CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn 6 tổ chức lễ tưởng niệm 41 năm Trưởng lão Giác Huệ vắng bóng

Sáng nay, ngày 20/03/2021  nhằm ngày 8/2/Tân sửu, chư tôn đức Tăng – Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn 6 đã câu hội về tịnh xá Lộc Uyển, 121 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, tham dự lễ tưởng niệm 41 năm ngày Trưởng lão Giác Huệ vắng bóng.

Quang lâm và chứng minh có: Hòa thượng Thích Giác Giới, Phó thư ký Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Giáo phẩm chứng minh Hệ phái, chứng minh Giáo đoàn 1, cố vấn Giáo đoàn 6 Hệ phái Khất Sĩ; Thượng tọa Thích Giác Điệp, Phó Tri sự Giáo đoàn 6; Thượng tọa Thích Giác Nhuận, uỷ viên Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam Tp Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban thường trực Ban Trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam quận 6, trụ trì tịnh xá Ngọc Chơn, Bình Phước; Thượng tọa Thích Giác Nghiêm Tăng chúng tịnh xá Lộc Uyển và hơn 60 vị chư tôn đức Tăng – Ni trú xứ các miền tịnh xá cùng Phật tử đã hoan hỷ về tham dự buổi lễ.

Trong buổi lễ tưởng niệm Thượng tọa Thích Giác Điệp, Thượng toạ Thích Giác Nhuận, Thượng tọa Thích Giác Nghiêm, Thượng tọa Thích Giác Minh đã cùng chư tôn đức Tăng - Ni giáo đoàn 6 dâng trầm tưởng niệm Trưởng lão Giác Huệ.

Đại đức Giác Đăng, đại diện cho môn đồ pháp quyến cung tuyên đôi dòng tiểu sử về cuộc đời và đạo nghiệp Hòa thượng Giác Huệ.

Nói đến Ngài là nói đến khả năng biện tài vô ngại mà hiếm có ai bì kịp. Những bài pháp của Ngài như những tiếng chuông cảnh tỉnh chúng sanh đang đắm chìm trong màn vô minh thoát ra miền tục lụy. Những bài pháp đó thể hiện sự làu thông kinh điển và các sách vở kiến thức kim cổ đương thời. Chính vì lẽ đó, trong suốt những năm hành đạo từ năm 1962 đến năm 1971 bá tánh quy ngưỡng phát tâm cúng dường để Ngài thành lập được 10 ngôi tịnh xá và 15 ngôi đạo tràng khác xin gia nhập đoàn du Tăng Khất Sĩ của Ngài.

Trên 20 năm giáo hóa chúng sanh, Ngài thâu nhận hàng trăm đệ tử xuất gia lấy Tịnh xá Lộc Uyển làm trung tâm hành đạo chính. Các đệ tử lớn của Ngài có các vị tiêu biểu như: Giác Dõng, Giác Nghiêm, Giác Ngàn, Giác Nghĩa, Giác Chân, Giác Trí, Giác Kiên, Giác Nhựt, Giác Thắm, Giác Hảo, Giác Thịnh, Giác Minh, Giác Quang… Trong đó nổi bậc là Hòa thượng Giác Tuấn hiện là đệ tam trị sự trưởng Giáo đoàn VI (từ năm 1997 đến nay). 
Thời kỳ này Ngài không còn dẫn đoàn du tăng hành đạo rày đây mai đó, mà thường xuyên lưu trú tại Tịnh xá Lộc Uyển để ra sức phát triển cơ sở và tham gia công tác Phật sự cho Giáo hội Phật giáo Thống Nhất cũng như Ban liên lạc Phật giáo yêu nước.

Trên 20 năm giáo hóa chúng sanh, Ngài thâu nhận hàng trăm đệ tử xuất gia lấy Tịnh xá Lộc Uyển làm trung tâm hành đạo chính. Các đệ tử lớn của Ngài có các vị tiêu biểu như: Giác Dõng, Giác Nghiêm, Giác Ngàn, Giác Nghĩa, Giác Chân, Giác Trí, Giác Kiên, Giác Nhựt, Giác Thắm, Giác Hảo, Giác Thịnh, Giác Minh, Giác Quang… Trong đó nổi bậc là Hòa thượng Giác Tuấn hiện là đệ tam trị sự trưởng Giáo đoàn VI (từ năm 1997 đến nay). 
Thời kỳ này Ngài không còn dẫn đoàn du tăng hành đạo rày đây mai đó, mà thường xuyên lưu trú tại Tịnh xá Lộc Uyển để ra sức phát triển cơ sở và tham gia công tác Phật sự cho Giáo hội Phật giáo Thống Nhất cũng như Ban liên lạc Phật giáo yêu nước.

Mỗi tháng Ngài tổ chức thuyết giảng theo trình tự vào các ngày cúng hội: mùng 8 tại Tịnh xá Ngọc Huệ - Tiền Giang, Rằm tại Tịnh xá Lộc Uyển – TP. Hồ Chí Minh, 23 tại Tịnh xá Ngọc Tân – Long An, 30 tại Tịnh xá Ngọc Mỹ - Mỹ Tho.
Danh tiếng về tài năng giảng thuyết và trước tác văn thơ của Hòa thượng vang đồn khắp cả nước trong những năm Ngài còn hành đạo. Hàng cư gia nô nức tìm về các pháp hội đạo tràng nơi Ngài đang rống lên tiếng rống hùng hồn của chánh pháp để được tắm mình trong suối nguồn diệu giác. Chính vì kính ngưỡng pháp âm của Ngài mà hàng ngàn tín đồ phát tâm quy y trở thành người Phật tử. Trong thời gian này các tịnh xá được thành lập như: Ngọc Lợi – Bạc Liêu, Ngọc Châu – Tân Châu, Ngọc Ánh – Chợ Mới, Ngọc Huệ - Tiền Giang, Ngọc Tường, Ngọc Mỹ – Mỹ Tho, Ngọc Tân – Long An, Lộc Uyển – Quận 6, Ngọc Diệp – Quận 3… Ngài còn đại diện cho Giáo Hội Phật Giáo thời bấy giờ tham dự nhiều kỳ họp quan trọng trong nước và Phật giáo Quốc tế tại các nước như: Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore, Mã Lai…
Tài năng của Hòa thượng còn quy tựu nhiều thành phần trí thức, thi văn trở về cộng tác để xây dựng tòa soạn báo và nhà phát hành các ấn phẩm Phật pháp góp phần xây dựng Văn học Phật giáo cho đất nước. Các tác phẩm nổi tiếng của Ngài được chào đón nồng nhiệt như: Thẳng Nét Mực Tàu, Tôn Giáo Và Thế Giới Ngày Mai, Giác Huệ Thi Tập, Bông Huệ Trong Rừng Thiền, Tình Trong Lửa Đạn, Đường Xa Xứ Lạ, Thằng Sửu Con Loan…”

Tại buổi lễ Hòa thượng Giác Giới đã tán thán công đức chư tôn đức Tăng – Ni đã không phụ công Thầy tổ noi gương theo Trưởng lão Giác Huệ cũng cố xây dựng Giáo đoàn 6 vững mạnh, cũng trong buổi lễ này Ngài đã chia sẻ lộ trình tiến tu của người Khất sĩ theo con đường nối truyền Đức Thích Ca chánh pháp Đạo Phật khất sĩ Việt Nam do Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang khai sáng tại Việt Nam. Thông qua Đại kinh rừng sừng bò (Kinh Trung Bộ). Ngài sách tấn chư tôn đức cũng như Phật tử phải siêng năng, tinh tấn học pháp để đón nhận trí tuệ, chia sẻ từ các bậc tôn túc, chúng ta có vốn liếng để tu tập và quyết nghi được những nghi ngờ, tu thì phải học, tu mà không học là tu mù.

Đại đức Giác Đăng thay mặt chư Tăng Giáo đoàn 6 đã niệm ân Hòa thượng mặc dù tuổi cao sức yếu Hòa Thượng đã nhín chút thời gian quý báo quang lâm về đạo tràng tịnh xá Lộc Uyển trung tâm Giáo đoàn 6 hướng dẫn chia sẻ cho đại chúng trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Chúng con thành tâm y giáo phụng hành những lời chỉ dạy, chia sẻ của Hòa Thượng, cố gắng tinh cần tu tập để xứng đáng là những người con Khất sĩ. Cầu nguyện hồng ân chư Phật, tổ thầy gia hộ cho Hòa thượng được pháp thể kinh an, chúng sinh dị độ, luôn là bóng cây đại thọ để che mát cho hàng hậu học chúng con trên lộ trình tiến tu đạo nghiệp.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan