CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Bóng Từ cao đăng

HT Phapsu-1

Thôi rồi! 
Bóng tùng đã ngã về Tây
Muôn nhành liễu rũ, vần mây kéo màu
Chiều nay trời Việt thắt đau
Huỳnh y nghiêm tịnh khấu đầu... ngóng trông
Một bậc Thầy cả nối dòng
Con đường Khất sĩ khơi dòng lưu lai
Huỳnh y trịch áo bày vai
Minh Đăng Quang chiếu rạng đài sen Nam 
Giờ đây gát lại nói làm
Bỏ phàm nhập Thánh, hoa Đàm ngát hương
Đàn con Tăng lữ muôn phương
Mắt nhòe ngấn lệ giọt sương giầu giầu
Người đi nhẹ gót mưa ngâu
Thế gian trống rỗng... còn đâu gương hiền
Chúng con đệ tử trăm miền
Chắp tay hướng nguyện "Nối truyền Thích Ca..."
Tổ trao, Thầy gửi... đều là
Con đường Chánh pháp một nhà chơn như
Như thường, như vậy, như như,...
Đuốc sen rạng tỏ bóng Từ cao đăng...

 

Con thành kính ngưỡng vọng về Mỹ Châu niệm tưởng về Người ( HT. Pháp Sư tân viên tịch 03/8/2015 )

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan