CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm niệm ân đức Sư Ông Giác Lượng

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật,

Kính bạch chư Tôn Hòa thượng chứng minh và Lãnh đạo Giáo đoàn III,

Kính bạch chư Thượng tọa, quý Ni trưởng, Ni sư, chư Đại đức Tăng Ni,

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2021 nhằm ngày Rằm tháng 9 năm Tân Sửu, tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Túc, xã Tân An, huyện Đăkpơ, tỉnh Gia Lai, Việt Nam, chư Ni đã trang nghiêm thiết lễ, an trí di ảnh Giác linh Sư Ông Giác Lượng trong ngày Lễ Tiểu tường. Mặc dù buổi lễ diễn ra trên không gian mạng, thân mỗi người một nơi nhưng tâm thức của toàn thể đại chúng cùng chung hướng về Giác linh Ngài bằng niềm kính nhớ vô biên. Trong không khí tưởng niệm này, chúng con cảm nhận được sự ấm áp của tình ân sư, tình thầy trò, tình tông môn pháp lữ.

Kính bạch Giác linh Sư Ông!

Chúng con là hàng hậu bối, là hàng cháu chắc trong tông môn, nên dù chúng con không được trực tiếp có sự dạy dỗ, chỉ dạy, khuyến tấn tu học từ Sư Ông, nhưng chúng con cảm nhận được sự hy sinh, sự dấn thân, phụng sự đạo pháp của Ngài qua lời kể lại của Sư phụ Ni trưởng Cảnh Liên, của các Sư tỷ, Sư huynh trong ngôi nhà Ngọc Túc.

Ngài sinh ra tại quê nhà Bình Định, xuất gia tại Tịnh xá Ngọc Duyên, thọ Cụ túc giới tại Ngọc Phúc. Ngài từng làm Trưởng ban Hoằng pháp của Giáo đoàn III và lưu trú qua nhiều nơi để hoằng truyền chánh pháp tại các miền tịnh xá như Ngọc Pháp, Ngọc Duyên, Ngọc Hạnh, Ngọc Cát, Ngọc Phúc, Ngọc Quang, Ngọc Phú, Ngọc Đà, Ngọc Bảo.

Tới năm 1981 qua Mỹ, sau đó một năm ngài lập Tịnh Xá Pháp Duyên. Ngài hoằng hoá tuỳ duyên khắp các bang tại Mỹ, nước Úc và các nước thuộc châu Âu, để truyền dạy con đường Tổ sư đã khai mở “Nối truyền Thích-ca chánh pháp - Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam”.

Những công hạnh mà Ngài đã làm và dấn thân vì đạo pháp đã khắc sâu trong tâm khảm của hàng con cháu chúng con. Ngài là bậc mô phạm, là bậc tòng lâm thạch trụ, Ngài là một trong những bậc tiền nhân đem giáo pháp Khất sĩ truyền dạy xứ người, nơi trời Tây. Nên dù giờ đây tứ đại đã tan hoại theo quy luật của vòng đời sanh trụ dị diệt, thành trụ hoại không đi nữa, chúng con có sự chạnh lòng, sự kính thương trong niềm mất mát nhưng chúng con luôn thấy sự ấm áp, sự hy vọng, sự tinh tấn trong quá sự nghiệp của Người. Chúng con nguyện theo gương hạnh ấy, để đền đáp trong muôn một.

Nhân lễ tưởng niệm Tiểu tường, Chúng con xin kính dâng đôi dòng điếu thi kính dâng Sư Ông chứng giám.

Kính bạch Giác linh Ngài!

Cố Sư Ông Giác Lượng

Từ quê hương Bình Định

Theo bước chân đức Thầy

Khai mở Giáo đoàn III

Đức Trưởng lão Giác An.

 

Sau bốn năm tu học

Lãnh thọ giới Cụ túc

Tại Tịnh xá Ngọc Phúc

Chính thức được Thầy ban

Cho pháp danh Giác Lượng.

 

Nối theo chí nguyện Thầy

Thuyết giảng độ chúng sinh

Từ nhiều nơi tịnh xá

Ngọc Đà nơi sương phủ

Ngọc Cát đầy nắng đưa

Ngọc Bảo nhiều gió bụi

Ngọc Pháp nơi biển ùa

Ngọc Phú đất cằn cỗi

Ngọc Duyên quê hương Ngài

Lên cao nguyên Ngọc Phúc

Ngọc Hạnh cùng Ngọc Quang…

 

Những nơi Ngài đi qua

Đều truyền trao giáo pháp

Tiếp bước Phật Tăng xưa

Giúp người đặng thoát khổ.

 

Năm một chín bảy mươi (1970)

Ngài làm Tri sự trưởng

Giáo đoàn III Khất sĩ

Cống hiến tài và đức

Phát huy hạnh Tổ Thầy

Làm gương sáng Tăng-già.

 

Rồi một nhân duyên mới

Năm một chín tám mươi (1980)

Du hành sang đất Mỹ

Đem theo Chơn lý Tổ

Lập Pháp Duyên tịnh xá

Làm nơi Tăng Sư ở

Cũng là nơi giảng kinh.

 

Với tài trí thông minh

Hồn thơ đầy man mác

Làm nên những tuyệt tác

Văn thi để lại đời

Lưu truyền trong sách sử

Bút hiệu “Tuệ Đàm Tử”

Truyền dạy lời Phật Tổ

Luân lưu khắp đất người.

 

Trải gió sương năm tháng

Tuổi hạc phủ tóc mai

Ngài thuận theo quy luật

Thân tứ đại chóng tàn

Bỏ thân về cõi Phật

Tám sáu (86) năm trụ thế

Năm bốn (54) năm hạ lạp.

 

Bao cống hiến, hy sinh

Mở đường và hoằng hoá

Làm lợi lạc muôn người

Đã đến lúc dừng nghỉ

Về cõi Tịnh an vui.

 

Khắp nơi hàng Ni chúng

Vâng theo công hạnh ngài

Giữ giềng mối Tổ Thầy

Tu học y giáo pháp

Để dứt khổ lìa mê

Đặng yên vui giải thoát.

Chúng con hàng con cháu

Nhớ mãi bóng Hiền Tăng

Ngự trên đài sen báu

Soi sáng cuộc hồng trần.

Giữ mãi niềm tôn kính

Tròn đầy như bóng trăng

Tâm thành con đảnh lễ

Sư Ông được mãn phần.

Cuối cùng chúng con Thành  kính đảnh lễ giác linh cố Hoà Thượng Sư Ông. Kính nguyện giác linh Ngài thuỳ từ chứng giám.

“GIÁC ngộ con đường chư Phật mở

LƯỢNG từ vạch lối độ chúng sinh” 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật.

 

Một số hình ảnh buổi lễ Tiểu tường được diễn ra online:

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan