CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lâm Đồng: Lãnh đạo Giáo đoàn III thăm viếng các miền tịnh xá

Trên chuyến hành trình thăm viếng các miền tịnh xá khu vực Tây Nguyên, Tăng đoàn đã rời khỏi địa phận Đắc Nông để đến Lâm Đồng vào chiều tối ngày 5/8/Đinh Dậu để thăm viếng Tịnh xá Ngọc Ninh, Đức Trọng và Tịnh xá Ngọc Đà, Đà Lạt; đến sáng hôm sau Tăng đoàn tiếp tục viếng thăm Tịnh xá Ngọc Hoằng và Tịnh thất Ngọc Thiện ở Đức Trọng để kết thúc chuyến viếng thăm khu vực Tây Nguyên.

Tại đây chư tôn đức lãnh đạo đã thăm hỏi, khuyến khích sự tu học và tinh thần phụng sự để dâng lên cúng dường Tam bảo. Các ngài đã khuyến tấn Tăng Ni khất sĩ hãy biết cố gắng giữ gìn tông phong của mình để làm rạng danh Tổ Thầy, đừng vì chạy theo cuộc sống văn minh mà đánh mất bản thân, đánh mất lý tưởng xuất gia, và đặc biệt đánh mất tông chỉ của Tổ Thầy. Đồng thời phải biết truyền trao và phát huy những phẩm chất, đức tính cao đẹp sẵn có của người khất sĩ như khiêm cung, hòa hợp…để tiếp nối tinh thần sống chung tu học mà đức Tổ sư đã chỉ dạy. Có sống chung, có khiêm cung và hòa hợp thì Tăng đoàn mới có thể vững bền, mới có thể phát triển tông môn, mới đẩy lùi được trình trạng tự ý tách ra và xa lìa Tăng đoàn như lời đức Tổ sư đã dạy: phép Tăng chẳng lìa đoàn, và các ngài còn dạy theo quy luật có thể thịnh suy nhưng tông phong thì không thể bị mất. Cho nên người khất sĩ cần phải biết vị trí của mình ở đâu, là ai thì mới xác lập được mục đích sự sống, mới khẳng định được lý tưởng và con đường mình sẽ đi, mới không đi lệch với tông chỉ cùng lời dạy của chư Phật chư Tổ được. 

NgocNinh 1

Thăm TX. Ngọc Ninh

NgocNinh 2

NgocNinh 3

NgocDa 2

Thăm TX. Ngọc Đà

NgocDa 5

NgocDa 6

NgocDa 7

NgocDa 1

NgocHoang 1

Thăm TX. Ngọc Hoằng

NgocHoang 2

NgocHoang 3

NgocThien 2

Thăm TT. Ngọc Thiện

NgocThien 3

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan