CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng Ân sư của Phật tử

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Hệ Phái Khất Sĩ,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự GHPGVN huyện Hàm Thuận Nam,

Kính bạch chư Tôn đức Tăng Ni Giáo đoàn VI và các Tự viện

Kính thưa quý vị Lãnh đạo Chính quyền các cấp, sở, ban, ngành tỉnh, huyện và địa phương sở tại,

Đối trước Giác linh ân sư, quỳ dưới chân chư tôn thiền đức Tăng Ni, hàng Phật tử chúng con thành kính đê đầu đãnh lễ sám hối, kính xin chư Tôn đức thương xót cho phép chúng con dâng lên Giác linh Ân sư đôi dòng cảm niệm.

Kính lạy Thầy! Chúng con vẫn hiểu:

                                            Các pháp từ duyên sinh
                                            Cũng do duyên mà diệt.
                                            Đức Phật Đại Sa Môn
                                            Thường dạy điều như thế.

Quả thật, vốn biết cuộc đời chỉ là sự biến chuyển không ngừng do các luật vô thường, khổ, vô ngã chi phối. Thế nhưng, chúng con lại quá đau lòng khi được tin Thầy đã mãi ra đi. Thầy đã mượn thân tứ đại giả hợp làm thuyền từ, để đưa mình, độ người vượt bến mê tân.

Thầy ơi! Làm sao chúng con có thể quên được, hình bóng Thầy với dáng vẻ khoan thai, với lòng từ bi không chỉ riêng với chúng con mà với tất cả muôn người. Từ khi được làm đệ tử của Thầy, huynh đệ chúng con luôn được sống đầm ấm trong tình thương vô hạn. Nếp sống của Thầy là tấm gương chấp nhận và hy sinh, mà hết cả cuộc đời này cũng chưa chắc gì chúng con làm được.

Thiết nghĩ hơn 64 năm thân hiện chốn Ta bà, Thầy của chúng con tuỳ phương tiện ứng duyên vô sở ngại, 30 năm khoác áo cà sa, Người đã vẹn tình Tăng lữ, một đời mật hạnh tu hành, cửa thiền chuyên cần sớm hôm cẩn niệm. Tiếp hoá môn đồ, hướng dẫn thiện nam tín nữ Phật tử quy hướng Phật môn. Hôm nay, Ta bà Ngài đã viên mãn, nhẹ bước trời Tây, một cõi pháp thân tự tại. chúng con biết rằng, các pháp hữu hình đều hoại diệt, theo định luật vô thường sanh tử giả hợp. Thế nhưng, với ân đức của Thầy, một đời chân tu học Phật, với ân tình bao thuở dày công kiến tạo pháp tràng, khiến người ở lại không sao tránh khỏi nỗi ngậm ngùi kính tưởng nhớ thương. Để ân tình ngày ấy của Ân sư chúng con hoá thành chất liệu yêu thương và nhuận thấm muôn loài. Tất cả môn nhân pháp quyến chúng con tại đạo tràng nương nhờ ân đức của Thầy thuận bước tu hành, hoằng hoá đạo pháp.

                   Làng mạc đây, núi rừng kia

          Và thung lung nọ lối về non cao

                   A-la-hán trú nơi nào

          Dân cư chốn ấy xiết bao an lành.

Chúng con thầm hiểu ra một điều rằng, cõi đời này, đêm tối vô minh hãy còn dài lắm, nỗi thống khổ và những hệ luỵ trần gian vẫn còn nhiều lắm. Bao phiền muộn trái ngang vẫn cứ quằn nặng trên đôi vai bé nhỏ. Dòng lệ kính tiếc vẫn rơi hoài trên khoé mắt. Trong khi đó, tất cả chúng con đang là kẻ lạc lõng bơ vơ giữa dòng đời muôn lối, vậy mà đường đến bờ lành, đối với chúng con vẫn còn mù xa thăm thẳm mà Thầy đã vội vã đi xa rồi. Ánh sáng trí tuệ ngày nào thầy đã thắp lên trong tâm trí của chúng con từ lúc sơ tâm, cất những bước đi chập chững vào Đạo Pháp. Thầy đã hướng dẫn dìu dắt và thắp lên ngọn nến của niềm tin, ánh sáng của trí tuệ khi chúng con còn khờ dại. Để rồi, cho chúng con biết rằng chánh pháp là chỗ nương tựa, chánh pháp là ngọn đèn.

Thế rồi, khi chí nguyện độ sanh còn chưa thỏa dạ, khi con thuyền Bát-nhã còn đang vững mạnh tay chèo thì xác thân tứ đại của Thầy đã đến hồi suy thoái. Và trong một đêm tĩnh mịch giữa a-lan-nhã tịnh xứ, Thầy đã an nhiên lìa bỏ cõi hồng trần để lại cho chúng con muôn vàn nỗi đau xót. Trên bước đường tu hành còn lại trong màu áo người cư sĩ tại gia, chúng con biết tìm đâu nữa bậc Ân sư hiền đức như Thầy.

                             Bồ đề lá vẫn xanh cây

                   Pháp âm còn đó, bóng Thầy nơi đâu

                             Đường đời rộng hẹp, nông sâu

                   Nương lời Thầy dạy đoạn sầu, hết mê…

Kính bạch chư Tôn Thiền đức,

Kính thưa toàn thể đạo tràng,

Trước sự mất mát lớn lao này, chúng con kính nguyện quý Ngài thương tưởng chứng minh và chú nguyện hộ niệm cho Giác linh Ân sư chúng con được cao đăng Phật quốc. Với ân đức cao dày ấy, chúng con không biết lấy gì đền đáp, xin thành tâm đê đầu đỉnh lễ quý Ngài. Ngưỡng mong chư Tôn đức từ bi chứng giám.

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát tác đại chứng minh

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan