CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cáo phó Ni trưởng Hữu Liên viên tịch

 

CÁO PHÓ

Ni trưởng Thích Nữ Hữu Liên viên tịch

Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Linh và Môn đồ Pháp quyến thành kính khấp báo

Ni trưởng HỮU LIÊN

Thế danh NGUYỄN THỊ CHẨN

Sanh ngày 15 tháng 3 năm Tân Mùi (1931), xuất gia năm 1958

- Viện chủ Tịnh xá Ngọc Linh, khu phố Thuận Lộc, phường Cam Thuận, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Do bệnh duyên, Ni trưởng đã thuận thế vô thường viên tịch vào lúc 19 giờ 30 ngày 23 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 20 tháng 11 năm Tân Sửu) tại Tịnh xá Ngọc Linh.

Trụ thế: 91 năm, Hạ lạp 53 năm

Lễ nhập quan 15 giờ ngày 24 tháng 12 năm 2021

(nhằm ngày 21 tháng 11 năm Tân Sửu)

Thành kính đảnh lễ cầu nguyện Giác linh Ni trưởng Thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật quốc

Nguồn: nigioikhatsi.net

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan