CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Giáo đoàn III: Tưởng niệm Đức Thầy Giác An lần thứ 51

Sáng ngày 16/7 năm Nhâm Dần (nhằm ngày 13/8/2022), chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn III đã tổ chức lễ Tưởng niệm lần thứ 51, ngày Đức Thầy Giác An viên tịch.

Chứng minh và tham dự lễ có: HT. Giác Hùng – Trị sự trưởng Giáo đoàn III; HT. Giác Phùng, - Trị sự phó Thường trực Giáo đoàn III; HT. Giác Trong, Trị sự phó kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Giáo đoàn; HT. Giác Trí - Trị sự phó kiêm Trưởng ban Giáo dục Tăng Ni Giáo đoàn III; HT. Giác Minh - Trị sự phó Giáo đoàn III kiêm Trưởng ban Nghi lễ giáo đoàn; HT. Giác Thành, Phó Tri sự kiêm Trưởng Ban Tăng sự Giáo đoàn III; HT. Giác Tiến - Tri sự phó kiêm Trưởng ban Kiểm soát Giáo đoàn III cùng chư Tôn đức Tăng Ni trong Giáo đoàn.

Về phía Ni giới có: NT. Hiệp Liên, Trưởng ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Đền Liên, Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; NT. Cảnh Liên, Phó ban Quản sự Ni chúng Giáo đoàn III; cùng chư Tôn đức Giáo phẩm Ni giới Giáo đoàn IIII và hàng ngàn Phật tử thuộc các miền tịnh xá trong Giáo đoàn III đồng về tham dự tưởng niệm.

Tại buổi lễ, dưới sự chứng minh của HT. Giác Hùng cùng chư Tôn đức giáo phẩm trong Giáo đoàn, chư Tôn đức Tăng Ni đã nhất tâm dâng hương, đảnh lễ đức Phật, Tổ sư Minh Đăng Quang, chư đức Thầy đã viên tịch. Trong buổi lễ chư Tôn đức đã thực hiện nghi thức tưởng niệm tri ân Đức Thầy Giác An –vị pháp tử của đức Tổ sư Minh Đăng Quang và đã khai lập nên giáo đoàn III. Đức Thầy là bậc thầy khả kính của Giáo đoàn III qua các nghi thức: Cung tuyên lại tiểu sử, cùng dâng lên Đức Thầy những thành quả mà Tăng đoàn đã đạt được trong năm qua.

Đức Thầy Giác An là người với cả cuộc đời uy nghiêm giới đức, một đời hạnh đức trang nghiêm, tiếp tăng độ chúng, thành lập đạo tràng, công hạnh viên mãn. Đức Thầy đã an nhiên thâu thần thị tịch trong tư thế kiết già đại định. Cuộc đời và đạo nghiệp của đức Thầy là bài học vô ngôn cho hàng đệ tử Tăng Ni tứ chúng trong dòng truyền thừa của Giáo đoàn noi theo trên con đường tu tập và phụng sự.

Tiếp đến, HT. Giác Tiến đã đãi lao cho quý Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn cung tuyên lại tiểu sử của Đức Thầy để cho hàng đệ tử hậu học cùng nam nữ Phật tử nương theo mà tu học.  

Sau đó TT. Giác Duyên, Chánh Thư ký Giáo đoàn III, đã thay lời Tăng đoàn dâng lên cúng dường Đức Thầy những thành quả mà Tăng đoàn đã làm được cho sự phát triển Tăng đoàn như: Thành quả tu học của Tăng Ni, kiện toàn nhân sự Giáo đoàn, giáo dục đào tạo Tăng Ni trẻ nhận thức rõ tôn chỉ con đường Khất sĩ của Tổ Thầy, và đặc biệt là hướng dẫn phương pháp Tổ Thầy đã truyền trao để giúp Tăng Ni trẻ biết cách hoàn thiện đời sống Phạm hạnh của mình. Sau đó Thượng toạ đã dâng lên đức Thầy số lượng Tăng Ni hiện nay là 648 vị, với 164 ngôi tịnh xá tịnh thất, trong đó đã được 90 ngôi chính thức.

Tiếp sau phần báo cáo thành quả tu học của Giáo đoàn lên đức Thầy Giác An của TT. Giác Duyên, chư Tôn đức Tăng Ni và quý Phật tử đã đồng quỳ lên theo sự hướng dẫn của quý Thượng tọa Giác Hoàng, Thượng tọa Giác Hậu, Thượng tọa Giác Nhường đã đối trước đảnh lễ chư Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn và dâng lời khánh tuế: “Toàn thể đệ tử chúng con, những người con trong giáo pháp của quý Ngài, xin quỳ dưới chân của các bậc Thầy. Kính mừng quý Ngài tăng thêm một tuổi đạo. Một tuổi của giới hạnh và tuệ giác viên mãn. Quý Ngài vẫn còn đó cho chúng con soi sáng hạnh từ bi và đời sống vi tha, dẫu trên thân tứ đại bất hòa nhưng quý Ngài vẫn nở nụ cười hiền hòa từ ái, công đức cao thâm, giới thân ngời sáng, quý Ngài là hiện thân của Pháp bảo cao vời, mỗi hạ về được kính cẩn nghe lời như được rót vào tâm bao lời đạo lý…”

Sau đó Hòa thượng Giác Hùng đã có lời đạo từ đến đại chúng: “Chúng ta được mang hình hài này, được mặc khí pháp này là do trước là Tổ, Thầy là người nối gót. Trên con đường giáo hóa, đền ơn, làm lợi ích cho chúng sanh. Do đó mà chúng ta phải làm tròn bổn phận của mình để làm gương cho đàn hậu tấn, nếu không làm tròn trách nhiệm bổn phận thì có lỗi với Thầy, ý Tổ. Do đó chúng ta đã lãnh trách nhiệm rồi. Phải nghiêm túc thực hành không chỉ theo hình tướng bên ngoài làm phai nhạt đường lối của Tổ Thầy.”

Tiếp sau lời đạo từ của HT. Giác Hùng – Đệ nhất Chứng minh kiêm Trị sự Trưởng Giáo đoàn III,  NT. Hiệp Liên – Trưởng ban Quản sự Ni giới Giáo đoàn III đã đảnh lễ quý Hòa thượng và tác bạch: Xin được 1 lần làm lễ tưởng niệm đức Thầy đã khai sáng, thành lập chư Ni Giáo đoàn nhân kỷ niệm 55 năm thành lập và tổ chức Khóa tu sống chung tu học cho Tỳ-kheo-ni vào dịp sau lễ tưởng niệm đức Tổ sư Minh Đăng Quang vắng bóng. Lời thỉnh nguyện này đã được HT. Giác Hùng thay mặt chư Tôn Hòa thượng lãnh đạo Giáo đoàn chứng minh và chấp nhận.

Kết thúc chương trình tưởng niệm, Tăng Ni mới thọ nhận giới pháp đã đảnh lễ tri ân đức Thầy và chư tôn đức lãnh đạo giáo đoàn. Và sau đó buổi lễ tưởng niệm đức Thầy Giác An lần thứ 51 được hoàn mãn với lễ thọ trai.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết:

Các bài viết liên quan