CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương viếng tang cố Ni trưởng Hữu Liên

Hôm nay, ngày 26/12/2021 (nhằm ngày 23/11/Tân Sửu) Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương - Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam viếng tang cố Ni trưởng Hữu Liên - Viện chủ Tịnh xá Ngọc Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa tân viên tịch.

Ni trưởng  Viên Liên - Trụ trì Tổ Đình Ngọc Phương; Ni trưởng Tuấn Liên, quý Ni trưởng, Ni sư Tổ đình Tịnh xá Ngọc Phương - Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam với tình linh sơn pháp lữ, từ TP. Hồ Chí Minh xa xôi đã thân lâm đến nơi, thắp hương tưởng niệm, phúng tụng tôn kinh, cầu nguyện Giác linh cố Ni trưởng Hữu Liên, Thượng phẩm thượng sanh cao đăng Phật quốc.

"Rừng tùng thưa thớt từ đây,
Cội tùng ngã bóng về tây xa vời.
Chín mốt năm thị hiện với đời,
Sen vàng cam thuận sắc hóa tươi".

Nguồn: nigioikhatsi.net 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan