CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Đêm hoa đăng tưởng niệm Đức Thầy Giác An 55 năm tiếp độ Ni giới Giáo đoàn III

Vào lúc 19g00, ngày 28/2/2023 (nhằm mùng 9/2 Quý Mão), tại tịnh xá Ngọc Trung (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Ni giới Giáo đoàn III làm Lễ Hoa đăng Tưởng niệm Đức Thầy 55 năm tiếp độ Ni giới Giáo đoàn III.

Chứng minh buổi lễ có: Hòa thượng đạo hiệu Giác Hùng – Phó ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Đệ nhất Chứng minh kiêm Trưởng Ban Trị sự Giáo đoàn III; Hòa thượng đạo hiệu Giác Phùng – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó Thường trực Ban Trị sự GĐ III; Hòa thượng đạo hiệu Giác Trong - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp GĐ III; Hòa thượng đạo hiệu Giác Trí - Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục GĐ III; Hòa thượng đạo hiệu Giác Tiến – UV. HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Lắk, Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát GĐ III; NT. Hiệp Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, Trưởng ban Ban Tổ chức đại lễ; Ni trưởng Duyên Liên - Chứng minh Phân ban Ni giới tỉnh Phú Yên; NT. Đền Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, Phó ban Ban Tổ chức đại lễ; NT. Cảnh Liên - Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Phó ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III, Phó ban Ban Tổ chức đại lễ; quý Ni trưởng Dung Liên, Tỉnh Liên, Lãnh Liên, Hạnh Liên, Luật Liên, Chuyên Liên, Mẫn Liên, Tiến Liên, Ngộ Liên, Hải Liên, Khánh Liên, chư Tôn đức Hội đồng Tỳ-kheo-ni Giáo đoàn III, chư Tôn đức nhị bộ Tăng Ni. Khoảng 600 Phật tử và bà con về tham dự Lễ Kỷ niệm Đức Thầy 55 năm tiếp độ Ni chúng Giáo đoàn III.

Sau phần giới thiệu sự quang lâm của chư Tôn đức Tăng Ni, hội chúng, đại chúng tĩnh lặng 15 phút quán niệm công ơn của Phật Tổ Thầy nương theo lời diễn dẫn của HT. Giác Trong.

Tiếp nối giây phút quán niệm, bốn vị Ni trưởng Hiệp Liên, Ni trưởng Duyên Liên, NT. Đền Liên, NT. Cảnh Liên bày tỏ lòng tri ân Đức Thầy và chia sẻ nhiều kỷ niệm, ấn tượng thiêng liêng trong khoảng thời gian tu học dưới sự hướng dẫn của Đức Thầy.

HT. Giác Hùng đã ban đạo từ đến với Ni chúng và toàn thể hội chúng. Ngài không những tán thán sự chăm chỉ tu học, hành đạo của chư Ni trong Giáo đoàn, mà còn khuyến khích chư Ni cần luôn giữ gìn giới hạnh, chuyên chú tu tập để sớm thành tựu con đường giác ngộ, giải thoát.

Cuối buổi Lễ Hoa đăng, chư Tôn Thiền đức và đại chúng hòa âm tụng bài kệ Lời Thầy dạy của Đức Thầy Giác An viết vào năm 1964, tại tịnh xá Ngọc Đà (Đà Lạt, Lâm Đồng).

Tám câu cuối của bài kệ viết:

Nay nhân lúc tịnh tâm quán xét

Lấy bút nghiên dệt nét thơ lòng

Trao cho môn đệ tỏ thông

Trên đường tu Phật gắng công sưu tầm.

Để tránh những lỗi lầm sái quấy

Các con nên nắm lấy mối giềng

Khi nào trở lại bổn nguyên

Chơn tâm, thể tánh, tự nhiên đạo lành.

Buổi Lễ Hoa đăng diễn ra trang nghiêm trong thời gian 120 phút đã khép lại trong niệm hoan hỷ và xúc động của tất cả mọi người tham dự.

Các hình ảnh được ghi nhận:

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan