CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Lưu niệm một đời tu

 

Hỡi ôi!

Một ánh sao băng,

Một vầng trăng lạt,

Một kiếp tu hành,

Nhiều đời ghi tạc.

 

Ni Trưởng xưa:

Tánh người hiền đức

Rất mực trung thành

Thuyền sự nghiệp nửa đường gãy đổ

Dắt con khờ từ độ ra đi

Bước vân du giữa chốn bụi trần

Lên thuyền giác nương thầy tiếp độ.

 

Hỡi ôi!

Giữa cõi đời sương pha tuyết giá

Bước phong trần rày đó mai đây

Thương mẹ cha nặng chữ thâm tình

Tròn hiếu đạo, gìn câu chơn ngãi.

Quê nhà dừng lại!

 

Lập am tranh tu niệm chuyên cần

Chữ Ngọc – Tâm vẹn giữ mười phân

Gìn đạo nghĩa trò hiền chí kính.

 

Kể từ đây:

Trải bước du phương lên đường hành đạo

Chí độ sanh khuyên giáo chẳng dời

Nối hạnh nguyền trải khắp nơi nơi

Gìn đức Tổ, Tứ y gieo khắp chốn

Thương người nghèo khốn

Cứu khổ thi ân,

Giúp kẻ cơ bần,

Trải lòng lân tuất.

Đắp nền công đức,

Ngày đêm nương Phật lực hộ trì,

Niệm chuỗi Bồ Đề,

Khuya sớm nở liên huê tỉnh giác

Hạnh giới chuyên cần, rèn khuôn khổ tạc

Lòng dào dạt, tâm thành nguyện phát,

Chín sáu năm dừng bước Ta Bà

Trọn cuộc đời, nương cửa Thiền na

Sức yếu tuổi già

Trùng tu Tam Bảo

Lưu lại môn đồ

Hạnh quý khó quên

 

Nhưng hỡi ôi!

Hạc lánh đầu non

Ngọc chôn lòng đất

Trời Tân An mây ủ dàu dàu

Sông Vàm Cỏ lệ dưng tạc tạc

Tình ăn ở thân sơ đều mến đức

Giọt ngắn dài, hoa rụng cánh sao băng.

Lượng hải hà tình sư đệ tạc ân

Nỗi hoảng hốt bóng đèn tàn trăng khuất.

 

Than ôi!

Cội trúc buông cành

Đèn thiêng thôi đỏ

Luật thành hoại, đổi dời luân chuyển

Đời vô thường, mộng huyễn sương tan…

Hạ sang chưa ấm lá vàng

Gió thu tràn ngập tiết hàn thổi sang!!!

 

Kính chúc Ni Trưởng

Hướng nẻo Tây phang,

Nương thuyền Giác ngạn,

Đài sen công trạng,

Kính dâng Người.

 

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan