CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ viếng tang cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Lai

Chiều ngày 27/6/2022 (nhằm ngày 29/5/Nhâm Đần), chư Tôn đức Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái Khất sĩ đã đồng về tại Pháp viện Minh Đăng Quang, vân tập tại Giác linh đường, thành tâm tưởng niệm, cung kính đảnh lễ Giác linh cố Trưởng lão Hòa thượng Giác Lai, bậc Trưởng lão tôn túc, hàng giáo phẩm Chứng minh của Tăng Ni và Phật tử Hệ phái Khất sĩ.

Đoàn kính viếng có sự hiện diện của HT. Giác Pháp – Phó ban kiêm Chánh Thư ký HPKS, Phó Tri sự Giáo đoàn V HPKS; HT. Minh Bửu – Phó ban kiêm Trưởng ban Tăng sự HPKS, Giáo phẩm GĐ IV; HT. Giác Nhân – Phó Thư ký kiêm Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử HPKS, Tri sự phó kiêm Thư ký GĐ V; HT. Giác Thông – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó GĐ V; HT. Minh Lộc – Giáo phẩm Hệ phái kiêm Trưởng ban Từ thiện HPKS, Phó Thư ký GĐ IV và chư Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Giáo phẩm Hệ phái, và tháp tùng đoàn có chư Tôn đức Ni trực thuộc phân đoàn 1 – Giáo đoàn IV.

Đối trước Linh ảnh cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch, HT. Giác Pháp thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái đã bày tỏ sự tôn kính đối với cuộc đời tu tập tinh chuyên giới luật và đóng góp to lớn tại Pháp viện Minh Đăng Quang và Hệ phái. Sau đó chư Tôn Giáo phẩm trì tụng phẩm cúng dường đến giác linh của Trưởng lão Hòa thượng, cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Cao đăng Phật quốc.

Sau đó chư Tôn đức dự lễ viếng tang đã đảnh lễ linh ảnh, hữu nhiễu kim quan cố Hòa thượng Hoà thượng và ký sổ tang lưu niệm.

Sau đây là một số hình đoàn viếng tang:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan