CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Khấp báo: Ni trưởng Thích Nữ Khoa Liên tân viên tịch

Cáo phó

Ni trưởng Thích Nữ Khoa Liên viên tịch

 

 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành

Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Tịnh xá Ngọc Ẩn và Môn đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin:

Ni trưởng THÍCH NỮ KHOA LIÊN

Thế danh: LƯU SÁU

CHỨNG MINH PHÂN ĐOÀN II, GIÁO ĐOÀN IV NI GIỚI HỆ PHÁI KHẤT SĨ

TRỤ TRÌ TỊNH XÁ NGỌC ẨN

Do niên cao lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thâu thần viên tịch vào lúc: 20 giờ ngày 10 tháng 02 năm 2024 (Nhằm ngày 01 tháng 01 năm Giáp Thìn)

 Trụ thế: 76 năm

 Hạ lạp:  53 năm

- Lễ nhập Kim quan vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 02 năm 2024 (Nhằm ngày 02 tháng 01 năm Giáp Thìn)

Kim quan nhục thân Ni trưởng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Ẩn, xã Dương Xuân Hội, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành,  tỉnh Long An

- Lễ viếng bắt đầu vào lúc: 11 giờ ngày 11 tháng 02 năm 2024 (Nhằm ngày 02 tháng 01 năm Giáp Thìn)

- Lễ tưởng niệm di quan sẽ được cử hành vào lúc: 14 giờ, ngày 12 tháng 02 năm 2024 (Nhằm ngày 03 tháng 01 năm Giáp Thìn).

Sau đó cung tống Kim quan Ni trưởng hỏa táng tại đài hỏa táng chùa Hội Long , xã Nhơn Thạnh Trung tp. Tân An, tỉnh Long An.

Nay Cáo phó

TM. BAN TỔ CHỨC

TRƯỞNG BAN TRỊ SỰ HUYỆN CHÂU THÀNH

Thượng tọa THÍCH HUỆ QUANG 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan