CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cáo phó Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Cầu

CÁO PHÓ

- Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Hệ phái Khất sĩ - Thành viên Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Môn Đồ Pháp quyến vô cùng kính tiếc bảo tin:

TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC CẦU

 

- Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

- Chứng minh Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh BR-VT;

- Nguyên Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái Khất sĩ; Tăng trưởng Giáo đoàn V;

- Viện chủ Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tinh BR-VT.

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 05giờ00, ngày 16 tháng 12 năm 2020 (nhằm ngày 03/11/Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Trụ thế: 82 năm

Hạ lạp: 58 năm

- Lễ nhập quan: Vào lúc 14giờ00, ngày 16/12/2020 (nhằm 03/11/Canh Tý) tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ.

- Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại Tịnh xá Ngọc Thạnh, xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ.

- Lễ truy niệm: Vào lúc 06giờ30 phút, ngày 21/12/2020 (nhằm ngày 08/11/Canh Tý), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng đến Trung tâm hỏa táng Long Hương, Tp. Bà Rịa để trà tỳ.

Nay Cáo Phó.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan