CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cáo phó Hòa thượng Thích Giác Tuệ viên tịch

CÁO PHÓ

-    Giáo đoàn IV Hệ phái Phật giáo Khất sĩ;

-    Pháp Viện Minh Đăng Quang, TP. Thủ Đức, TP.HCM;

-    Môn đồ Pháp quyến;

-    Nguyên Giáo phẩm Hệ phái Phật giáo Khất sĩ;

-    Nguyên Trưởng ban Xây dựng Giáo đoàn IV;

-    Giáo phẩm Giáo đoàn IV;

-    Nguyên Phó Trụ trì Tịnh xá Trung Tâm, Q. Bình Thạnh, TP.HCM;

 

Do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 14 giờ 30 phút, ngày 22 tháng 6 năm 2023 (nhằm ngày mùng 05 tháng 5 năm Quý Mão) tại Tổ đình Pháp viện Minh Đăng Quang, số 505 Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

                       Trụ thế: 78 năm                    * Hạ lạp: 56 năm 

- Lễ nhập quan: lúc 21:00 giờ, ngày 22 tháng 6 năm 2023 (nhằm ngày mùng 5 tháng 5 năm Quý Mão).

- Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại Tổ đình Pháp Viện Minh Đăng Quang, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

- Lễ truy niệm: lúc 07:00 giờ, Chủ nhật, ngày 25 tháng 6 năm 2023 (nhằm ngày mùng 08 tháng 5 năm Quý Mão). Sau đó, phụng tống kim quan Hòa thượng Trà tỳ tại Đài hỏa táng Phúc An Viên, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Xá lợi Hòa thượng được nhập Bảo tháp tại Tổ Đình PHÁP VIỆN MINH ĐĂNG QUANG, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

 

Nay Cáo Phó

TM. BAN THƯỜNG TRỰC GIÁO PHẨM HỆ PHÁI KHẤT SĨ

MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN

Phó ban

(đã ấn ký)

Hòa thượng THÍCH MINH BỬU

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan