CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Đức từ lan tỏa

Kính dâng NI TRƯỞNG CHÂU LIÊN

 

Ân Sư khuất dạng kể từ đây

Nhớ lại năm xưa bóng dáng Thầy,

Đỉnh đạt, uy nghi gìn giới hạnh,

Đạo tràng thiết lập bắt tay xây.

              

Long Xuyên tỉnh lỵ phước duyên lành,

“PHÁP ẤN” đầu tiên Tổ lập thành,

Đệ tử chung lo gìn đạo nghiệp,

Vun bồi công đức, đức lưu danh.

              

Ni Trưởng khuyên con phải vẹn toàn

Lập công bồi đức chẳng hề than,

Ngọc Long tịnh xá vừa hoàn mãn,

Lo lễ khánh thành quá gian nan.

              

Có lúc tâm con lắm rối bời,

Trong ngoài, trên dưới một mình thôi,

Chướng duyên tâm động vỡ công việc,

Từ ái Thầy ban nhắc từng lời.

              

Minh ơi! Con cố gắng vươn lên,

Thiền định tinh chuyên đạo vững bền,

Chánh niệm thường hằng luôn tỉnh giác,

Đắc liền quả Phật chớ hề quên.

              

Lời Thầy dạy bảo vẳng tai con,

Nhớ mãi như in tận cõi lòng,

Từng phút thực hành trong cuộc sống,

La bàn định hướng cuộc đời con.

              

Nay Thầy từ giã chốn trần gian,

Tự tại an vui cõi Niết Bàn,

Để lại cho đời gương sáng mãi,

Đức từ lan tỏa khắp Trung Nam.

                

Thành tâm đảnh lễ bậc Thầy hiền,

Hành đạo, trì bình, tạo phước duyên,

Giáo hóa chúng sanh nhuần cội phúc,

Kiếp này, kiếp khác kết đài liên.       

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan