.

Dịp này, HT. Giác Hùng đã chúc cho chư Tăng và Phật tử nơi đây tu hành tinh tấn, thân tâm an lạc trong sự gia hộ của chư Phật và chư đại Bồ-tát, luôn có niềm tin vững chắc vào Tam bảo, tu hành sớm thành tựu để có được an lạc cho mình và tha nhân. Đồng thời, Hòa thượng sách tấn: “Người học Phật phải tự nỗ lực thực hành miên mật hạnh Từ-Bi-Hỷ-Xả, mỗi người chúng ta gặp đều có nhân duyên từ vô lượng kiếp, nên phải đoàn kết thương yêu đùm bọc lẫn nhau từ ngay trong quá trình tu tập đến đời sống sinh hoạt Tăng đoàn. Chư Tăng và quý Phật tử phải cùng chung tay xây dựng đạo tràng TX. Phú Cường ngày càng trang nghiêm, làm chỗ nương tựa cho hải chúng 10 phương, không phụ công ơn của Phật và Tổ thầy dạy dỗ, trao truyền”.

Tiếp lời, HT. Giác Trong cũng đã khuyến tấn các Phật tử: “Các Phật tử phải luôn luôn tâm niệm mình trong Tam Bảo, từ chỗ Phật mà sanh ra, từ chỗ Pháp mà lớn lên, từ chỗ Tăng mà trưởng thành. Có như vậy thì các vị mới giữ được kho tàng phúc đức cường thịnh như tên của Tịnh xá là Phú Cường. Không có kho tàng nào hơn kho tàng đại từ bi của Phật, người có kho tàng đại từ bi của Phật thì người đó là người giàu có nhất trên đời. Người nào chưa quy y Tam Bảo thì hãy nên Quy y Tam Bảo, người nào Quy y Tam Bảo rồi hãy sống đời sống của người Quy y, lời nói hành động, suy nghĩ, ở trong Tam Bảo, sống trong sự sống của từ bi, phúc đức. Vàng bạc, giàu sang, danh lợi cũng chỉ là ảo ảnh phù quang ở trong nhân gian này. Chỉ có một lòng quy hướng Ba Ngôi Tam Bảo, gieo trồng phúc đức, tu hành giữ giới thanh tịnh, mới mãi mãi trường tồn với thời gian, từ kiếp này qua kiếp khác. Chư Tăng cùng quý Phật tử nơi đây phải tu hành tinh tấn làm ngôi đạo tràng Tịnh xá này thành nơi phước địa trang nghiêm, làm chỗ nương tựa xoa dịu nỗi đau khổ bất an của cõi đời, là nơi quy hướng tới sự bình an giải thoát của nhân dân”.  

 

 

4 - Tại Tịnh xá Ngọc Đạo (EaHleo)

Rời TX. Phú Cường - điểm cuối chuyến hành đạo tại tỉnh Gia Lai, phái đoàn Ban Lãnh đạo GĐ.III tiếp tục di chuyển đến các miền Tịnh xá tại tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, vào lúc 15g05, đoàn đã ghé thăm TX. Ngọc Đạo (huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk), do SC. Liên Hỷ trụ trì.

Đón tiếp phái đoàn, NS. Hiếu Liên thay mặt cho Ni chúng dâng lời tác bạch: “Thật vinh hạnh cho Ni chúng và Phật tử chúng con ở vùng sâu vùng xa này, khi được quý Ngài thân lâm chứng minh, giáo dưỡng, ban huấn từ cho chúng con. Vào năm 2015, NT. Cảnh Liên chứng minh mảnh đất trên. Với tấm lòng ham học Phật pháp cũng như rất hiếu đạo của Phật tử nơi đây, đến nay đã tròn 5, 6 năm sinh hoạt. Ni chúng nơi đây có tổng cộng 3 vị, đã đi vào sinh hoạt tôn giáo.

HT. Giác Hùng ban lời đạo từ: “Cầu nguyện ơn trên gia hộ cho Ni chúng vạn sự an lành, gắng tâm tu niệm, gắng sức tu hành, để đạt thành đạo quả giải thoát cho mình và cho tha nhân. Với tâm đạo thiết tha đưa giáo pháp về làng, mang đường lối của Tổ Thầy hướng dẫn tu học cho Phật tử vùng sâu vùng xa, thật đáng khen ngợi. Do có nghiệp nên chúng ta sanh ra cõi này, vì thế chúng ta cần lánh dữ làm lành, tránh bị triền phược ở thế gian, hãy kiên trì kiên nhẫn mới thành đạt, cái gì khó mà có cố gắng làm thì ắt có thành tựu, làm lợi ích cho mình và cho chúng sanh”.

 

5 - Tại Tịnh xá Ngọc Chánh (EaHleo)

Đến 16g15 cùng ngày, đoàn hành đạo ghé thăm TX. Ngọc Chánh (huyện EaHleo, tỉnh Đắk Lắk), do NS. Hiếu Liên trụ trì.

Trước lời cầu thỉnh của chư Ni và Phật tử TX. Ngọc Chánh, HT. Giác Hùng sách tấn: “Cầu chúc cho chư Ni và các Phật tử luôn nỗ lực tinh tấn tu học để tiến bước và phát triển đạo tràng ngày một tốt đẹp. Hãy cố gắng tu hành lập nhiều công đức, phước báu cho mình để khi mãn đời, ta được sanh về cõi lành trên con đường giải thoát trong hiện tại và vị lai. Phải nỗ lực tu tập, sống trong lục hoà, chuyển hoá phiền não, không phụ công ơn Phật cũng như Tổ Thầy dạy bảo”.

 

6 - Tại Tịnh xá Ngọc Lý (Buôn Hồ)

Trong sự cung đón của chư Tăng và Phật tử TX. Ngọc Lý (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), chư Tôn đức GĐ.III đã thân lâm thăm hỏi và ban lời sách tấn tại đây.

Theo ĐĐ. Giác Đoan - Trụ trì TX. Ngọc Lý, được biết, Tịnh xá thành lập từ năm 2018 đến nay, sinh hoạt cúng hội 1 tháng 2 kỳ, Phật tử vân tập khoản 30 đến 40 người, hàng tháng về TX. Ngọc Quang để tụng giới. Diện tích TX. Ngọc Lý khoản 5.500 mét vuông.

Chứng minh, HT. Giác Hùng khuyến tấn: “Chư Tăng cùng Phật tử phải cố gắng y chỉ như lời Phật dạy, Tổ dạy, Thầy dạy để không phụ ơn những người đã giáo dưỡng cho mình. Đồng thời bản thân phải biết bổn phận của mình và thực hành theo chứ không phải biết rồi bỏ qua. Là những tu sĩ trẻ, chư Tăng cần cung kính, thỉnh bạch và tuân theo sự giáo dưỡng, sách tấn từ chư vị lãnh đạo và các bậc huynh trưởng. Phải biết lắng nghe rồi y chỉ phụng hành, từ đó mới thành tựu. Cầu chúc các vị tự mình giải thoát khỏi cảnh ràng buộc, tháo gỡ những khổ đau do mình tạo ra, do tâm tạo nghiệp mà cũng do tâm tháo ra. Cố gắng thực hiện và làm tròn bổn phận của mình để đền ơn Thầy Tổ trong muôn một”.

 

7 - Tại Tịnh xá Ngọc Chơn (Buôn Hồ)

Vào lúc 18g05 chiều cùng ngày, dưới sự chủ trì của HT Tri sự Trưởng Giáo đoàn cùng chư Tôn đức Lãnh đạo, đoàn hành đạo GĐ.III tiếp tục có chuyến thăm đến TX. Ngọc Chơn (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk), do NS. Lãnh Liên trụ trì.

Đối trước chư Tôn đức lãnh đạo, NS. Lãnh Liên đại diện cho Ni chúng cùng Phật tử có đôi lời thỉnh an đến phái đoàn. Qua đó, Ni sư ngậm ngùi xúc động nhớ lại năm 2019, khi Giáo hội về chứng minh Lễ Khánh thành và Lễ Tự Tứ cho Ni chúng nơi Tịnh xá. Cho đến nay, Ni sư bày tỏ niềm hạnh phúc khi TX. Ngọc Chơn tiếp tục được cung đón chư Tôn đức GĐ.III về thăm và sách tấn.

Thay mặt chư Tôn đức GĐ.III, HT. Giác Hùng trước gửi lời thăm hỏi đạo tràng Tịnh xá, chư Ni và Phật tử nơi đây, cầu nguyện ơn trên gia hộ cho vạn sự an lành và giữ trọn niềm tin Tam bảo, giữ tâm trong sạch, sau Hòa thượng sách tấn: “Vì lý tưởng giải thoát mà mỗi người cần tinh tấn tu tập để tiến lên. Mọi sự trói buộc đều phải bỏ qua, ta phải biết ơn – nhớ ơn – đền ơn, làm gương cho đoàn hậu tấn noi theo, người đi trước phải có bổn phận trách nhiệm và gương mẫu để cho người đi sau có niềm tin mà tiến tu".

 

Được biết, nhân chuyến thăm đến TX. Ngọc Chơn dịp này, HT. Giác Phùng - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự Phó Thường trực GĐ.III, cũng đã có buổi thuyết giảng cho hàng cư sĩ Phật tử vào lúc 19g45 tới cùng ngày.

Mở đầu buổi pháp thoại, Hòa thượng dành lời tán thán công đức của Sư Cô trụ trì, đã xây dựng, hướng dẫn các Phật tử, khiến Tịnh xá nơi đây ngày phát triển, trang nghiêm đạo tràng. Hòa thượng nhấn mạnh: “Các Phật tử phải nỗ lực tu tập, tụng kinh, thiền hành, niệm Phật… thức khuya dậy sớm, tu hành miên mật, chớ có buông lung.

Như lời Tổ sư Minh Đăng Quang dạy: “‘Thân trong sạch ấy là xứ Phật, miệng trong sạch ấy là Pháp Phật, ý trong sạch là con Phật, tâm trong sạch ấy là Đức Phật’, từ đó các Phật tử làm kim chỉ nam mà tu hành. Con người ai cũng có Tham , sân, si, nhưng mình là người biết tu phải nỗ lực chuyển hoá, kiềm chế Ba độc (tham-sân-si) bằng các pháp môn của Phật, như Niệm Phật, hành thiền …. Bên cạnh đó phải có hiếu với cha mẹ, thực tập Nhẫn nại.

Với văn chương trác tuyệt, Hòa thượng đã đọc rất nhiều bài thơ về chữ Nhẫn:

"Ai người tánh tốt thay
Nhẫn đều khó nhẫn mới là hay
Nhẫn người nhơn đức sao rằng dại
Nhẫn kẻ hung cường chẳng phải ngay
Nhẫn cũng rất hay đâu phải dễ
Nhẫn ra không nhục đức thêm dày
Nhẫn về khuyên bảo anh em ấy
Nhẫn được ta cũng có nghe".

Về sự tu hành, Hòa thượng hướng dẫn cho các Phật tử nghe và tin hiểu, khi ta biết tu rồi thì mình phải làm sao đó để mình không sân giận thì mới thành tựu đạo quả:

"Một cơn nóng giận không hiền
Khói sanh tím ruột, lửa phiền cháy gan
Hại lây lắm kẻ vô can
Hỏa tai một trận, khổ nàn biết bao
Gió lên ngọn lửa càng cao
Bao nhiêu sự nghiệp đổ nhào như chơi
Phật xưa có dạy mấy lời
Rằng: “Rừng công đức một đời trồng gieo
Lửa sân nổi dậy đốt thiêu
Như chim mất cánh, như diều đứt dây
Hỡi ơi! Nghe mấy lời này
Có nên tiếc đám rừng cây chăng là?
Có nên dẹp lửa cho xa?
Có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày?
Có nên lấp mắt, ngơ tay?
Có nên niệm Phật hoài hoài hay chăng?"

Hòa thượng nhắc nhở: “Các Phật tử nghe nhiều nên nói ít, giữ tâm ý tĩnh lặng, cố gắng nhẫn nại thì đạo quả mới thành, tất cả chỉ là con số 0”.

Sau đó Ngài cũng gửi tặng bài thơ cho hàng Phật tử: “Sống không giận không hờn không oán trách / Sống mỉm cười với thử thách chông gai / Sống vươn lên cho kịp ánh ban mai / Sống chan hòa với những người chung sống… / Sống là động nhưng lòng luôn bất động / Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương / Sống an vui danh lợi xem thường / Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Hãy sống vì lợi ích cho mình và mọi người”.

Hòa thượng khẳng định, pháp môn thì vô lượng các Phật tử cũng nên tu theo Giới - Định - Tuệ, không nên phân biệt hay chỉ trích các pháp môn khác.

Trong buổi giảng, Hòa thượng cũng đã trả lời nhiều câu hỏi, chỗ nghi vấn của Phật tử, bằng nhiều ví dụ khiến ai nghe cũng hoan hỉ và dứt trừ những nghi ngờ bấy lâu nay.

Tiếp lời Hòa thượng giảng sư, TT. Giác Khiêm cũng đã dặn dò và giải thích cặn kẽ những nghi vấn tới các Phật tử nơi đây: “Mình tu tập, nên hướng về bậc thầy của mình mà tu tập, không nên phân biệt để rồi kết bè kết phái, không nên làm tổn hại nhau, như con ong hái hoa chỉ lấy mật hoa không làm tổn hại hoa và hương sắc của hoa. Không nên dòm ngó lỗi sai của nhau để gây bất hoà lẫn nhau.

Xét dò kẻ khác làm chi
Hạnh ta ta giữ cho y mới là
Cũng như lấy mật trong hoa
Con ong có phá màu hoa bao giờ.

Sự sai lầm của chúng sinh nhiều như vỏ trấu nên chỉ lấy lỗi lầm mình mà tu hành. Không nên thấy lỗi của người khác mà chỉ trích, nên lấy đó mà tự sửa lấy mình để rồi từ đó mà chuyển hoá tu tập”.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan