CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Điếu văn tưởng niệm Giác linh Đại đức Huệ Bửu

ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM ĐẠI ĐỨC HUỆ BỬU TÂN VIÊN TỊCH

Tăng sinh Minh Điệp

Uttar Pradesh, Ấn Độ đầu đông 2020

 

Kiếp thế nhân hồng trần rong ruổi

Bao khổ vui trăm tuổi chất chồng

Lìa đời phủi sạch tay không

Xác thân duyên hợp theo dòng thời gian.

 

Xả cõi tục y vàng nhập đạo

Quá nửa đời Tam bảo dựa nương

Mộ phần ai thấy cũng thương

Cỏ xanh phủ kín như thường viếng thăm.

 

Cùng pháp lữ tháng năm tu tập

Cuộc sinh ly buồn khắp tim người

Hương lòng bái vọng ngàn khơi

Điếu văn mấy đoạn kính lời tiễn đưa.

 

Giác Linh ơi!

 

Gẫm cõi tạm muôn điều giả tạm

Như khói rơm ảm đạm chiều tà

Con đường sinh tử phải qua

Tuổi già, đau, chết thân ta đến kỳ.

 

Lời Phật dạy kiếp người huyễn mộng

Dòng tái lai vô thuỷ luân hồi

Nam Kha một giấc mộng thôi

Làn hơi vừa tắt là rồi kiếp sinh.

 

Nhớ Giác Linh xưa!

         

Miền Nam Bộ dân lành chất phác

Đời thanh bần mộc mạc giản đơn

Quê nghèo mái lá thôn sơn

Tổ tiên mở cõi ghi ơn muôn nhà.

 

Trong nếp sống an hoà vời vợi

Từ Long Điền, Chợ Mới, An Giang

Xưa Ngài có một gia trang

Mẹ cha, anh chị bình an mấy đời.

 

Khi trung niên hợp thời duyên định

Bỏ thế trần nghiêm tịnh thân tâm

Vào chùa học đạo thậm thâm

Xuất gia luyện chí ươm mầm Phật tiên.

 

Trải mấy năm tu hiền phận sự

Tròn lễ nghi, ứng xử nhu hoà

Bồ-đề ngày một nở hoa

Được Thầy khai mở ban cho giới lành.

 

Thọ Sa-di giới thành mười pháp

Giới Tỳ-kheo lãnh nạp đủ đầy

Pháp danh Huệ Bửu lành thay

Ngôi nhà Tam bảo từ đây vuông tròn.

 

Kể ngày ấy vàng son chí nguyện

Đời bát y thân quyện đạo vàng

Đường về giải thoát vẻ vang

Tâm từ trải đến thế gian bao người.

 

Ngài về Tịnh xá Ngọc Châu

Sớm hôm chăm sóc, nhiếp thâu định thiền.

Tâm tế độ tốt tươi viên mãn

Khắp mọi nơi thuyết giảng vô cầu

 

Hai mươi lăm năm liền tiếp nối

Bấy thời gian đạo trỗi tâm lành

Phận mình tuổi hạc đến nhanh

Phải thời duyên định hoá thành thiên thu.

 

Ngài mãn kiếp đường tu tạo dựng

Nghiệp phước lành chứa đựng mãn viên

Giác linh an ngự đài liên

Giáo đoàn ghi tạc bậc hiền chơn Tăng.

 

Kính bạch chư Tôn đức trị sự Giáo đoàn VI,

Kính lạy Giác linh Đại đức Huệ Bửu tân viên tịch,

Từ phương trời xứ Ấn cách ly mùa dịch bệnh, con nhận được tin buồn Đại đức Huệ Bửu vừa xả bỏ xác thân tứ đại theo Phật về cõi tịnh tại Tịnh xá Ngọc Châu – An Giang. Thế là từ nay, Giáo đoàn VI mất đi một vị Đại đức hiền từ, khả kính. Hàng Tăng trẻ chúng con thì mất đi một vị Sư cụ có đạo hạnh đáng để noi gương.

Con xin được thành kính đảnh lễ Giác linh và kết mảnh khăn tang trong lòng xin được chia sẻ nỗi kính thương đến chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn nói chung và với môn đồ pháp quyến nói riêng. Và con xin được cúng dường một bài điếu văn tưởng niệm thành kính dâng lên kính nguyện Giác linh thuỳ từ chứng giám.

Kính nguyện hồng ân Tam bảo gia hộ Giác linh cố Đại đức được cao đăng Phật quốc.

Huệ quang trí tỏ, công tu tập mở đường lên cõi đạo

Bửu chiếu tâm từ, hạnh độ tha khai lối đến nguồn thiêng.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan